Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 273 308

W naszym archiwum jest obecnie 273 308 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal trzech komisarzy autorstwa Ksawerego Stuckhardta 1818 r., Aw: Herb Krakowa i napis w otoku: SENATUS POLUS- QUE CRACOVIENSIS D VI SEPT A MDCCCXVIII, Rw: Trzy wieńce z tytulaturą komisarzy i napis wokół: CO.. II+ 1 552 zł 06-11-1999
medal autorstwa Wolańskiego i Koeniga wybity w 1823 r., z okazji odbudowy Gniezna po pożarze w 1819 r., Aw: Stojąca kobieta z tarczą z Orłem Polskim przy płonącym ołtarzu i napis wokół: RESTITUTORI, w odcinku D.. I/II 2 996 zł 06-11-1999
medal nagrodowy dla uczennic szkoły guwernantek, niesygnowany 1825 r., Aw: Napis poziomy w wieńcu: POSTĘPUY JAK ZACZĘŁAŚ, Rw: Napisy w otoku i poziomo: INSTYTUT RZĄDOWY WYCHOWANIA PŁCI ŻEŃSKIEJ, 1825 DNIA 18 M.. II- 343 zł 06-11-1999
medal z okazji śmierci cara Aleksandra I 1826 r., Aw: Popiersie cara w wieńcu w prawo i napis w otoku, nad głową gwiazda, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy: DOBROCZYŃCĘ SWOIEGO OPŁAKUJĄCA POLSKA 1826, H-Cz.35.. II- 557 zł 06-11-1999
medal z okazji śmierci cara Aleksandra I 1826 r., Aw: Popiersie cara w wieńcu w prawo i napis w otoku, nad głową gwiazda, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy: DOBROCZYŃCĘ SWOIEGO OPŁAKUJĄCA POLSKA 1826, H-Cz.35.. II 193 zł 06-11-1999
medal autorstwa F. Hoecknera poświęconu lekarzowi, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego Augustowi Wolffowi, 1840 r., Aw: Popiersie Wolffa w lewo i napis w otoku: AUGUSTUS FERDINANDUS A WOLFF, poniżej SUMMIS C.. II 332 zł 06-11-1999
medal autorstwa W. Oleszczyńskiego i J. Minheymera za zasługi dla rolnictwa krajowego 1858 r., Aw: Symboliczna scena zało- żenia Towarzystwa, napis w otoku: TOWARZYSTWO ROLNICZE W KRÓLESTWIE POLSKIM ZAWIĄZANE W.. I 1 306 zł 06-11-1999
null image
medal chrzcielny autorstwa J. Herknera, Aw: Chrystus na tronie przygarniający dzieci do siebie, u góry napis: DOPUŚCIE DZIATKI DO MNIE ALBOWIEM..., Rw: Wieniec z liści palmowych; u góry napis: NA PAMIĄTKĘ CHRZT.. II 86 zł 06-11-1999
medal autorstwa P. Tasseta na 300-Lecie Unii Polski, Litwy i Rusii, 1869 r., Aw: Trójpolowy herb polsko-litewsko-ruski pod koroną królewską i napis w otoku: WOLNI Z WOLNYMI RÓWNI Z RÓWNYMI, syg. P. TASSET, Rw: .. I/II 1 338 zł 06-11-1999
medal wybity dla upamiętnienia Rusinów pomordowanych przez carat w 1874 r., Aw: Tarcza herbowa polsko-litewsko-wołyń- ska na tle krzyża z koroną cierniową i napis w otoku: BRACIOM RUSINOM POMORDOWANYM PRZEZ CAR.. II 279 zł 06-11-1999
medal autorstwa C. Radnitzky' ego dedykowany hrabiemu Włodzimierzowi Dzieduszyckiemu z okazji Wystawy Rolniczej i przemysłowej we Lwowie w 1877 r., Aw: Popiersie Dzieduszyckiego w prawo i napis: WŁODZIMIERZ HRA.. I 640 zł 06-11-1999
medal pamiątkowy sygn. A. Schindler na pamiątkę przeniesienia zwłok Stefana Batorego na Wawel 1877 r., Aw: Popiersie Batorego w zbroi i koronie w prawo i napis w otoku: PAMIĄTKA PRZENIESIENIA..., pod popiersiem.. I 386 zł 06-11-1999
