Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 790

W naszym archiwum jest obecnie 251 790 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
medal Stanisława Leszczyńskiego, Aw: Popiersie w lewo i napis, sygn. I.I. Reichel F., Rw: Poziomy napis, H-Cz. 3439, Racz. 617, żeliwo 45 mm. Zestaw 20 medali lanych, stanowiących XIX-wieczne kopie świty królew.. III 16 zł 23-11-1992
medal CK. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, dedykowany Jędrzejowi Zamojskiemu, 1850r., Aw: Popiersie Jędrzeja Zamojskiego w prawo, a wokół napis, sygn. pod popiersiem C. Radnitzky F., Rw: Widok Przemyśla.. I 174 zł 23-11-1992
medal pamiątkowy poświęcony ks. Leonowi Sapieże, 1858r., Aw: Popiersie w lewo, podwójny napis w otoku, sygn. pod popiersiem C. Radnitzky., Rw: Alegoryczna postać kobieca siedząca na pługu w rękach kaduceusz i w.. I 247 zł 23-11-1992
null image
medal poświęcony chemikowi profesorowi Ignacemu Fonbergowi, Aw: Głowa w lewo i napis, sygn. W. Kullrich F., Rw: Postać kobieca na tronie, wokół przybory laboratoryjne, na książce napis CHEMIA, w tle gmach Uniwe.. III 42 zł 23-11-1992
null image
medal pamiątkowy bez daty, Aw: Dwaj rolnicy na tle Krakowa, poniżej napis SZCZĘŚĆ BOŻE i sygn. C. Radnitzky, Rw: W wieńcu napis poziomy UMIEJĘTNEJ I WYTRWAŁEJ PRACY, C. K. TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-ROLNICZE KRAKO.. II 76 zł 23-11-1992
null image
owalny medalik na pamiątkę odszukania szczątków synów Jana III Sobieskiego, 1862, Aw: Matka Boska w obłokach, niżej dwie klęczące postacie i napis, Rw: Napis poziomy z datą, w otoku napis WYBITO Z OZDÓB SREBRNY.. III- 20 zł 23-11-1992
null image
medal z zawieszką poświęcony Franciszkowi Józefowi I za zasługi dla Polaków w zaborze austriackim, Aw: Portret cesarza w lewo i napis, sygn. M. Kurnatowski, Rw: Napis dedykacyjny poziomy, herby Krakowa i Lwowa .. I 13 zł 23-11-1992
null image
medal pamiątkowy na setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1891r., Aw: Tarcza herbowa polsko-litewska pod koroną i wokół napis, Rw: Tarcza herbowa polska na tle narzędzi i gałązek, powyżej napis: 3 Maja .. I 24 zł 23-11-1992
medal nagrodowy wystawy jubileuszowej w Cieszynie 1893r., Aw: Tarcza herbowa Księstwa Cieszyńskiego i napis, Rw: Płody rolne i narzędzia pracy rolników, wokół napis i sygn. J. Ch., brąz złocony, 46,06g. 50mm. I 189 zł 23-11-1992
null image
jednostronny pamiątkowy medalik na rocznicę stracenia członków Rządu Narodowego 1916r. Na tle krzyża tabliczka z napisem: PAMIĘCI STRACENIA CZŁONKÓW RZĄDU NARODOWEGO i daty: 18645/8 1916, srebro, 3,45g, 27 x 26.. II 32 zł 23-11-1992
null image
jednostronna plakietka z okazji rocznicy stracenia członków Rządu Narodowego 1916r. Mogiła po bokach daty 1864 5/8 1916 i napis: CIENIOM CZŁONKÓW RZĄDU NARODOWEGO W CHOŁDZIE, Sygn. na odwrocie S. Wiśniewski, br.. I 17 zł 23-11-1992
null image
medal na zmiany terytorialne granic polskich 1919r, Aw: Husarz walczący ze smokami i napis, Rw: Podobizna obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis, u dołu sygn. LEWANDOWSKI FECIT 1919 IX, Strzałk. 445, brąz .. II 53 zł 23-11-1992
null image
medal pamiątkowy z zawieszką, Aw: Orzeł w koronie i napis, Rw: Poziomy napis: 3 Maj 1925r, grawerowany numer 405, srebro, 12,6g 30 mm. II 32 zł 23-11-1992
krzyż orderu Polonia Restituta, wzór 1921r., III klasy ze wstęgą, brąz i emalia 58 x 58 mm. II 105 zł 23-11-1992
medal nagrodowy za osiągnięcia w nauce, Aw: Stojący Geniusz z wieńcem na głowie poniżej, sygn. Griliches syn, Rw: W wieńcu napis: NAJDOSKONALSZEMU., złoto, 86g 50 mm. I 1 764 zł 23-11-1992
medal nagrodowy 1864r., Aw: Popiersie Mikołaja I i Aleksandra II w lewo i daty., sygn. P. II. K, Rw: Poziomy napis: ZA PRACĘ NAD UWŁASZCZENIEM CHŁOPÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM. Nakład tylko 100 egz., Smirnow 673, P.. III 861 zł 23-11-1992
null image
odznaka sołtysa na zawieszce - Gubernia Kaliska, Aw: Herb Gubernii Kaliskiej i napis: SOŁTYS, Rw: Monogram Aleksandra II pod koroną i data 1864. II- 30 zł 23-11-1992
medal pamiątkowy genealogiczny 1699, Aw: Popiersie króla w koronie i zbroi i napis, pod popiersiem monogram M. O (Omeis), Rw: Popiersie Witterkinda w koronie w prawo, napis na rancie. Mers. 1424, Tentz. 78 VIII.. III 1 071 zł 23-11-1992
medal na pokój w Akwizgranie 1748r., Aw: Stojący anioł z dwoma trąbami i napis: ZU AACHEN FRIEDE i data 18 Oct. 1748, Rw: Król siedzący na globie przed nim tarcza z napisem EUROPA., u góry napis DES KRIEGESMÜDE.. III 87 zł 23-11-1992
szeląg 1572r., Dahlen, Aw: Napis, Rw: Gryf i napis, H-Cz. 578 Rl. III 21 zł 23-11-1992
null image
szelągi 1572r., j.w., 2 szt. (jeden z dziurką). III 24 zł 23-11-1992
dwudenar 1578r., Mitawa, Aw: Monogram SR, Rw: Pogoń i nominał, H-Cz. 618 R2, Kop. I.1., -RR-, T.8. III 38 zł 23-11-1992
null image
dwudenar 1579r, Mitawa, j.w, H-Cz. 630 R, Kop. I.2, -RR-, T.5. I/II 28 zł 23-11-1992
null image
szelągi 1575 i 1576r, Mitawa, Aw: Herb Kettlerów z monogramem SA i napis, Rw: Lew i napis. H-Cz. 8583 Rl, Kop. I.1, -RR-, Kop. I.2, -RR-, (2 szt). III 40 zł 23-11-1992
null image
szelągi 1576 i 1577, Mitawa, j.w, H-Cz. 10727 Rl, H-Cz. 10730, Kop. I.2, -RR-, Kop. I.3, -RR-, (2 szt). III 42 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583