Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 198 651

W naszym archiwum jest obecnie 198 651 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal na 300-lecie Unii Lubelskiej 1869, Aw: Pod koroną królewską na trójdzielnej tarczy herby Polski, Litwy i Rusi i napis RÓWNI Z RÓWNYMI, WOLNI Z WOLNYMI, sygn. P.TASSET, Rw: W wieńcu z liści dębu, kłosów zb.. I 84 zł 22-05-1993
medal w 50-rocznicę Powstania Listopadowego 1880, autorstwa W.A. Malinowskiego, Aw: Stojąca kobieta w kolczudze trzymająca chorągiew z napisem ZA WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ, wokół napis USQUE AD FINEM, sygn. W.A. Ma.. I- 111 zł 22-05-1993
medal na otwarcie Drogi Brzeskiej (między Warszawą a Brześciem Litewskim) 1828, Aw: Na krótkiej kolumnie napis AERE PUBLICO SILICE STRATA, w otoku napis ALEX I P F V CAES AUG IMP T RUS REG POL JUSSU, Rw: Kobiet.. 431 zł 22-05-1993
medal dla uczczenia twórców chorału: Kornela Ujejskiego i Józefa Nikorowicza, 1893, Aw: Dwa popiersia i napis, Rw: Napis w koronie cierniowej: Z DYMEM POŻARÓW...... TWÓRCOM CHORAŁU KOŁO ART LITER W KRAKOWIE 189.. I- 34 zł 22-05-1993
medal W. Jastrzębowskiego dla uczczenia 50 rocznicy Powstania Styczniowego, Aw: Nagi mężczyzna kruszy dyby pętające Polonię w koronie na głowie, sygn. W. Jastrzębowski, Aw: W wieńcu poziomy napis W PÓŁWIEKOWĄ R.. I 72 zł 22-05-1993
medal wybity w Wiedniu nakładem Centralnego Biura Wydawnictw NKN dla uczczenia poległych w szarży pod Rokitną, Aw: Trzy popiersia i napis Rokitna 13.VI.1915, Z. Wąsowicz, J.Kisielnicki, R. Włodek, Rw: Szarża uł.. I- 38 zł 22-05-1993
medal wybity w Wiedniu na pamiątkę oswobodzenia Lwowa spod okupacji rosyjskiej, Aw: Orzeł trzymający tarczę z herbem miasta i napis: NA PAMIĄTKĘ OSWOBODZENIA LWOWA, sygn. J.W., Rw; Panorama miasta i napis LWÓW .. II+ 68 zł 22-05-1993
medal na odrodzenie polskiego oręża 1916, bity w Wiedniu autorstwa Stanisława Popławskiego, Aw: Orzeł i napis ODRODZENIE POLSKIEGO ORĘŻA ROK 1914, Rw: Uskrzydlona postać z mieczem, Strzałk.272 R, cynk 60 mm., 5.. I- 34 zł 22-05-1993
medal na pamiątkę obrony Stanisławowa autorstwa St. Popławskiego 1917, Aw: Scena bitewna i napis UŁANOM POLSK. ZA OBRONĘ STANISŁAWOWA, sygn. St. Popławski, Rw: Matka na tle zburzonego miasta i napis 23.VII.1917.. I- 63 zł 22-05-1993
medal poświęcony B. Orlińskiemu z okazji lotu Warszawa-Tokio-Warszawa, autorstwa J. Aumillera 1926, Aw: Popiersie Orlińskiego i napis, sygn J. Aumiller, Rw: Mapa i napis BOHATERSKIEMU ZDOBYWCY POWIETRZNEGO SZLA.. I- 158 zł 22-05-1993
null image
medal autorstwa St. Repety z okazji 100 rocznicy Powstania Listopadowego 1930, Aw: Dwaj żołnierze, za nimi lecący orzeł z wieńcem w dziobie, sygn. ST. REPETA, Rw: Poziomy napis SETNA ROCZNICA POWSTANIA ZBROJNEG.. I- 24 zł 22-05-1993
medal J. Aumillera poświęcony marszałkowi Piłsudskiemu 1930, Aw: Popiersie marszałka w lewo i napis JÓZEF PIŁSUDSKI MARSZAŁEK, Rw: Mapa Polski, u góry wklęsła data 1920-1930 18.X.: wokół napis MĘSTWEM ŻOŁNIERZA.. II- 111 zł 22-05-1993
