Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 258 036

W naszym archiwum jest obecnie 258 036 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100 złotych 15.05.1946 nr A 1234567 A 8900000, (przekreślony, na awersiei rewersie czerwony nadruk SPECIMEN), Kow.148, Pick 129 I 34 zł 19-11-1993
null image
100 złotych 15.05.1946 nr A 0000000, Kow.148, Pick 129 I 34 zł 19-11-1993
null image
próbny druk banknotu 100 złotowego emisji 15.05.1946, awers w kolorze żółtym,bez napisów I 26 zł 19-11-1993
próbny druk awersu i rewersu banknotu 5.000 złotowego emisji 15.05.1946, beznumerów, 2 sztuki, Kow.N17, Pick - II 924 zł 19-11-1993
null image
13 teczek opracowanych przez Skarbiec Emisyjny Narodowego Banku Polskiegoz falsyfikatami banknotów emisji 1944 i 1945, razem 15 banknotów. Teczki z szarejtektury, w podobnym etui zawierają oprócz fałszywych ban.. 536 zł 19-11-1993
null image
20 złotych 15.07.1947 a/ Ser.A 9433893, b/ Ser.D 3019060, razem 2 banknoty,Kow.149, Pick 130 I 105 zł 19-11-1993
20 złotych 15.07.1947 Ser.A 0000000, (na awersie i rewersie czerwony nadrukSPECIMEN), Kow.149, Pick 130 I 38 zł 19-11-1993
null image
20 złotych 15.07.1947 Ser.A 1234567, (przekreślony, na awersie i rewersieczerwony nadruk SPECIMEN), Kow.149, Pick 130 I 32 zł 19-11-1993
null image
100 złotych 15.07.1947, a/ Ser.A 0202344, b/ Ser.C 4825454, c/ Ser.G 4091583,razem 3 banknoty, Kow.150, Pick 131 I/II- 48 zł 19-11-1993
100 złotych 15.07.1947 Ser.A 1234567, (przekreślony, na awersie i rewersieczerwony nadruk SPECIMEN), Kow.150, Pick 131 I 32 zł 19-11-1993
null image
500 złotych 15.07.1947 SERIA P4 282925, Kow.151, Pick 132 I 132 zł 19-11-1993
500 złotych 15.07.1947 SERIA X 789000, (przekreślony, na awersie i rewersieczerwony nadruk SPECIMEN), Kow.151, Pick 132 I 69 zł 19-11-1993
null image
druk awersu i rewersu banknotu 500 złotowego emisji 15.07.1947 SERIAA 543217, 2 druki jednostronne, Kow.151, Pick 132 I 84 zł 19-11-1993
null image
druk rewersu banknotu 500 złotowego emisji 15.07.1947 I 126 zł 19-11-1993
null image
1000 złotych 15.07.1947, a/ Ser.A 8399591, b/ Ser.D 8835145, c/ Ser.F 7316028, d/Ser.G 7410530, e/ Ser.K 5223088, f/ Ser.Ł 6581483, razem 6 banknotów, Kow.152,Pick 133 I/II 126 zł 19-11-1993
1000 złotych 15.07.1947 Ser.A 1234567, (przekreślony, na awersie i rewersieczerwony napis SPECIMEN), Kow.152, Pick 133 I 42 zł 19-11-1993
próbny druk awersu i rewersu banknotu 50 złotowego emisji 15.07.1947, razem2 sztuki, Kow.N 18, Pick- I 882 zł 19-11-1993
null image
2 złote 1.07.1948, a/ nr Cl 6146962, bl nr H 3453013 (perforowany), razem2 banknoty, Kow.153, Pick 134 I 9 zł 19-11-1993
null image
2 złote 1.07.1948 nr BU 8671965, (przekreślony, na awersie i rewersie czerwonynadruk SPECIMEN), Kow.153, Pick 134 (inny znak wodny) I 20 zł 19-11-1993
null image
2 złote 1.07.1948 nr B 1234567, (przekreślony, na awersie i rewersie czerwonynadruk SPECIMEN), Kow.153, Pick 134 I 42 zł 19-11-1993
null image
5 złotych 1.07.1948 nr AW 2586422, Kow.154, Pick 135 I 28 zł 19-11-1993
null image
5 złotych 1.07.1948 nr A 1234567, (przekreślony, na awersie i rewersie czerwonynadruk SPECIMEN), Kow.154, Pick 135 I 21 zł 19-11-1993
null image
5 złotych 1.07.1948 nr AL 1234567, (przekreślony, na awersie i rewersie czerwonynadruk SPECIMEN), Kow.154, Pick 135 I 21 zł 19-11-1993
null image
10 złotych 1.07.1948, a/ nr P 8822708, b/ nr BB 0311620, razem 2 banknoty,Kow.155, Pick 136 I 45 zł 19-11-1993
null image
10 złotych 1.07.1948 nr D 0000000, (przekreślony, na rewersie nadruk SPECI-MEN), Kow.155, Pick 136 I 53 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583