Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 222 577

W naszym archiwum jest obecnie 222 577 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100 dolarów 1976, Aw. i Rw. j. w., Fr.6, złoto \585, 13.33 g,"I,1 I 257 zł 28-10-2000
1 rupia 1888, Aw: Waga, Rw: Pod koroną słońce, K.M.5, rzadka III+ 160 zł 28-10-2000
10 peso 1916, Aw: Głowa, Rw: Herb i napis w otoku, Fr.3, złoto, 16.71 g I 867 zł 28-10-2000
4 peso 1915, Aw. i Rw. j. w., Fr.5, złoto, 6.69 g, rzadki rocznik II+ 771 zł 28-10-2000
4 peso 1916, Aw. i Rw. j. w., Fr.5, złoto, 6.68 g II+ 546 zł 28-10-2000
2 peso 1915, Aw. i Rw. j. w., Fr.6, złoto, 3.34 g, rzadki rocznik II 396 zł 28-10-2000
2 peso 1916, Aw. i Rw. j. w., Fr.6, złoto, 3.35 g I- 300 zł 28-10-2000
1 peso 1915, Aw. i Rw. j. w., Fr.7, złoto, 1.67 g I- 642 zł 28-10-2000
Ludwik I 1662-1701, talar 1673, Aw: Popiersie, Rw: Tarcza herbowa, Dav.4308, Gad.55, na rewersie rysy, bardzo rzadki III 3 157 zł 28-10-2000
dwudukat 1656, Holandia, Aw: Rycerz, Rw: W kwadracie poziome napisy, Fr.247, Delmonte 772, złoto, 6.91 g III+ 1 766 zł 28-10-2000
dukat 1610/13, Utrecht, Aw: Rycerz, Rw: W kwadracie poziome napisy, Fr.284, Delmonte 963 R3, złoto, 3.50 g, rzadki III 600 zł 28-10-2000
dukat 1805, Holandia, Aw. i Rw. j. w., Fr.318, Delmonte 1171.B R3, złoto, 3.49, bardzo rzadki II+ 1 092 zł 28-10-2000
Wilhelm III 1849-1890, 10 guldenów 1888, Aw: Głowa, Rw: Herb, Fr.342, Delmonte 1212, złoto, 6.70 g, rzadkie, wybito 35.585 sztuk I 621 zł 28-10-2000
Wilhelmina 1890-1948, 5 guldenów 1912, Aw: Popiersie, Rw: Herb, Fr.350, Delmonte 1236, złoto, 3.36 g I- 300 zł 28-10-2000
Lothar Franz 1693-1729, 4 krajcary (batzen) 1698, Aw: Herb i napis w otoku, Rw: Św. Henryk II- 80 zł 28-10-2000
Fryderyk II, Albrecht i Christian 1625-1634, dukat 1627, Norymberga, Aw: Półpostacie trzech braci, Rw: Wielo- polowa tarcza herbowa i napis w otoku, Fr.328, złoto, 3.48 g II 2 568 zł 28-10-2000
Fryderyk Wilhelm 1640-1688, 1/3 talara 1671, Królewiec, Aw: Popiersie, poniżej litery T.T., w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Schr.663 III 240 zł 28-10-2000
null image
ort 1684, Królewiec, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski, w otoku napis, Schr.1695 III 65 zł 28-10-2000
6 groszy 1658, Królewiec, Aw: Popiersie, Rw: Tarcza herbowa, w polu data i napis w otoku, Schr.1741, bardzo rzadkie III- 236 zł 28-10-2000
null image
zestawy 6 groszówek 1685 i 1686, Królewiec, Schr.1830, 1842, razem 2 sztuki II 102 zł 28-10-2000
Fryderyk III 1688-1713, ort 1689, Królewiec, Aw: Popiersie z mieczem, Rw: Orzeł pruski, Schr.732 I- 214 zł 28-10-2000
Fryderyk II 1740-1786, talar 1786, Wrocław, Aw: Głowa, Rw: Orzeł na panopliach, Schr.489 III+ 525 zł 28-10-2000
null image
zestaw monet 6 groszowych 1755, 1756 (2 szt.) 1757, Królewiec, Schr.1057, 1072, 1073, 1080, razem 4 sztuki II 247 zł 28-10-2000
Fryderyk Wilhelm III 1797-1806, talar 1802, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Tarcza herbowa i dwaj dzicy ludzie, Schr.46 III+ 214 zł 28-10-2000
halerz miedziany jednostronny, b.r. (1622); Rak, poniżej litery S-C, De Mey 2 II 204 zł 28-10-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583