Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 259 677

W naszym archiwum jest obecnie 259 677 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szóstak 1599, Malbork, j.w., Gum.1153, Kurp.1434 R2 III+ 80 zł 18-11-1995
null image
szóstak 1623, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.1163, Kurp.1464 Rl, odmiennainterpunkcja III+ 22 zł 18-11-1995
null image
szóstak 1625, Kraków, j.w., Gum.1163, Kurp.1464, odmienna interpunkcja III+ 20 zł 18-11-1995
szóstak 1627, Kraków, j.w., Gum.1168, Kurp.1471 Rl, odmienna interpunkcja: moneta dość rzadka w tym staniezachowania II- 33 zł 18-11-1995
null image
trojak 1590, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.579 R, Wal.IIIa III+ 35 zł 18-11-1995
trojak 1590, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.2120 R3, T.6 III+ 91 zł 18-11-1995
trojak 1590, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.2124 Rl III 50 zł 18-11-1995
null image
trojak 1590, Ryga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp.2497 Rl III+ 27 zł 18-11-1995
trojak 1591, Olkusz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.583, Wal.LVIII R III 70 zł 18-11-1995
null image
trojak 1592, Ryga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp.2505 R III 24 zł 18-11-1995
null image
trojak 1593, Malbork, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.703 Rl, Wal.LIV II- 43 zł 18-11-1995
null image
trojak 1595, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.805 R, Wal.XV III 43 zł 18-11-1995
trojak 1595, Lublin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.819 R, Wal.LXXII rys.2 III+ 48 zł 18-11-1995
null image
trojak 1596, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.872 R, Wal.XXVI III 28 zł 18-11-1995
null image
trojak 1596, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.916 Rl, Wal.XVIII III+ 33 zł 18-11-1995
trojak 1596, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.885 R, Wal.LXXII rys.3 III 35 zł 18-11-1995
trojak 1596, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.895 R, Wal.XXXI rys.3, typ trojaka rzadkospotykany w handlu III 129 zł 18-11-1995
null image
trojak 1597, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1016 R, Wal.XXXII III+ 33 zł 18-11-1995
trojak 1597, Lublin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.977 Rl, Wal.LXXX rys.2 III+ 59 zł 18-11-1995
trojak 1597, Lublin, j.w., Kurp.983 R7, Wal.LXXX rys.1, typ trojaka rzadko spotykany w handlu III+ 166 zł 18-11-1995
trojak 1598, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1124 Rl, Wal.XXXVI R II- 54 zł 18-11-1995
trojak 1598, Lublin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1075 Rl, Wal.LXXXI III 54 zł 18-11-1995
trojak 1598, Lublin, j.w., Kurp.1060 Rl, Wal.LXXXIV III+ 86 zł 18-11-1995
trojak 1598, Lublin, j.w., Kurp.1050 R, Wal.LXXXV III+ 75 zł 18-11-1995
trojak 1598, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 1119 R2, Wal.LXXXIX rys.2 III 41 zł 18-11-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583