Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 216 317

W naszym archiwum jest obecnie 216 317 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dwudukat koronny 1533, prawdopodobnie fałszerstwo Fajna, odmiana z pustą koroną, Henryk Mańkowski Fałszywe monety polskie, Poznań 1930, s. 49, H-Cz 10094, złoto, 6,94 g., drobne uszkodzenia tła na rewersie, duż.. III+ 6 527 zł 19-06-1999
kopia galwaniczna medalowego talara koronnego z 1533 roku, obstalowana przez Biernackiego i wykonana przez Majnerta starszego, tzw odmiana C, Henryk Mańkowski-Fałszywe monety polskie, Poznań 1930, s. 63, miedź .. II 300 zł 19-06-1999
trojak koronny 1528, fałszerstwo prawdopodobnie XIX-wieczne, srebro, 7,83 g. III 236 zł 19-06-1999
trojak 1536, Gdańsk, Kurp. 498 R1, Gum. 569, stara patyna III 386 zł 19-06-1999
trojak 1539, Gdańsk, Kurp. 521 R1, Gum. 572, odmiana popiersie króla w koronie bez krzyżyka II/III 396 zł 19-06-1999
trojak 1539, Gdańsk, Kurp. 521 R1, Gum. 572, korona królewska z krzyżykiem III+ 300 zł 19-06-1999
trojak 1540, Gdańsk, Kurp. 524 R1, Gum. 573 III 354 zł 19-06-1999
trojak 1540, Elbląg, Kurp. 624 R1, Gum. 586 III 557 zł 19-06-1999
grosz 1527, Kraków, Kurp. 40 R1, Gum. 482, ładnie zachowana moneta ze starą patyną II+ 289 zł 19-06-1999
grosz 1529, Kraków, Kurp. 49 R, Gum. 484, patyna II 172 zł 19-06-1999
null image
grosz 1529, Kraków, drugi egzemplarz II- 86 zł 19-06-1999
grosz 1530, Toruń, Kurp. 276 R, Gum. 526, ręka z mieczem z prawej strony II 172 zł 19-06-1999
grosz 1530, Toruń, Kurp. 282 R1, Gum. 526, ręka z mieczem z lewej strony II- 182 zł 19-06-1999
grosz 1531, Toruń, Kurp. 296 R, Gum. 527 III+ 172 zł 19-06-1999
grosz 1532, Toruń, Kurp. 304 R, Gum. 528 II- 86 zł 19-06-1999
null image
grosz 1532, Toruń, Kurp. 310 R, Gum. 528 III 65 zł 19-06-1999
grosz 1532, Gdańsk, Kurp. 447 R, Gum. 559 II 386 zł 19-06-1999
grosz 1534, Toruń, Kurp. 333 R, Gum. 530 II 172 zł 19-06-1999
null image
grosz 1534, Toruń, odmiana napisu PRVSS / PRVSSIE, Kurp. 328 R, Gum. 530 III+ 81 zł 19-06-1999
grosz 1534, Gdańsk, Kurp. 452 R, Gum. 561 III+ 172 zł 19-06-1999
grosz 1535, Toruń, Kurp. 342 R, Gum. 531 II- 140 zł 19-06-1999
grosz 1535, Gdańsk, Kurp. 459 R, Gum. 562, patyna III+ 182 zł 19-06-1999
grosz 1535, Elbląg, Kurp. 600 R, Gum. 582, patyna, ładny egzemplarz II 247 zł 19-06-1999
grosz 1538, Gdańsk, Kurp. 479 R, Gum. 565 III+ 150 zł 19-06-1999
grosz 1539, Gdańsk, Kurp. 482 R, Gum. 565 II 268 zł 19-06-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583