Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 210 342

W naszym archiwum jest obecnie 210 342 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szóstak 1599, Malbork, j.w., Gum. 1152, Kurp. 1434 R2. II- 193 zł 23-05-1998
trojak 1588, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 554 R1, Wal. II.1, Kurp.554 III 204 zł 23-05-1998
null image
trojak 1589, Olkusz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 557 R1, Wal. X.3, na awersie napis kończy znak ruszt. III+ 59 zł 23-05-1998
trojak 1589, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 2119 R5, T. 20, rzadka odmiana z herbem Leliwa pod popiersiem. III+ 332 zł 23-05-1998
trojak 1589, Ryga, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp. podobny 2492 R1, inna interpunkcja. I- 118 zł 23-05-1998
trojak 1589, Ryga, j.w., Kurp. 2495 R4, ciekawa odmiana z lilijkami po bokach III. I- 279 zł 23-05-1998
trojak 1590, Ryga, j.w., Kurp. 2497 R1. I 172 zł 23-05-1998
null image
trojak 1590, Ryga, j.w., Kurp. 2497 R1. II+ 54 zł 23-05-1998
null image
trojak 1591, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 595, Wal. III.10 II 54 zł 23-05-1998
null image
trojak 1591, Ryga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp. 2502 R. I- 81 zł 23-05-1998
trojak 1592, Olkusz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 616 R3, Wal. LIX, patyna. III+ 332 zł 23-05-1998
null image
trojak 1592, Ryga, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp.2504 R, wyjątkowo piękny egzemplarz. I 118 zł 23-05-1998
trojak 1593, Olkusz, Aw: Popiersie w koronie poniżej dzbanuszek i napis w otoku, Rw: Herby i napis; u dołu 9-3 przedzielone herbem Topór i znakiem menniczym \słoneczko: II+ 963 zł 23-05-1998
null image
trojak 1594, Malbork, Aw: Popiersie w koronie i napis, Aw: Herby i napis, Kurp. 778 R1, Wal. LIV.4 II- 86 zł 23-05-1998
null image
trojak 1594, Ryga, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp. 2512 R. I/II 59 zł 23-05-1998
null image
trojak 1595, Olkusz, Aw: Popiersie w koronie; poniżej znak menniczy przedzielający napis, Rw: Herby i napis, Kurp.793 Wal LXV.10 R5, T.12 II- 471 zł 23-05-1998
null image
trojak 1595, Wschowa, Aw: Popiersie w koronie i napis zakończony znakiem menniczym \ruszt, Rw: Herby i napis III+ 54 zł 23-05-1998
trojak 1595, Ryga, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kurp. 2515 R2, rzadka odmiana napisu na awersie LIV. II+ 102 zł 23-05-1998
null image
trojak 1596, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 902 R, Wal. XXX.1 II- 81 zł 23-05-1998
trojak 1597, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 1015 R, Wal. XXXII.1, patyna. II- 48 zł 23-05-1998
trojak 1597, Lublin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 964 R, Wal. LXXIV.4, R2, rzadki, patyna. III+ 354 zł 23-05-1998
trojak 1597, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 2145 R3, patyna. II 113 zł 23-05-1998
trojak 1598, Wilno, j.w., Kurp. 2146 R3, T. 2, patyna. III+ 182 zł 23-05-1998
null image
trojak 1599, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 1147 R1, Wal. XXII.3 II- 81 zł 23-05-1998
trojak 1599, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, falsyfikat z epoki wykonany w dobrym srebrze, duża ciekawostka numizmatyczna. III+ 214 zł 23-05-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583