Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 200 685

W naszym archiwum jest obecnie 200 685 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
grosz 1629, Elbląg- okupacja szwedzka, j.w., Kop.II.lb, Ahl.29b III 70 zł 23-11-1996
szeląg 1592, Malbork, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.838, Kurp.80 R1 III+ 32 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1593, Ryga, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Gum.1431, Kurp.2395 III 24 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1596, Malbork, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.864, Kurp.132 R III+ 24 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1606, Ryga, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Gum.1431, Kurp.2416 R III+ 24 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1613, Bydgoszcz, Aw: Orzeł i napis, Rw: Monogram królewski i napis, Gum.886, Kurp. 189 R II- 59 zł 23-11-1996
szeląg 1617, Wilno, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.1295, Kurp.1987 R1 I- 27 zł 23-11-1996
szeląg 1618, Wilno, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.V.4a -rrr-, Kurp.1993 R7, T.5,niezmiernie rzadka moneta była bita w okresie pomiędzy śmiercią podskarbiego Wołłowicza a nomina.. III- 129 zł 23-11-1996
szeląg 1620, Wilno, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Herby i napis, Kop.VII.2 -rrr-, Kurp.2000 R8, H-Cz.-, T.50,niezmiernie rzadki szeląg znany tylko z opisu literaturowego IV+ 86 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1621, Ryga, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Gum.1441, Kurp.2473 R I- 54 zł 23-11-1996
szeląg 1622, Kraków, Aw: Litery SR pod koroną, Rw: Napis, Gum.898, Kurp.215 II 38 zł 23-11-1996
szeląg 1623, Bydgoszcz, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.901, Kurp.227 I- 70 zł 23-11-1996
szeląg 1624, Wilno, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.1305, Kurp.2015 R I- 81 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1626, Wilno, j.w., Gum.1309, Kurp.2027 R II- 59 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1627, Wilno, j.w., Gum.1310, Kurp.2029 R1, lekko wyszczerbiony krążek; patyna II 35 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1630, Elbląg- okupacja szwedzka, Aw: Monogram królewski GA i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop.1.2,Ahl.33, końcówka blachy III+ 24 zł 23-11-1996
trzeciak 1630, Łobżenica, Aw: Monogram królewski i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.VII.4a, Kurp. 1927 R1,odmiana z obróconą literą S w słowie SIG III 70 zł 23-11-1996
dwudenar 1609, Wilno, Aw: Monogram królewski, Rw: Pogoń, Gum.1275, Kurp.1937 R3, T.5 III+ 182 zł 23-11-1996
dwudenar 1620, Wilno, j.w., Gum.1281, Kurp.1947 R1 II 70 zł 23-11-1996
dwudenar 1621. Wilno, j.w., Gum.1282, Kurp.1951 R II+ 86 zł 23-11-1996
denar 1591, Wschowa, Aw: Herb Wschowy, Rw: Orzeł, Gum.1485, Kurp.1834 R4, H-Cz.847 R3, T.20, bardzo rzadki,patyna III+ 685 zł 23-11-1996
denar 1597, Gdańsk, Aw: Orzeł Ziem Pruskich, Rw: Herb Gdańska, Gum. 1368, Kurp.2207 R2 III+ 86 zł 23-11-1996
denar jednostronny 1609, Wschowa; Tarcze herbowe, Gum.1486, Kurp.1847 R3, T.6 III 225 zł 23-11-1996
trzeciak (ternar) 1613, Poznań, Aw: Orzeł, Rw: Herb Poznania, Gum. 1466, Kurp.1790 R5, T.7 II- 118 zł 23-11-1996
denar jednostronny b.d., Wschowa; Tarcze herbowe, Gum.1489, Kurp.1850 R5, T.15 III 86 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583