Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 200 685

W naszym archiwum jest obecnie 200 685 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dupondius, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis IMP NERVA...TRAIAN AVG G... P M, Rw: Abudantia na krześle z dwóch rogów obfitości i napis ...R POT ..COS II SC, Sear 917 C.639. II/III 40 zł 23-11-1992
as, Aw: Popiersie w wieńcu i napis IMP CAES NERVA TRAIAN..AVG GERM..., Rw: Victoria w lewo, z tarczą i napis TR POT COS II PP, Sear 922 C.628. III- 24 zł 23-11-1992
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, Rw: Roma siedząca na pancerzu, trzymająca Victorię i dzidę i napis P M TR P COS III, Sear 1103 B.M.C. 139, R.I.C. 77. II 66 zł 23-11-1992
aureus, Aw: Głowa w lewo i napis ANTONINVS AVG PIVS PP TR COS III, Rw: Na podeście siedzący cesarz i stojąca Liberalitas przesypuje monety z rogu obfitości do togi obywatela stojącego poniżej i napis LIBERALITA.. III- 1 008 zł 23-11-1992
Sesterc, Aw: Głowa w wieńcu i napis ANTONINVS AVG PIVS TR P XVI, Rw: Stojąca Salus karmiąca węże i napis SALVS..SC, Sear 1170, C. 726 IV 32 zł 23-11-1992
null image
as, Aw: Głowa w wieńcu i napis ANTONINVS AVG PIVS PP, Rw: stojąca Eternitas i napis: TR POT XXIIII COS SC, Sear 1196, C. 1054 III 32 zł 23-11-1992
denar, Aw: Głowa w prawo i napis M ANTONINVS AVG IMP II, Rw: Siedząca Concordia i napis CONCORD AVG TR P XVII COS III, Sear 42, B.M.C. 216, RIC 62. II 42 zł 23-11-1992
null image
as, Aw: Głowa w prawo i napis L VERVS AVG ARMENIACVS, Rw: LIBERAL AVG TR P.. COS III, C 119. III 24 zł 23-11-1992
Sesterc, Aw: Głowa w prawo i napis LVCILLA AVGVSTA, Rw: Siedząc aCeres i napis CERES S.C., C.2. III- 36 zł 23-11-1992
as, Aw: Głowa w prawo i napis LVCILLA AVGVSTA, Rw: Stojąca Junona, C. 44. III+ 26 zł 23-11-1992
denar, Aw: Głowa i napis SEVERVS PIVS AVG, Rw: PART MAX P M TR P VIIII, trofeum i dwaj jeńcy siedzący po bokach, Sear 370, B.M.C. 256-9, RIC 176. II 45 zł 23-11-1992
denar, Aw: Głowa i napis SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX, Rw: Siedząca Moneta i napis MONETA AVGG, Sear 342, B.M.C. 177, R.I.C. 135. II 66 zł 23-11-1992
denar, Aw: Głowa i napis IVLIA AVGVSTA Rw: Izis i napis SAECVLI FELICITAS, Sear 174, B.M.C. 75-82, R.I.C 572. II 45 zł 23-11-1992
denar, Aw: Głowa w wieńcu i napis ANTONINVS PIVS AVG GERM, Rw: Stojący Jupiter i napis PM TR P XVIII COS IIII PP, Sear 279b, B.M.C. 114-5, R.I.C 258(c). II- 46 zł 23-11-1992
AE-18, Aw: Popiersie w prawo i napis Α CEΠTI ΓΕΤΑ KAICAP, Rw: Fronton świątyni i napis NCOKO..., Sear -. III 32 zł 23-11-1992
null image
tetrassarion - Markianopolis (Moesia Inferior) (Sergiusz Titianus). Aw: Głowa w wieńcu i napis AVT Κ Μ AVPH ΑΝΤΩΗ..., Rw: Stojąca Homonoja i napis VΠ CEΠΤ TITIANOV ΜΑΡΚΙΑΝΟΠΟΛΙΤΩΝ..., Sear 3038. II- 44 zł 23-11-1992
denar, Aw: Głowa w prawo i napis IVLIA MAESA AVG, Rw: Siedząca Pudicitia i napis PVDICITIA, Sear 36. III+ 26 zł 23-11-1992
null image
Sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie i napis IMP ALEXANDER PIVS AVG, Rw: Stojąca Spes i napis SPES...S.C., C. 542. III 32 zł 23-11-1992
as, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie i napis IMP CAES M AVG SEV ALEXANDER AVG, Rw: Siedząca Securitas i napis SECVRITAS PERPETVA SC, C. 538, III- 26 zł 23-11-1992
denar, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie i napis IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: Pax stojąca i napis PAX AETERNA AVG, Sear 183, B.M.C. 131-5, R.I.C. 165. II- 55 zł 23-11-1992
null image
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis IMP C M. AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: Siedząca Salus i napis P M TR P II COS PP, Sear 239, B.M.C. 117-22, R.I.C. 32. II 50 zł 23-11-1992
null image
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: Aequitas stojąca z wagą i rogiem obfitości i napis P M TR P VI COS II PP, Sear 312, B.M.C. 294-8, R.I.C. 64. II/III 26 zł 23-11-1992
Sesterc, Aw: Popiersie i napis C IVL VERVS MAXIMUS CAES, Rw: Maximus stojący z laską i dwoma sztandarami i napis PRINCIPI IVVENTVTIS S C, Sear 2277, C.12. III+ 66 zł 23-11-1992
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG, Rw: Wiktoria stojąca w lewo i napis VICTORIA AVG. Sear 357, R.I.C. 5. III+ 51 zł 23-11-1992
AE-27, Nikopolis ad Istrum (Moesia Inferior), Aw: Popiersie w prawo i napis AVT Κ Μ ANT ΓOPΔIANOC. AVΓ, Rw: Stojąca Nemesis i napis VΠCAB ΜΟΔΕCTO V - ΝΙΚΟΠΟΛΕΤΩΝ POCICT, Sear 3648, B.M.C. 3, 53, 79 III 30 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583