Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 212 210

W naszym archiwum jest obecnie 212 210 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/2 talara 1767, Wrocław, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na broni, data i napis, Schr.529 III 289 zł 23-11-1996
ort 1755, Wrocław, Aw: Popiersie w koronie z mieczem, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski, w polu 1-8, napis i data,Schr. 1461 II 200 zł 23-11-1996
friedrichsdor 1825, Berlin, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski poniżej data, Divo-Schramm 162,Fr.2429 II 2 996 zł 23-11-1996
talar 1803, Berlin, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na tarczy pod koroną, po bokach dwóchdzikich ludzi, Schr.48 II- 450 zł 23-11-1996
talar 1816, Wrocław, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Nominał i data w wieńcu, w otoku napis, AKS 11 II 482 zł 23-11-1996
talar 1829, Berlin, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, AKS 17 II+ 439 zł 23-11-1996
Johann Philip i trzech braci, Aw: Półpostać Jana Filipa, w otoku napis, Rw: Półpostacie trzech braci, w otoku napis,Schnee 278, Dav.7369 III+ 400 zł 23-11-1996
August 1553-1586, talar 1568, Aw: Półpostać księcia z mieczem, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa,w otoku napis, Schnee 721, Dav.9798 III 364 zł 23-11-1996
Christian II, Johann Georg, August 1591-1611, talar 1599, Aw: Półpostacie trzech braci, w otoku napis, Rw:Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Schnee 754, Dav.9820 III 320 zł 23-11-1996
Zofia 1582-1622, dukat 1616, Aw: Ukoronowany monogram na tle mieczy, w otoku napis, Rw: IHS, w otoku napis,Fr.2642 III+ 557 zł 23-11-1996
Johann Georg 1616-1656, talar 1627, Aw: Półpostać księcia z mieczem, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarczaherbowa, w otoku napis, Schnee 845, Dav.7601 III 300 zł 23-11-1996
talar 1634, Aw: Półpostać księcia z mieczem, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis,Schnee 845, Dav.7501, ślady korozji III 343 zł 23-11-1996
1/2 talara 1629, Aw: Półpostać księcia z mieczem, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w polu litery H-I,w otoku napis, Merseb. 1052 III+ 439 zł 23-11-1996
Fryderyk August III 1763-1827, talar 1777, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Herb Saksonii , poniżej literyEDC i data, po bokach napisy, Schnee 1073, Dav.2690 III+ 172 zł 23-11-1996
2 grosze wikariackie 1792, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, poniżej data, Rw: Orzeł cesarski z herbem Saksonii,w otoku napisy, wyśmienity stan zachowania I- 107 zł 23-11-1996
talar 1822, Aw: Popiersie króla w mundurze, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa w wieńcu, poniżej data, po bokachnapisy III+ 172 zł 23-11-1996
Wilhelm I 1816-1864, 2 guldeny 1848, Aw: Głowa króla w lewo, w otoku napis, Rw: Herb Wirtembergii, poniżej data,powyżej nominał, AKS 76 II- 280 zł 23-11-1996
null image
Fryderyk II 1904-1918, 3 marki 1911. J.23 II- 268 zł 23-11-1996
null image
Ludwik II 1864-1886, 5 marek 1875, J.42 III+ 97 zł 23-11-1996
null image
Otto 1886-1913, 5 marek 1913, J.46 II+ 86 zł 23-11-1996
5 marek 1913, J.65 I 214 zł 23-11-1996
null image
3 marki 1913, J.64 II 70 zł 23-11-1996
null image
Ludwik III 1848-1877, 5 marek 1876, J.67 III- 214 zł 23-11-1996
Ernest Ludwik 1892-1918, 3 marki 1910, J.76 II+ 279 zł 23-11-1996
Fryderyk Franciszek 1842-1883, 2 marki 1876, J.84 III 439 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583