medal autorstwa W.A. Malinowskiego poświęcony Józefowi Kraszewskiemu, 1879 r., Aw: Popiersie pisarza w lewo i napis w otoku: JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI UR.1812, sygn. W.A. MALINOWSKI, Rw: W wieńcu poziomy napis: Z.. II 268 zł 06-11-1999
null image
medal autorstwa W.A. Malinowskiego wybity w 50 rocznicę Powstania Listopadowego 1880 r., Aw: Stojąca kobieta w ko- ronie, kolczudze z mieczem i sztandarem w tle; napis w otoku: USQUE AD FINEM, na dole sygn. W.A.. II- 129 zł 06-11-1999
medal autorstwa J. Schapira wybity z okazji pobytu Franciszka Józefa w Galicji w 1880 r., Aw: Głowa w wieńcu w prawo i napis w otoku: NA PAMIĄTKĘ POBYTU.. Rw: Pod koroną trzymaną przez dwa anioły herby Lwowa, A.. I- 279 zł 06-11-1999
medal nagrodowy za chów koni, Aw: Popiersie cesarza w mundurze w lewo i napis w otoku, Rw: Napis poziomy: ZA STA- RANNY CHÓW KONI, srebro 33.5 mm, 18.41 g. II 129 zł 06-11-1999
medal wybity staraniem M. Kurnatowskiego i dedykowany cesarzowi Franciszkowi Józefowi z okazji jego wizyty w Kra- kowie w 1880 r., Aw: Popiersie cesarza w prawo i napis w otoku: FRANCISZEK JÓZEF CESARZ AUSTRYI,.. II 300 zł 06-11-1999
null image
medal z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r., Aw: Jan III Sobieski na koniu w prawo i napis: JAN SOBIESKI KRÓL POLSKI, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy: NA PAMIĄTKĘ 200-LETNIEJ ROCZNICY ODSIECZY WIE.. II- 214 zł 06-11-1999
null image
medal z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r., Aw: Popiersie Jana III w prawo i napis: OSWOBODZIŁ WIEDEŃ I CHRZEŚCIJAŃSTWO W 1683 ROKU, JAN III SOBIESKI, Rw: Matka Boska Częstochowska i napis w otoku: K.. II- 193 zł 06-11-1999
null image
medal Wystawy Rolniczej w Warszawie w 1885 r., sygn. F. Witkowski, Aw: Wieśniaczka i kowal podają sobie dłonie, w otoku napis: PAMIĄTKA WYSTAWY ROLNICZO- PRZEMYSŁOWEJ W WARSZAWIE, sygn. WYK. F. WITKOWSKI, Rw: W.. I 86 zł 06-11-1999
medal wybity w 1887 r. z okazji otwarcia Collegium Novum, Aw: Widok budynku, u dołu napis KRAKÓW i w otoku: OT- WARCIE COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, D.14.CZERWCA 1887, Rw: Stojący św. Stani- sła.. II 418 zł 06-11-1999
medal wybity z okazji 50-lecia Belgijskiego Towarzystwa Numizmatycznego autorstwa Fernanda Dubois, 1891 r., Aw: Popier- sia Lelewela i Chalona w prawo i napis w otoku: JOACHIM LELEWEL. RENIER CHALON. PRESIDENTS.. III 471 zł 06-11-1999
medal pamiątkowy stulecia Konstytucji 3-Maja 1891 r., Aw: Napis w otoku: NIECH POKOLENIA...poziomo 3 GO MAJA 1791 3 MAJA 1891, Rw: Herb Rzeczypospolitej pod koroną, brąz 27 mm, 7.13 g. II 81 zł 06-11-1999
medal autorstwa Juliusza Kossaka wybity na pamiątkę wydarzeń w Krożach 1893 r., Aw: Kobieta z kotwicą siedząca w chmurach, wyżej Oko Opatrzności; w otoku napis: PAN BÓG NIERYCHLIWY ALE SPRAWIEDLIWY, u dołu tarc.. St. Lustrz. 2 568 zł 06-11-1999
null image
medal wybity nakładem Kurnatowskiego z okazji stulecia Bitwy Racławickiej w 1894 r., Aw: Półpostać Tadeusza Kościuszki z szablą w prawo i napis w otoku: BOŻE POZWÓL RAZ JESZCZE BIĆ SIĘ ZA OJCZYZNĘ, wewnątrz. M... III 86 zł 06-11-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583