Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 215 935

W naszym archiwum jest obecnie 215 935 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 krajcary 1612, j.w., odmiana napisu na awersie .A.W.D.I.S(3).T.E.M.G.D, F.u.S. 3035. III+ 214 zł 23-05-1998
3 krajcary 1613, Aw: Popiersie i napis .A.W.D:G.I.S(3)T.E.M.G.D., Rw: Orzeł nad tarczą herbową, po bokach litery D - R, w otoku napis GROS.AR. - III.CRV 613 i znak menniczy dwa skrzyżowane haki, F.u.S.3045. III+ 332 zł 23-05-1998
trojak 1591, Aw: Popiersie i napis .ADA.W.DG.TESCH.ET.MAI.GLO, Rw: Orzeł, po bokach data, poniżej napis GROS - ARG./TRIP:DVCIS/TESC znak menniczy HINI/ rozetka NSIS rozetka, F.u.S. 2980, dziurka. III 343 zł 23-05-1998
trojak 1592, Aw: Popiersie i napis ADA.W.D.G.TESSI.ET.MAI.GLO, Rw: Orzeł, po bokach data, poniżej napis GROS - ARG/TRIP.DVCIS/TESSINEN./ krzyżyk z kulek SIS krzyżyk z kulek / znak menniczy, F.u.S. 2981, II 1 177 zł 23-05-1998
trojak 1592, j.w., odmiana napisu na awersie .ADA.W.D.G.D.TES.ET.MAI.GLO., F.u.S. 2981. II 1 766 zł 23-05-1998
trojak 1592, Aw: Popiersie i napis ADA.W.D.G.D.TESCH.ET.MAI.GLO, Rw: Orzeł, po bokach data, poniżej napis GROS - ARG./TRIP DVCIS./TESSNEN/SIS/ znak menniczy w tarczy i po bokach rozety z kulek, F.u.S. 2982, odm.. II 2 408 zł 23-05-1998
trojak 1596, Aw: Popiersie i napis ADA.WE.D.G.DVX.TES ET.MA.GLO., Rw: Orzeł, po bokach data, poniżej napis GROS.ARG/TRIP.DVC/TESSINE/.* znak menniczy *., F.u.S. 2984. III+ 771 zł 23-05-1998
trojak 1596, Aw: Popiersie i napis ADAWDGDVXTES&MAGLO, Rw: j.w., napis GROS.ARG/TRIP.DVC/TESSIN/ + znak menniczy +, F.u.S. 2984. II- 1 177 zł 23-05-1998
trojak 1596, Aw: Popiersie i napis ADA.WE.DGDVX.TES&GLO, Rw: j.w., napis GROS.ARG/TRIP.DVC/TESSIN/ .+ znak menniczy +., F.u.S. 2984. III+ 664 zł 23-05-1998
trojak 1597, Aw: Popiersie i napis ADAWDGDVXTES&GLO, Rw: Orzeł, po bokach data, poniżej napis GROS.ARG/ TRIP.DVC/TESSIN/. znak menniczy . , F.u.S. 2987. II 878 zł 23-05-1998
trojak 1597, Aw: Popiersie i napis ADAWDGDVXTES&MAGLO, Rw: j.w., F.u.S. 2987. III+ 856 zł 23-05-1998
null image
talar 1609, Aw: Półpostać, w otoku napis, Rw: Orzeł w koronie, w otoku napis i data, F.u.S. 3007, Dav. 7807, piękny stan zachowania - rzadki. II+ 11 235 zł 23-05-1998
dwutalar 1609, Aw: Półpostać i napis w otoku, Rw: Orzeł w koronie, w otoku napis i data, F.u.S. 3006, Dav.7806, wyśmienicie zachowany ze starą patyną, bardzo rzadki. II 19 367 zł 23-05-1998
halerz, Aw: Ukoronowany monogram, po bokach litery C - C, powyżej data, Rw: Orzeł, F.u.S.3042. III 621 zł 23-05-1998
trzeciak 1611, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Orzeł, poniżej hełm z koroną, po bokach data, niżęj skrzyżowane haki, F.u.S. 3031. III 214 zł 23-05-1998
trzeciak 1611, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Orzeł, poniżej hełm z koroną, po bokach data i litery C - C, niżej, skrzyżowane haki, F.u.S. 3030. III 279 zł 23-05-1998
3 krajcary 1611, Aw: Popiersie i napis .A.W.D.GI.S(3)T.E.M.G.D., Rw: Orzeł, poniźej tarcza herbowa, po bokach litery C - C, w otoku napis GROS.AR. - .III.CRV.611 dwa skrzyżowane haki, F.u.S. 3027. III+ 354 zł 23-05-1998
3 krajcary 1611, j.w., na rewersie brak liter C - C, F.u.S. 3032. III+ 268 zł 23-05-1998
3 krajcary 1612, Aw: Popiersie i napis .A.W.D.G.I.S(3)T.E.M.G.D, Rw: Orzeł, poniżej tarcza herbowa, po bokach znaki mennicze haki, w otoku napis GROS.AR. - III.CRV 61Z, F.u.S. 3038, II 493 zł 23-05-1998
3 krajcary kiperowe 1621, Aw: Popiersie i napis FRI.WIL.D(3)G.D.SI.TE, Rw: Orzeł na tarczyi napis MON.NOV. III.CRV.data, F.u.S. - nie notowany typ monety. III- 321 zł 23-05-1998
3 krajcary kiperowe, 1621, Aw: Popiersie i napis FRI.WIL.D(3)G.D.SI.TE., Rw: Ozdobna tarcza herbowa i napis MON.NOV - III.CRV 16Z1 znak menniczy, F.u.S. 3052. III 247 zł 23-05-1998
3 krajcary kiperowe 1621, j.w., ale bez znaku menniczego, F.u.S. 3051. III+ 172 zł 23-05-1998
3 krajcary kiperowe 16ZZ, Popiersie i napis FRI.WIL.D(3)G.D.SI.TE, Rw: Ozdobna tarcza herbowa i napis MON. NOV - III.CRV.16ZZ, F.u.S. -. III 236 zł 23-05-1998
3 krajcary kiperowe 1622, Aw: Orzeł i napis FRI.WIL.D(3)G.D.SI.TE, Rw: Ozdobna tarcza herbowa i napis MON. NOV - III.CRV. 16ZZ, F.u.S. 3058. II 343 zł 23-05-1998
3 krajcary kiperowe 1623, Aw: Orzeł i napis MONE.NOVA.III.CRV.data, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis FRI. WIL.D.G.S.T.E.M.G.D, F.u.S. 3062. III 279 zł 23-05-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583