Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 210 411

W naszym archiwum jest obecnie 210 411 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Goslar (Magdeburg), obol, Aw: Krzyż równoramienny, w polu ODDO, w otoku: ..MEX.., Rw: Kapliczka i napis: AT..IT, Dbg.1169a, 0.72 g. III 386 zł 24-05-1997
naśladownictwo denara typu Ottona i Adelajdy, Aw: Krzyż i napis, Rw: Kapliczka i napis, 1.01 g. IV 129 zł 24-05-1997
naśladownictwo denara typu Ottona i Adelajdy, Aw: Krzyż i 8 kulek w polu, Rw: Kapliczka, wyszczerbiony 1.15 g. IV 43 zł 24-05-1997
null image
denary typu Ottona i Adelajdy, Dbg 1167 i Dbg 1169a, razem 8 sztuk III 311 zł 24-05-1997
naśladownictwo denarów typu Ottona i Adelajdy, Dbg -, 1.07 g., 1.30 g., razem 2 sztuki III 225 zł 24-05-1997
Goslar, denary typu Ottona i Adelajdy, Dbg 1167, Dbg 1170, razem 10 sztuk III 1 445 zł 24-05-1997
cztery denary i jeden obol typu Ottona i Adelajdy, Dbg 1789, razem 5 sztuk III/IV 386 zł 24-05-1997
null image
denary typu Ottona i Adelajdy, nieczytelne; razem 7 sztuk III 225 zł 24-05-1997
null image
denar biskupi, 2 połowa XI w., Aw: Pastorał w wieńcu pereł, Rw: Krzyż równoramienny, w polach na przemian V i kulki, CNP 987 III 40 zł 24-05-1997
denar, Aw: Głowa w lewo; w otoku napis, Rw: Trzy wieże; w otoku napis, Str.35, Gum.72, ładny, wyraźny egzemplarz II 204 zł 24-05-1997
denar, Aw: Walka ze smokiem, Rw: Krzyż z kulkami na ramionach, w polu gwiazdki, Str.39, Gum.80, 0.47 g. I- 386 zł 24-05-1997
denar, Aw: Książę z mieczem, Rw: Biskup z księgą i pastorałem, Str.42, Gum.86, 0.42 g. I 321 zł 24-05-1997
denar, Aw: Książę i jeniec, Rw: Orzeł i zając, Str.43, Gum.87, 0.50 g. I 450 zł 24-05-1997
denar, Aw: Książę na tronie i stolnik oraz napis: VLZEV..S, Rw: Walka z lwem, Str.40, Gum.82, 0.66 g. III+ 450 zł 24-05-1997
denar, Aw: Dwaj książęta za stołem, Rw: Książe z proporcem, litera i 3 kropki, Str.51, Gum.91 III+ 493 zł 24-05-1997
denar, Wrocław, Aw: Biskup z krzyżem, Rw: Walka z lwem, Such.2, Str.46, Gum.233 II- 160 zł 24-05-1997
denar, Wrocław, Aw: Krzyż dwunitkowy; w polu BOLI, Rw: Dwaj książęta z proporcem, Such.3c, Str.174cd,Gum.175, ładny egzemplarz II 172 zł 24-05-1997
denar jednostronny, Wrocław; Krzyż dwunitkowy; w polu BOLI, Such.3c, Str.174cd, Gum. 175 II 129 zł 24-05-1997
denar, Wrocław, Aw: Krzyż dwunitkowy; w polu BOLI, Rw: Dwaj książęta, Such.3c, Str.174cd, Gum. 175 III+ 160 zł 24-05-1997
brakteat; Św. Stanisław i napis: DVX BOLESLAVS, Str.186, Gum.248, pęknięty II 450 zł 24-05-1997
denar jednostronny, Anioł z rozpostartymi skrzydłami, Str.50, Gum.239 III 332 zł 24-05-1997
brakteat typu ratajskiego (wykopalisko z miejscowości Rataje koło Wrocławia- poł.XIX w.), Śląsk XIII w.; Popiersiew kapeluszu pod łukiem; po bokach pastorał i krzyż, Gum. 180 I- 963 zł 24-05-1997
brakteat typu ratajskiego; Głowa pod sklepieniem z krzyżem u góry, drzewo, po bokach sztandary, Gum. 183 I 963 zł 24-05-1997
brakteat typu ratajskiego; Postać z mieczem i proporcem, Gum. 178 I 985 zł 24-05-1997
brakteat typu ratajskiego; Głowa na wprost, po bokach dwa pierścienie lub laski, Gum. 182 III+ 535 zł 24-05-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583