Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 270 255

W naszym archiwum jest obecnie 270 255 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szeląg 1671, Toruń, Aw: Monogram, Rw: Napis, Gum. 1984, Kurp. 1146 R2. III 321 zł 22-11-1997
szeląg 1672, Elbląg, Aw: Monogram, Rw: Napis, Gum. 1987, Kurp. 1157 R3, Bahr. 9510. III 321 zł 22-11-1997
szeląg 1673, Elbląg, j.w., Gum. 1987, Kurp. 1159 R3, Bahr. 9511. III- 204 zł 22-11-1997
szeląg bez daty, Elbląg, j.w., Gum. 1987, Kurp. 1164 R2, Bahr. 9509a, lekko pęknięty krążek odmiana z gwiazdką. III 172 zł 22-11-1997
szeląg bez daty, Elbląg, j.w. Gum. 1987, Kurp. 1163 R2, Bahr. 9509, odmiana z kropką. III 129 zł 22-11-1997
dukat 1688, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, H-Cz. 2503 R2, Fr. 36. II+ 3 959 zł 22-11-1997
ort 1677, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 2020, Kurp. 1236 R3, odmiana z literkami MH zasłoniętymi przez listki. III 247 zł 22-11-1997
ort 1677, Bydgoszcz, j.w., Gum. 2019, Kurp. 1229 R7, rzadka odmiana z cyframi 8-1 po bokach tarczy herbowej. III 685 zł 22-11-1997
ort 1678, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 2023, Kurp. 1239 R2 III 332 zł 22-11-1997
ort 1679, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 2026, Kurp. 1244 R2. II- 557 zł 22-11-1997
ort 1680, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 2028, Kurp. 1246 R5, T. 6, rzadka moneta. III+ 642 zł 22-11-1997
ort 1684, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 2029, Kurp. 1247 R2. III+ 439 zł 22-11-1997
fałszerstwo z epoki orta z datą 1685, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, rzadkość i duża ciekawostka numizmatyczna. IV 535 zł 22-11-1997
szóstak 1680, Kraków, Aw: Popiersie w zbroi i w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum. 1997, Kurp. 1195 R2, ciekawa odmiana z małymi rozetkami po bokach korony zwieńczającej tarcze herbowe. III+ 81 zł 22-11-1997
null image
szóstak 1681, Kraków, j.w., Gum. 2002, Kurp. 1200 R6, odmiana z literką C nad h. Leliwa. III 81 zł 22-11-1997
szóstak 1682, Kraków, Aw: Popiersie w płaszczu narzuconym na zbroję, w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum. 2003, Kurp. 1206 R1. III+ 107 zł 22-11-1997
szóstak 1683, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcze herbowe, herb Leliwa i napis, Gum. 2009, Kurp. 1208. I/II 182 zł 22-11-1997
null image
szóstak 1683, Bydgoszcz, j.w., Gum. 2010, Kurp. 1210, odmiana z h. Jelita, II- 81 zł 22-11-1997
szóstak 1684, Kraków, Aw: Popiersie w płaszczu narzuconym na zbroję, w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum. 2014, Kurp. 1219, III 118 zł 22-11-1997
trojak 1684, Kraków, Aw: Popiersie w płaszczu narzuconym na zbroję, w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum. 1992, Kurp. 1180 R2. III- 193 zł 22-11-1997
talar 1701, Drezno, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Schnee 996, Dav. 2647. III 1 070 zł 22-11-1997
talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Insygnia koronacyjne i napisy, Rw: Król na koniu, Schnee 1011, Dav. 2655. II- 1 338 zł 22-11-1997
talar 1725, Drezno, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Schnee 1015, Dav. 2653. II 1 338 zł 22-11-1997
null image
gulden 1697, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Merseb. 1388, Dav. 819, lekko pęknięty krążek. II- 685 zł 22-11-1997
gulden 1703, Drezno, j.w., Merseb. 1438, Dav. 819. III 428 zł 22-11-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583