Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 195 126

W naszym archiwum jest obecnie 195 126 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
F. Cach- Nejstarsi ceske mince. Ceske denary do mincovni reformy Bretislava I, 96 str., 22 tablice i 3 mapy, Praga1970, najlepszy katalog monet czeskich X i XI wieku, twarda oprawa z obwolutą 140 zł 19-11-1994
null image
K. Dittrich- Antike Münzen aus Olbia und Pantikapeum, 175 str., ilustracje w tekście, Praga 1959, oprawa płócienna 75 zł 19-11-1994
null image
M. Gumowski- Medale polskie, 231 str., 34 tablice ze zdjęciami, Warszawa 1925, oprawa półskórek 129 zł 19-11-1994
null image
M. Gumowski- Monety polskie, 176 str., 32 tablice, Warszawa 1924, oprawa półskórek 102 zł 19-11-1994
null image
W. Hävernick- Der Kölner Pfennig im 12. und 13. Jahrhundert, 219 str., 2 tabele i 2 mapy, przedruk wydania z 1930 r.,Hildesheim 1984, oprawa kartonowa 72 zł 19-11-1994
null image
A. Pohl- Münzzeichen und Meisterzeichen auf ungarische Münzen des Mittelalters 1300-1540, 101 str., 145 tablicz opisami i zdjęciami monet Budapeszt 1982, bardzo ciekawy i szczegółowy katalog , twarda oprawa z o.. 96 zł 19-11-1994
null image
J. Sabatier- Déscription générale des monnaies byzantines..., tomy 1 i 2, przedruk wydania z 1865 r., 377 str., 70 tablic,Graz 1955, oprawa płócienna, pieczątki własnościowe 160 zł 19-11-1994
null image
St. Suchodolski- Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej, 131 str., 11 tablic ze zdjęciamiOssolineum 1987, twarda oprawa 30 zł 19-11-1994
null image
St. Suchodolski- Mennictwo polskie w XI i XII wieku, 162 str., 24 tablice ze zdjęciami, Ossolineum 1973, oprawapłócienna 39 zł 19-11-1994
null image
R. Voglhuber- Taler und Schautaler des Erzhauses Habsburg 1484-1896, 415 str., 191 tablic ze zdjęciami,Frankfurt n/M 1971, oprawa płócienna z obwolutą 144 zł 19-11-1994
null image
St. Walewski- Trojaki koronne Zygmunta III od 1588 do 1625, 225 str., 19 tablic, Kraków 1884, oprawa półskórek 144 zł 19-11-1994
null image
Wiadomości Numizmatyczne 1961-1962, zeszyty 15-18 i 21-22 oraz zeszyt dodatkowy, jeden z najciekawszych roczników WN; wiele ciekawych artykułów, oprawa wiśniowy półskórek 64 zł 19-11-1994
null image
Z. Żabiński- Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, 167 str., Ossolineum 1989, twardaoprawa 24 zł 19-11-1994
null image
Credit de la Bourse SA- Paryż, katalogi aukcyjne , kwiecień 1992, kwiecień 1993 im kwiecień 1994, luksusowewydania w twardej oprawie z pięknymi zdjęciami, razem 3 katalogi 52 zł 19-11-1994
null image
Emporium- Hamburg, katalogi aukcyjne Nr 24, 25, 27, 31 z lat 1992 -1994, luksusowe wydanie w twardej oprawie,razem 4 katalogi 118 zł 19-11-1994
null image
Tradart- Genewa- Monnaies Antiques, grudzień 1991 i listopad 1992, katalogi aukcyjne najlepszej europejskiej firmyhandlującej monetami antycznymi, wspaniałe kolorowe zdjęcia monet antycznych i bardzo wyczerpują.. 86 zł 19-11-1994
PANTIKAPEA, AE-17 (IV w. p.n.e), Aw: Głowa Pana w lewo, Rw: Głowa byka w lewo i napis ¶AN, Sear1699, 4,8 g. ładna patyna I 557 zł 21-05-1994
null image
PANTIKAPEA, AE-17 (IV w. p.n.e.) j.w. I 96 zł 21-05-1994
LEUKAS, stater (420-350 p.n.e.), Aw: Pegaz ze zwiniętymi skrzydłami w lewo, pod nim litera §, Rw: GłowaAteny w hełmie korynckim w lewo, za nią litera §, Sear 2277, 7,6 g., moneta bita na obłupanym krążku II- 439 zł 21-05-1994
EGIPT, Ptolemeusz III Euergetes (246-221 p.n.e.), AE-38, Aw: Głowa Zeusa w prawo, Rw: Orzeł stojący napiorunie, róg obfitości na lewym skrzydle, napis: BA™I§EO™ ¶TO§EMAIOI, litera E między łapami,Seaby 7815, Sv.. II- 96 zł 21-05-1994
null image
EGIPT, Ptolemeusz III Euergetes (246-221 p.n.e.), AE-37, j.w., Seaby 7815, Svoronos 974 II- 96 zł 21-05-1994
LESBOS, tetrobol (IV w. p.n.e.), Aw: Głowa Demeter w welonie w prawo, Rw: Trójnóg, B.M.C.117, 2,6 g.patyna II+ 193 zł 21-05-1994
L. Iteius albo Iteilius (149 p.n.e.), denar, Aw: Głowa Romy w prawo, za nią X, Rw: Dioskurowie w prawoi napis, L. ITI, ROMA w odcinku, Seaby 1, Craw.209/1 II 107 zł 21-05-1994
C. Fonteius (114-113 p.n.e.), denar, Aw: Połączone głowy Dioskurów, poniżej literka kontrolna M i X, Rw:Galera i napis C. FONT, napis ROMA prawie nie czytelny, Seaby 1, Craw.290/1, nie notowana literkakontrolna M III+ 75 zł 21-05-1994
L. Memmius (109-108 p.n.e.), denar, Aw: Głowa męska w prawo w wieńcu z liści dębowych, niżej X, Rw:Dioskurowie z końmi na wprost i napis w odcinku L. MEMMI, Seaby 1, Craw.304/1 II- 134 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583