Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 218 893

W naszym archiwum jest obecnie 218 893 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100 złotych 2001, Warszawa, Władysław Łokietek, złoto, 8.04 g St. Lustrz. 616 zł 09-06-2001
szeląg 1572, Dahlen, Kurp. 993 R2 III+ 110 zł 09-06-2001
szeląg 1576, Mitawa, Kruggel 3.5.5.3., Neumann 299 II- 154 zł 09-06-2001
dwudenar 1579, Mitawa, Kurp. 251 R3, Kruggel 1.2.1.1., rzadki III 160 zł 09-06-2001
trojak 1598, Mitawa, Kurp. 2575 R4, Kruggel 2.16. 3.2.3. III+ 616 zł 09-06-2001
trojak 1598, Mitawa, odmiana z napisem ET ES na rewersie, Kurp. 2576 R4, Kruggel 2.16.4.4.2. III 495 zł 09-06-2001
trojak 1599, Mitawa, Kurp. 2582 R5, Kruggel 2.17.6.6., rzadki III+ 1 012 zł 09-06-2001
szeląg 1600, Mitawa, Kurp. 2545 R4, Kruggel 2.2.3.1. III+ 154 zł 09-06-2001
szeląg 1605, Mitawa, Kurp. 2552 R3, Kruggel 2.5.1.4. III+ 165 zł 09-06-2001
szeląg 1607, Mitawa, Kurp. 2555 R3, Kruggel 2.7.2.3. III 94 zł 09-06-2001
szeląg 1762, Mitawa, Kruggel 5.1.2.3, Neuman 323, rzadki III+ 297 zł 09-06-2001
szóstak 1763, Mitawa, Kam. 383 R3, Kruggel 6.7.1.3., rzadki III-/IV 341 zł 09-06-2001
grosz 1763, Mitawa, Kam. 376 R2, Kruggel 6.3.1.2. III 253 zł 09-06-2001
szeląg 1764, Mitawa, Kam. 373 R2, Kruggel 6.1.1.1. II- 176 zł 09-06-2001
null image
Krystyna 1632-1654, półtorak 1648, Ryga, Ahlström 2 b, Neumann 1 III+ 60 zł 09-06-2001
szeląg 1570, Ryga, Neumann 423, Fedorow 603, patyna III+ 88 zł 09-06-2001
wit 1512, Szczecin, Dannenberg 424 ale odmienny wariant napisu; Aw: BVGSLAVS DVX STETTINEN, Rw: MON-NOV-STET-151Z, rzadki III 132 zł 09-06-2001
talar bez daty (ok. 1621), Nowopole (Franzburg), Hildisch 168, Dav. 7200, Pogge 885, rzadki, patyna III 4 455 zł 09-06-2001
podwójny szeląg 1617, Nowopole, (Franzburg), Hildisch 208, ładnie zachowany egzemplarz II- 209 zł 09-06-2001
talar bez daty (1617), Szczecin, Hildisch 52, Pogge 99, Dav. 7215, ładna i efektowna moneta wybita na 100-lecie Reformacji, patyna II 8 800 zł 09-06-2001
grosz 1617, Szczecin, Hildisch 65 wariant z rozetką na awersie II- 88 zł 09-06-2001
grosz 1618, Darłowo, Hildisch 283 III+ 83 zł 09-06-2001
8 dobrych groszy 1760, Stralsund, Ahlström 246 III+ 160 zł 09-06-2001
1/6 talara 1760, Stralsund, Ahlström 251 R, rzadkie III+ 100 zł 09-06-2001
1/6 talara 1761, Stralsund, odmiana z literami L. F. K. Ahlström 252.a III 60 zł 09-06-2001

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583