medal Olgi Niewskiej ku czci pilota Stanisława Skarżyńskiego, Aw: Głowa w lewo i napis KPT PIL STANISŁAWOWI SKARŻYŃSKIEMU LOPP, sygn. Olga Niewska 1933, Rw: Konturowa mapa Atlantyku z zaznaczoną trasą przelotu;.. I 116 zł 22-05-1993
medal na zajęcie Zaolzia autorstwa H. Kuny, 1938r. Aw: Popiersie marszałka Śmigłego-Rydza i napis, sygn. H. KUNA 1938, Rw: Na tle stylizowanego orła w koronie z mieczem i buławą w szponach na opis A GDY RUSZYCI.. I 226 zł 22-05-1993
null image
medalik pamiątkowy Adama Mickiewicza w kształcie liry, Aw: Popiersie Adama Mickiewicza trzy czwarte na wprost, Rw: Książka z napisem POEZYE ADAMA MICKIEWICZA, w tle gałązki i pióra, brąz 24x 28 mm, 8,8 g. II- 34 zł 22-05-1993
znaczek pamiątkowy na szpilce autorstwa K. Chodzińskiego przedstawiający gen. Hallera, Wiedeń 1915. Profil generała i napis JÓZEF HALLER, srebro 23 x 30 mm, 4,5 g. II 30 zł 22-05-1993
null image
medal Józefa Piłsudskiego, Aw: Portret Piłsudskiego en face i napis NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 11 .LISTOPADA 1918 R., Rw: Orzeł polski z napisem LEGIONY POLSKIE 1914, na dole PTAiN WARSZAWA 1984, srebro 70 mm, 145,7 g. I 96 zł 22-05-1993
null image
medal WALCZĄCY MOKOTÓW, Aw: Popiersie powstańca i napis MOKOTÓW, Rw: Krzyż AK na tle nut i tekstu piosenki NIE GRAJĄ NAM SURMY... na dole napis WALCZĄCY MOKOTÓW 1944-1984, srebro 70 mm, 138,0 g. I 101 zł 22-05-1993
null image
major Henryk Sucharski, Aw: Półpostać Sucharskiego opartego na szabli i napis MAJOR HENRYK SUCHARSKI 1898-1946, Rw: Pole po bitwie na tle morza i napisy, srebro 70 mm, 157,2 g. I 96 zł 22-05-1993
null image
gen. dyw. Tadeusz Bór Komorowski, Aw: Popiersie Komorowskiego i napis, Rw: Na tle orła krzyże AK i PW i napisy POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944.1989, KLUB ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W BYDGOSZCZY, srebro 70 mm,.. I 96 zł 22-05-1993
null image
gen. Ignacy Prądzyński, Aw: Popiersie Prądzyńskiego i napis TWÓRCA KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO 1792-1850, Rw: Widok śluzy kanału i napis KANAŁ AUGUSTOWSKI- POMNIK POLSKIEJ SZTUKI INŻYNIERSKIEJ,srebro 70 mm, 167,3 g. I 96 zł 22-05-1993
null image
40-lecie Powstania Warszawskiego, Aw: Syrenka na tle planu Czerniakowa i napis, Rw: Powstańcy na tle ruin miasta i napis ARMIA KRAJOWA V ZGRUPOWANIE - KRYSKA, srebro 70 mm, 141 g. I 101 zł 22-05-1993
null image
gen. Stanisław Sosabowski, Aw: Popiersie Sosabowskiego i napisy, Rw: Plan bitwy pod Arnhem i napis 45 ROCZNICA BITWY POD ARNHEM 1944-1989, srebro 70 mm, 133,8 g. I 101 zł 22-05-1993
null image
gen. Stanisław Maczek, Aw: Popiersie generała i napis, Rw: Czołg na tle ruin miasteczka i napisy FALAISE, CHAMBOIS, AXEL.....1944-1945, srebro 70 mm, 161 g. I 96 zł 22-05-1993
null image
dowódcy II Korpusu Polskiego generałowie Władysław Anders, Bronisław Rakowski, Nikodem Sulik i Bronisław Duch, Aw: Popiersia generałów, Rw: Widok wzgórza Monte Cassino i napisy DOWÓDCOM II KORPUSU POLSKIEGO- CO.. I 96 zł 22-05-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583