Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 215 935

W naszym archiwum jest obecnie 215 935 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar 1759 HA, Hall, srebro 28.00 g, egzemplarz umyty, Dav. 1155, M.-T. 984, Herinek 135 III+ 580 zł 15-03-2018
talar 1780 B, Krzemnica, S.K.- P.D pod wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem, srebro 27.97 g, Dav. 1133, Huszár 1679, Herinek 606 III+ 580 zł 15-03-2018
talar 1614, Hall, srebro 28.66 g, moneta czyszczona, Dav. 3319, M-T. 395, Vogl. 122/VII var III/III+ 1 200 zł 15-03-2018
3 marki 1927, Berlin, 400 rocznica założenia Uniwersytetu w Marburgu, bardzo ładnie zachowane, Jaeger 330, AKS 78 II+ 290 zł 15-03-2018
5 marek 1929 A, Berlin, 200 rocznica urodzin Gottholda Ephraima Lessinga, ładnie zachowany, Jaeger 336 II 320 zł 15-03-2018
3 marki 1930 G, Karlsruhe, Zeppelin, Jaeger 342 II- 270 zł 15-03-2018
dwudenar 1570, Wilno, Cesnulis-Ivanauskas 3SA4-2, Kop. 3231 II 85 zł 15-03-2018
denar ok. 1050, nieczytelna mennica, Aw: Popiersie cesarza Henryka III w prawo; Rw: Napis poziomy BRVN, srebro 0.70 g, Ilisch I 21 III 185 zł 15-03-2018
denar ok. 1050, Leeuwarden, Aw: Popiersie cesarza Henryka III w prawo; Rw: Napis poziomy BRVN, u dołu i góry LIVN ..., srebro 0.77 g, Ilisch I 21.14 III 185 zł 15-03-2018
denar ok. 1060-1080, Aw: Głowa brodatego mężczyzny na wprost; Rw: Schematyczna budowla kościoła zwieńczona krzyżem, srebro 0.56 g, lekko wykruszony, Dbg 1311 III 105 zł 15-03-2018
naśladownictwo denara typu sancta colonia, Napis S ...ONI, srebro 0.49 g, rewers nieczytelny IV+ 70 zł 15-03-2018
denar naśladowczy, Aw: Popiersie króla trzymającego pastorał i krzyż na wprost; Rw: Krzyż z kulkami w kątach, srebro 0.67 g, wykruszony, gięty, Dbg 2186, Ilisch I 4.7 IV 65 zł 15-03-2018
denar, Aw: Napis PILOGRIM w formie krzyża; Rw: Kapliczka z popiersiem wewnątrz, po bokach litery, srebro 1.12 g, Dbg 453 III- 70 zł 15-03-2018
denar 1002-1024, Aw: Popiersie króla na wprost; Rw: Krzyż z kulkami w kątach, srebro 1.25 g, wykruszony, Dbg 578, Ilisch I 3.3 III- 155 zł 15-03-2018
denar, Aw: Krzyż kulkami i księżycem w kątach; Rw: Kapliczka z kulką wewnątrz, srebro 0.99 g, Dbg 845 III 75 zł 15-03-2018
denar, Aw: Krzyż z literami w kątach; Rw: Napis w formie krzyża BARNH, srebro 0.83 g, Dbg 1292 III 175 zł 15-03-2018
denar, Aw: Krzyż z kulkami w kątach; Rw: Napis poziomy S COLONIA, srebro 1.02 g, Dbg 1518 III 115 zł 15-03-2018
denar, Aw: Napis PILOGRIM w formie krzyża; Rw: Kapliczka z popiersiem wewnątrz, po bokach litery, srebro 1.22 g, gięty, Dbg 452 lub 453 III- 60 zł 15-03-2018
denar, Aw: Krzyż z kulkami i księżycem w kątach; Rw: Kapliczka, srebro 1.13 g, dwukrotnie uderzony stemplami III/IV 75 zł 15-03-2018
denar naśladowczy, Aw: Popiersie króla trzymającego pastorał i krzyż na wprost; Rw: Krzyż z kulkami w kątach, srebro 0.73 g, lekko wykruszony, Dbg 2186, Ilisch I 4.7 III- 400 zł 15-03-2018
denar (Marienpfennig) po 1042, Aw: Budowla kościoła z napisem wewnątrz CHON, z prawej wieża; Rw: Popiersie madonny z uniesioną ręką na wprost, srebro 0.70 g, Dbg 838 III- 270 zł 15-03-2018
denar przed 1050, Aw: Popiersie trzy-czwarte w lewo; Rw: Krzyż dwunitkowy, w kątach kliny, DEON..., srebro 0.90, bardzo rzadki, Dbg 177, Ilisch II 30.9 III- 540 zł 15-03-2018
anonimowy denar, Aw: Popiersie arcybiskupa (magdeburskiego) w lewo z pastorałem; Rw: Głowa trzy-czwarte w lewo, po lewej krzyż, srebro 0.86 g, lekko giety, pęknięty, ale bardzo rzadki, Dbg 1222 III- 680 zł 15-03-2018
denar, Aw: Popiersie króla na wprost; Rw: Budowla z dwiema wieżami i popiersiem w prześwicie bramy, srebro 1.10 g, lekko gięty i wykruszony, Dbg 833a III- 165 zł 15-03-2018
denar ok 1046-1054, Aw: Popiersie biskupa na wprost; Rw: Krzyż z kulkami w kątach, srebro 0.99 g, Dbg 572, Ilisch I 1.15 III 110 zł 15-03-2018

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583