Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 206 380

W naszym archiwum jest obecnie 206 380 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szóstak 1763, Mitawa, Kam. 383 R3, Neumann 328, rzadki. III- 279 zł 27-02-1999
grosz 1763, Mitawa, Kam. 376 R2, Neumann 331. III 129 zł 27-02-1999
grosz 1763, Mitawa, drugi egzemplarz. III 86 zł 27-02-1999
szeląg 1764, Mitawa, literki ICS, Kam. 373 R2, Neumann 332. II- 204 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1764, Mitawa, literki IFS, Kam. 374 R1, Neumann 332. II- 91 zł 27-02-1999
kwartnik, Stargard, Aw: Krzyż, w polu gwiazdki, Rw: Gryf, niżej dwa kółka, Dbg. 245. III+ 91 zł 27-02-1999
szeląg bez daty, Gardziec, Dbg. 376. III+ 118 zł 27-02-1999
null image
szeląg bez daty, Gardziec, odmiana lilijka na końcu napisu na rewersie, Dbg. 376 war. III+ 118 zł 27-02-1999
szeląg 148?, Gardziec, Dbg. 377, -RRR-, Dannenberg opisuję tę monetę jako odmianę z niedokończoną datą. III 118 zł 27-02-1999
szeląg 1489, Gardziec, Dbg. 377. II 166 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1492, Dąbie, odmiana z napisowa Dh - AH 92, Dbg. 380. II 161 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1492, Dąbie, odmiana napisowa 92, Dbg. 380. III 150 zł 27-02-1999
szeląg 1492, Dąbie, cyfra 2 w dacie odwrócona, Dbg. 380 war. II- 161 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1493, Dąbie, Dbg. 381. III+ 150 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1494, Dąbie, w dacie zamiast cyfry 4 jest niedokończona 8. Dbg. 382. II 161 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1497, Dąbie, Dbg. 385. III+ 161 zł 27-02-1999
szeląg 1505, Szczecin. Dbg. 394. II- 140 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1506, Szczecin, Dbg. 395. III+ 140 zł 27-02-1999
null image
wit 1517, Szczecin, Dbg. 427. III+ 140 zł 27-02-1999
wit 1518, Szczecin, Dbg. 428. III+ 140 zł 27-02-1999
null image
wit 1520, Szczecin, Dbg. 429. II- 140 zł 27-02-1999
null image
wit 1521, Szczecin, Dbg. 430. III 140 zł 27-02-1999
1/16 talara 1625, Nowopole (Franzburg), Pogge 902, Hildisch 192, rzadka moneta. III 771 zł 27-02-1999
podwójny szeląg bez daty, Szczecin, Hildisch 194, ładnie zachowana moneta. II+ 140 zł 27-02-1999
null image
grosz 1613, Nowopole (Franzburg), Hildisch 185. III 52 zł 27-02-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583