Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 210 411

W naszym archiwum jest obecnie 210 411 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar 1632, Bydgoszcz, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kurp. 1669 R1, Dav. 4316. III 960 zł 23-05-1998
talar 1632, Bydgoszcz, j.w., Kurp. 1670 R1, Dav. 4316, awers - odmiana napisu. III 1 177 zł 23-05-1998
ort 1611, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1382, Kurp. 2235 R2. I/II 514 zł 23-05-1998
ort 1612, Gdańsk, j.w., Gum. 1382, Kurp. 2236 R2. II+ 440 zł 23-05-1998
ort 1615, Gdańsk, j.w., Gum. 1382, Kurp. 2240 R2. I- 471 zł 23-05-1998
ort 1616, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1384, Kurp. 2243 R1. I/II 514 zł 23-05-1998
ort 1618, Gdańsk, j.w., Gum. 1387, Kurp. 2245 R1. I/II 386 zł 23-05-1998
null image
ort 1621, Bydgoszcz, Aw: Popiersie z 16 poniżej i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 1175, Kurp. 1697 R2, rzadki. III+ 225 zł 23-05-1998
null image
ort 1621, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1389, Kurp. 2252 R1. II 418 zł 23-05-1998
null image
ort 1622, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 1176, Kurp. 1505 R. II+ 193 zł 23-05-1998
null image
ort 1623, Bydgoszcz, j.w., Gum. 1177, Kurp. 1516 R I- 279 zł 23-05-1998
ort 1623, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 1177, Kurp. 1517. II 150 zł 23-05-1998
null image
ort 1623, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1392, Kurp. 2259 R. I- 418 zł 23-05-1998
null image
ort 1623, Gdańsk, j.w., Gum. 1391, Kurp. 2258 R1, rzadka odmiana z pełną datą na końcu napisu oraz końcówką daty 2 - 3 nad tarczą herbową. II+ 878 zł 23-05-1998
null image
ort 1624, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis. Gum. 1392, Kurp. 2262 R, cyfra 4 przerobiona w stemplu z cyfry 3. I 493 zł 23-05-1998
ort 1625, Gdańsk, j.w., Gum. 1393, Kurp. 2265 R. I 535 zł 23-05-1998
ort 1626, Gdańsk, j.w., Gum. 1393, Kurp. 2266 R. I 642 zł 23-05-1998
null image
szóstak 1595, Lublin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, H-Cz. 5034 R3, Kurp.1422 R4, T.40, bardzo rzadki. III 760 zł 23-05-1998
null image
szóstak 1596, Malbork, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum. 1151, Kurp. 1430 R1. II+ 182 zł 23-05-1998
szóstak 1599, Malbork, j.w., Gum. 1152, Kurp. 1434 R2. II- 193 zł 23-05-1998
trojak 1588, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 554 R1, Wal. II.1, Kurp.554 III 204 zł 23-05-1998
null image
trojak 1589, Olkusz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 557 R1, Wal. X.3, na awersie napis kończy znak ruszt. III+ 59 zł 23-05-1998
trojak 1589, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 2119 R5, T. 20, rzadka odmiana z herbem Leliwa pod popiersiem. III+ 332 zł 23-05-1998
trojak 1589, Ryga, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp. podobny 2492 R1, inna interpunkcja. I- 118 zł 23-05-1998
trojak 1589, Ryga, j.w., Kurp. 2495 R4, ciekawa odmiana z lilijkami po bokach III. I- 279 zł 23-05-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583