Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 210 411

W naszym archiwum jest obecnie 210 411 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Roman IV 1068-1071, histamenon, Aw: Chrystus w aureoli koronuje Eudokię i Romana, wokół napis: +PˆMANŚVĘOKIA, Rw: Stojący współwładcy: Konstancjusz, Michał i Andronik, Sear 1859, złoto 4.36 g. III 600 zł 24-05-1997
Michał VII 1071-1078, histamenon, Aw: Popiersie Chrystusa na wprost po bokach litery: IC i XC, Rw: Popiersie cesarzana wprost, w dłoniach trzyma jabłko z krzyżem i lambarum oraz napis: MIXAH.., Sear 1868, złoto.. III 428 zł 24-05-1997
Aleksy I Komnen 1081-1118, srebrne aspron trachy, Aw: Chrystus na tronie, Rw: Popiersie cesarza z berłem i jabłkiem,napis: ĘEC¶ + A§E..., Sear 1917, Ratto 2066, srebro 3.96 g., rzadkie II- 160 zł 24-05-1997
denar, Aw: Krzyż w otoku i napis: BRACISLAV, Rw: Półpostać i napis: BRACIS-LVV, Cach 308 II 514 zł 24-05-1997
denar, Aw: Jeździec na koniu i napis: B-R-ACIZLAVS, Rw: Półpostać świętego i napis: VENCEZLAVS SCS, Cach 311 II 343 zł 24-05-1997
denar, Aw: Jeździec na koniu i napis: B-ACIZLAVDVX, Rw: Półpostać świętego i napis: VENC..LVS SCS, Cach 311 II 428 zł 24-05-1997
denar, Aw: Król z krzyżem w dłoni na tronie i napis: BRACIZLAVS DVX, Rw: Ptak w lewo i napis:VVENCEZ-LAVSSCS, Cach 313 II 279 zł 24-05-1997
denar, Aw: Półpostać na wprost i napis: BRACIZLAVS DVX, Rw: Półpostać z krzyżem i napis: SCS VVENCEZLAVS,Cach 322 II+ 214 zł 24-05-1997
denar, Aw: Półpostać z chorągwią i napis: VDATIZLAVDV, Rw: Półpostać i napis: SCS VENCESVS, Cach 346 II 118 zł 24-05-1997
denar, Aw: Książę na tronie i napis: WRATISLAV, Rw: Ręka z lancą i napis: S.WENCEZLV, Cach 351 III 150 zł 24-05-1997
denar, Aw: Głowa w koronie i napis: S WRATS, Rw: Kapliczka, ręka i napis: S WENSEZLV, Cach 354 I- 182 zł 24-05-1997
Antiochia- Bohemud III 1149-1163, denar, Aw: Popiersie rycerza w kolczudze i hełmie na głowie, w polu półksiężyci gwiazdka, napis: BOENUNDVS, Rw: Krzyż, w polu półksiężyc i napis w otoku: ANTIOCHIA, Metcalf 257 III 70 zł 24-05-1997
Dietmar syn księcia Bernharda I, denar, Aw: Krzyż z kulkami w polach i napis; HIAD..RV, Rw: Trójlisteki zniekształcony napis, Dbg 1559 III+ 172 zł 24-05-1997
Dietmar j.w., denar, Aw: Krzyż z kulkami w polach i napis: HIAD.., Rw: Trójlistek i zniekształcony napis, Dbg 1559,wyszczerbiony III 65 zł 24-05-1997
cesarz Otto I 963-973, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polach kropki i napis w otoku ODDO REX, Rw: Napispoziomy S COLONIA A., Dbg 331, 1.21 g. II 664 zł 24-05-1997
cesarz Otto II 973-983, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polach kulki i napis: ODDO IMP AVG X, Rw: Poziomynapis: S COLONIE A, Dbg 334a, 1.44 g. II- 439 zł 24-05-1997
cesarz i król Otto III 983-1002, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu kulki i napis: CCOO..INIONI, Rw: Napispoziomy S COLONIII A, Dbg 342c, 1.43 g. II- 386 zł 24-05-1997
cesarz i król Otto III 983-1002, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polach 4 kulki i napis: SC COONIA, Rw:Poziomy napis S COLONIII A, Dbg 342c, 1.36 g. III- 172 zł 24-05-1997
cesarz Konrad II 1024-1039, abp. Piligrim 1021-1036, denar, Aw: Krzyż, w polu napis: CHID..w otoku CHVN.., Rw:Fronton kościoła i napis: SANCTA.., Häv.222, 1.25 g. III 225 zł 24-05-1997
biskup Adalberto I, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu OTTO, wokół nieczytelny napis, Rw: Kapliczkai nieczytelny napis, Dbg 1404, obłamany, 1.30 g. III 54 zł 24-05-1997
denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polach kulki i napis: O..MI, Rw: Kapliczka i napis..ACO.., Dbg 777, 1.36 g. III 150 zł 24-05-1997
denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polach kulki i napis: OTTO MIP AV.., Rw: Kapliczka i napis: MO..IC, Dbg 777,1.34 g. III+ 28 zł 24-05-1997
Magdeburg, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu ODDO, w otoku BABDAPL, Rw: Kapliczka i napis:NAGADABVRG, Dbg 639 (odmiana) III- 86 zł 24-05-1997
Magdeburg, denar, Aw: Krzyżyk równoramienny i napis: MENNIADV., Rw: Kapliczka i napis: DABI..MNH, Dbg 643 III+ 386 zł 24-05-1997
Goslar, denar 983/991, Aw: Krzyż równoramienny, w polu: ODDO i napis w otoku: DIGRA IEX, Rw: Kapliczkai napis: ATEAHLHT, Kluge 44, Dbg 1167, 1.46 g. II 332 zł 24-05-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583