Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 200 685

W naszym archiwum jest obecnie 200 685 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
4 kopiejki 1757, Aw: Orzeł carski i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Fiedorow 1079 III 55 zł 22-05-1993
5 franków 1922, Berno, Aw: Tarcza herbowa, nominał i data, Rw: Popiersie górala i napis, HMZ 1155 III 210 zł 22-05-1993
1 dolar 1853, Filadelfia, Aw: Głowa Wolności, Rw: Nominał i data w wieńcu, Fr.84 złoto II+ 184 zł 22-05-1993
dolar 1921, Filadelfia, Aw: Głowa Wolności, Rw: Orzeł i napis - rzadki rocznik III 45 zł 22-05-1993
1/2 dolara 1926, Filadelfia, Aw: Zaprząg pionierów, Rw: Postać indianina I 179 zł 22-05-1993
1 cent 1863, Filadelfia, Aw: Głowa indianina, Rw: Nominał w wieńcu, miedzionikiel I 66 zł 22-05-1993
null image
J. Albertrandy - Zabytki starożytności rzymskich w pieniądzach pospolicie medalami zwanych, czasów rzplitej i szesnastu pierwszych cesarzy, zbioru ś. p. Stanisława Augusta króla polskiego, postrzeżone i krótkim.. 200 zł 22-05-1993
null image
K. Beyer- Wykopalisko wieleńskie , 62 str., 8 tablic światłodrukowych, Warszawa 1876. Podręczny egzemplarz Karola Beyera z jego własnoręcznymi notatkami, później w posiadaniu Wł. Bartynowskiego, T. Kałkowskiego.. 399 zł 22-05-1993
null image
A. Białkowski, T.Szweycer - Monety ostatnich Jagiellonów, 257 str., ilustracje i ceny w tekście, Warszawa 1975, oprawa broszurowa 12 zł 22-05-1993
null image
J. S. Davenport- European Crowns 1700-1800, 334 str., cennik, Spink & Sons Ltd, London 1965 oprawa 84 zł 22-05-1993
null image
J. S. Davenport- German Talers 1700-1800, 416 str., cennik, Spink & Sons Ltd London 1965 odbitka kserograficzna w oprawie kartonowej 24 zł 22-05-1993
null image
J. S. Dye- Dye s Coin Encyclopedia. A Complete Illustrated History of the Coins of the World, 1156 str., ilustracje w tekście, Bradley & Company Philadelphia 1883. Bardzo ciekawa XIX-wieczna encyklopedia monet .. 84 zł 22-05-1993
null image
J. Duplessy- Les monnaies francaises royales de Huges Capet a Louis XVI 987- 1793, 2 tomy 326 + 352 str. w tekście ilustracje i cennik, Paryż-Maastricht 1989 oprawa płócienna 104 zł 22-05-1993
null image
M. Gumowski- Podręcznik numizmatyki polskiej, 296 str., 80 tabl., Kraków 1914, półpłótno 179 zł 22-05-1993
null image
M. Gumowski- Mennica wileńska w XVI i XVII wieku, 200 str., 18 tabl., Warszawa 1921 odbitka kserograficzna oprawa 17 zł 22-05-1993
null image
M. Gumowski- Monety polskie, 176 str. , 32 tabl., Warszawa 1924 oprawa płócienna 17 zł 22-05-1993
null image
M. Gumowski- Mennica bydgoska, 291 str., ilustracje w tekście, Toruń 1955 odbitka kserograficzna w oprawie płóciennej 17 zł 22-05-1993
null image
M. Gumowski- Handbuch der polnische Numismatik 226 str., 50 tabl., Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz 1960 odbitka kserograficzna oprawiona w płótno 24 zł 22-05-1993
null image
M. Gumowski- Dzieje mennicy toruńskiej, 188 str., ilustracje w tekście, Toruń 1961 odbitka kserograficzna w oprawie broszurowej 16 zł 22-05-1993
null image
M. Gumowski- Hebräische Münzen im mittelalterlichen Polen, 136 str., 37 + X tabl., Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz 1975 oprawa płótno z obwolutą 42 zł 22-05-1993
null image
L. Herinek- Österreichische Münzprägungen Ferdinand II und Ferdinand III als Erzherzog und Kaiser von 1592-1657, 666 str. z ilustracjami w tekście, Wiedeń 1984, oprawa zielone płótno 111 zł 22-05-1993
null image
L. Herinek- j.w., odbitka kserograficzna w oprawie płóciennej 42 zł 22-05-1993
null image
L. Herinek- Österreichische Munzprägungen von 1657-1740, 356 str. ilustracje w tekście, Wiedeń 1972 odbitka kserograficzna w oprawie 53 zł 22-05-1993
null image
L. Herinek- Österreichische Munzprägungen von 1740-1969, 378 str., ilustracje w tekście, Wiedeń 1970 oprawa broszurowa 80 zł 22-05-1993
null image
N. Jaschke, F.P. Maercker- Schlesische Münzen und Medaillen, 227 str., 37 tabl., Ihringen 1985 -uzupełnienie znanego katalogu Friedensburga i Seegera-Schlesische Münzen und Medaillen der neuren Zeiten oprawa 63 zł 22-05-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583