Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 212 210

W naszym archiwum jest obecnie 212 210 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Christian IV 1588-1648, 1 marka 1612, Aw: Półpostać króla, w otoku napis, Rw: Nominał, poniżej tarcza herbowa,w otoku napis, Hede 99A III 172 zł 23-11-1996
Christian VI 1730-1746, 24 skillingi 1733, Aw: Korona, poniżej monogram, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa,w otoku napis, Hede 7B III 140 zł 23-11-1996
Ludwik XIV 1643-1715, ecu 1705, Lilie, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Cztery monogramy ułożone w krzyż,w otoku napis, Dav. 1322, Gad.224 II- 707 zł 23-11-1996
null image
Napoleon I 1804-1813, 1/2 franka 1812, Lilie, Aw: Głowa cesarza w prawo, w otoku napis, Rw: W wieńcu nominał,w otoku napis i data, Gad.399 III+ 20 zł 23-11-1996
dukat 1593, Fryzja, Aw: Postać rycerza, w tle data, w otoku napis, Rw: Napis w pięciu liniach, wpisany w ozdobnykwadrat, Delm. 1013, rzadki, ładnie wybity II 343 zł 23-11-1996
dukat 1635, Geldria, Aw: Postać rycerza, w tle data, w otoku napis, Rw: Napis w pięciu wierszach wpisany w kwadrat,Delm.649 III 321 zł 23-11-1996
talar burgundzki 1569, Geldria, Aw: Ukoronowany krzyż, w polu data, w otoku napis, w tle okrągła kontramarkaz herbem Zelandii, Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, Order Złotego Runa, w otoku napis, Delm.92 R1, Delm.. III 428 zł 23-11-1996
60 groot (arenddaalder) 1602, Zelandia, Aw: Orzeł cesarski z tarczą herbową Zelandii, w otoku napis, Rw: Tarczaherbowa, w otoku napis, Delm. 1071 III 172 zł 23-11-1996
talar lewkowy 1610, Zachodnia Fryzja, Aw: Rycerz z tarczą herbową, w otoku napis, Rw: Stojący lew, w otoku napis,Delm.836 R3 (suplement) III+ 172 zł 23-11-1996
talar lewkowy 16.., Holandia, Aw: Rycerz trzymający tarczę herbową, w otoku napis, Rw: Stojący lew, w otoku napis,Delm.-, (wyraźny błąd, w stemplu data 16..!) II 279 zł 23-11-1996
talar lewkowy 16553, Geldria, Aw: Rycerz trzymający tarczę herbową, w otoku napis, Rw: Stojący lew, w otoku napis,Delm.- (wyraźny błąd, w stemplu data 16553 !) III 214 zł 23-11-1996
null image
1/2 patagona 1633, Doornik, Aw: Ukoronowany krzyż, w polu data, w otoku napis przedzielony znakiem menniczym(wieża), Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Delm.308 , rzadkie III 161 zł 23-11-1996
silverdukat 1683, Utrecht, Aw: Rycerz z tarczą herbową, w otoku napis, Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, w otokunapis, Delm.981 II- 225 zł 23-11-1996
silverdukat 1797, Utrecht, Aw: Rycerz z tarczą herbową, w otoku napis, Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, w poludata, w otoku napis, Delm.982 R1 III+ 161 zł 23-11-1996
10 dolarów 1913, Ottawa, Aw: Popiersie króla Jerzego V, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa i napisy, Fr.3 II 771 zł 23-11-1996
5 dolarów 1913, Ottawa. Aw: Popiersie króla Jerzego V, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa i napisy, Fr.4 I 482 zł 23-11-1996
20 dolarów 1967, Ottawa, Aw: Popiersie królowej Elżbiety II, w otoku napis, Rw: Ozdobna tarcza herbowa, w otokunapis, Fr.5 I 600 zł 23-11-1996
300 pesos 1971. Aw: Prorok i nauczycielka, w otoku symbole 11 dyscyplin sportowych, Rw: Symbol V OlimpiadyPanamerykańskiej w Cali, napisy i data, Fr. 129 I 514 zł 23-11-1996
20 pesos 1915, Aw: Głowa Jose Marti, w otoku napisy, Rw: W wieńcu godło Kuby, w otoku napisy, Fr.1. małeuszkodzenia na rancie I/II 1 113 zł 23-11-1996
patagon 1634, Luksemburg, Aw: Ukoronowany krzyż burgundzki, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis,Delm.296 R2 III 2 729 zł 23-11-1996
5 dirhemów 1911 (1329 AH), Aw: Poziome napisy arabskie w wieńcu, Rw: Napisy arabskie w rozecie, Y.24, srebro12.45 g. I/II 48 zł 23-11-1996
scudo 1651, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa i napis w otoku, Dav.4305 III 3 424 zł 23-11-1996
talar 1816, Aw: Głowa króla Maksymiliana Józefa, w otoku napis, Rw: Miecz i berło pod koroną, w otoku napis i data,Thun 44 III 240 zł 23-11-1996
talar 1818, Aw: Popiersie króla, w otoku napis, Rw: Napis na sześcianie, poniżej i w otoku napisy, Thun.45 III 160 zł 23-11-1996
podwójny talar 1839, Aw: Głowa króla Ludwika I, w otoku napis, Rw: Książe Maksymilian na koniu, poniżej i w otokunapisy, Thun.77 II- 800 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583