Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 202 913

W naszym archiwum jest obecnie 202 913 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
10 fenigów 1920, mała dziesiątka I- 91 zł 20-05-1995
20 marek 1943, bardzo rzadka III+ 225 zł 20-05-1995
10 fenigów 1942, bardzo rzadka III+ 578 zł 20-05-1995
10 fenigów 1942, moneta próbna nie dopuszczona do obiegu przez niemieckie władze okupacyjne; nakład nieznany,niezmiernie rzadka III 557 zł 20-05-1995
null image
200 złotych 1974, Mapa Polski, awers i rewers obrócone o 180 stopni II+ 86 zł 20-05-1995
100 złotych 1973, Mikołaj Kopernik z napisem PRÓBA, najrzadsza lustrzanka polska St. Lustrz. 557 zł 20-05-1995
null image
10 złotych 1971 Pomnik Powstańców Śląskich, awers i rewers obrócone o 180 stopni I 39 zł 20-05-1995
null image
5 złotych 1971, Rybak, awers i rewers obrócone o 180 stopni I- 81 zł 20-05-1995
null image
1 złoty 1972 i 20 groszy 1975, awers i rewers obrócone o 180 stopni III+ 32 zł 20-05-1995
trojak 1541, Królewiec, Aw: Popiersie Albrechta i napis, Rw: Napis, Kop.II III+ 70 zł 20-05-1995
grosz 1529, Królewiec, Aw: Popiersie Albrechta i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.I.1 -RR-, jeden z najrzadszych groszyAlbrechta I- 364 zł 20-05-1995
grosz 1538, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.1,9 I- 70 zł 20-05-1995
null image
grosz 1538, Królewiec, j.w., Kop.I.9 II- 27 zł 20-05-1995
null image
grosz 1539, Królewiec, j.w., Kop 1.10 III+ 24 zł 20-05-1995
grosz 1541, Królewiec, j.w., Kop.II.l II+ 30 zł 20-05-1995
null image
grosz 1544, Królewiec, j.w., Kop.III.l III+ 24 zł 20-05-1995
null image
grosz 1545, Królewiec, j.w., Kop.III.1 II 28 zł 20-05-1995
null image
grosz 1545, Królewiec, j.w., Kop.III.l II 28 zł 20-05-1995
null image
grosz 1546, Królewiec, j.w., Kop.III.3 II+ 30 zł 20-05-1995
null image
grosz 1548, Królewiec, j.w., Kop.III.5 -R-, rocznik rzadziej spotykany w handlu II- 70 zł 20-05-1995
null image
grosz 1550, Królewiec, j.w., Kop.III.l -R-, rocznik rzadziej spotykany w handlu III+ 43 zł 20-05-1995
null image
zestaw groszy 1534, 1538, Królewiec, j.w., Kop.1.6 i Kop.1.9 II 48 zł 20-05-1995
null image
zestaw groszy 1537, 1541, Królewiec, j.w., Kop.1.8 i Kop.II.l III+ 40 zł 20-05-1995
talar 1603, Aw: Popiersie Jerzego Fryderyka i napis, Rw: Napis w siedmiu poziomych rzędach i wokół,Bahr.- Marienburg 1313, Dav.6224, moneta wybita z okazji śmierci Jerzego Wilhelma III 2 782 zł 20-05-1995
null image
szeląg 1572, Dahlen, Aw: Nominał i napis, Rw: Gryf i napis, Kop.II -R- III+ 40 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583