Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 195 126

W naszym archiwum jest obecnie 195 126 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
C. Vibius C.f. Pansa (90 p.n.e.), denar, Aw: Głowa Apolla w prawo, za nią napis PANSA, Rw: Minerwaw kwadrydze w prawo, w odcinku napis C.VIBIVS C F, Seaby 1, Craw.342/5b II- 80 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie cesarza w prawo i napis ..SAR DIVI AVG F AVG... Rw: Liwia lub Pax siedząca w prawoi napis PONTIF MAXIM, Seaby 16, RIC 3 III 279 zł 21-05-1994
denar, Aw: Głowa w prawo i napis NERO CAESAR AVGVSTVS, Rw: Świątynia, w środku siedząca Vestai napis VESTA, Seaby 335, RIC 58 III 236 zł 21-05-1994
null image
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis IMP CAESAR VESPASIANVS AVG, Rw: Stojąca Aequitas i napisCOSITER TR POT, Seaby 94a, RIC 2777 II- 120 zł 21-05-1994
denar, Aw: Głowa w prawo i napis IMP CAESAR VESPASIANVS AVG, Rw: Uskrzydlony kaduceusz i napisTR P COS V PON MAX, Seaby 375, RIC 102 II 156 zł 21-05-1994
null image
as, Aw: Popiersie w prawo i napis IMP CAESAR NERVAE TRAIANO AVG GER DACO P M..., Rw: Salussiedząca w lewo karmi węża i napis S P Q R OPTIMO PRINCIPI, w odcinku SC, Coh.488 III 81 zł 21-05-1994
antoninian, Aw: Popiersie w prawo i napis IMP MAXIMINVS PIVS AVG, Rw: Salus siedząca w lewo i napisSALVS AVGVSTI, Seaby 85, RIC 14 I 140 zł 21-05-1994
null image
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: Aequitas stojącaw lewo i napis AEQVITAS AVGG, Seaby 9, RIC 27(b) I- 52 zł 21-05-1994
null image
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Rw:Dacia stojąca w lewo z głową osła na lasce i napis DACIA, Seaby 16, RIC 12(b) II 70 zł 21-05-1994
null image
antoninian, Aw: Popiersie na półksiężycu w prawo i napis HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Pudicitas siedzącaw lewo i napis PVDICITIA AVG, Seaby 19, RIC 59(b) II 54 zł 21-05-1994
null image
antoninian, Aw: Popiersie na półksiężycu w prawo i napis HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Pudicitas siedzącaw lewo i napis PVDICITIA AVG, Seaby 19, RIC 59(b) II 54 zł 21-05-1994
null image
antoninian (Mediolan), Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis IMP C C VIB TREB GALLVS AVG,Rw: Pax stojąca z głową zwróconą w lewo i napis PAX AETERNA, Seaby 76, RIC 97 II 52 zł 21-05-1994
null image
antoninian (Mediolan lub Antiochia), Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis IMP C C VIBVOLVSIANVS AVG, Rw: Stojąca Virtus z tarczą i włócznią, napis VIRTVS AVGG, Seaby 133, RIC 206 II 64 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w płaszczu i hełmie w lewo, napis AEDELRED REX ANGLOX, Rw: Długi krzyż i napis+ BYRHTNOD NO PINT (Winchester), Seaby 1151, Hild.4167, 1,7 g. III+ 263 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie z berłem w prawo i napis AEDELRED REX ANGLOX, Rw: Podwójny krzyż, w polunapis CRVX, w otoku napis GOLDPINE MO LVN (Londyn), Seaby 1148, Hild 2618, 1,4 g. II 268 zł 21-05-1994
denar (typ pierwszy mały krzyż), Aw: Popiersie w lewo i napis AEDERED REX ANGLO, Rw: Mały krzyżi napis ODA ON PINCEZTRE (Winchester), Seaby 1156, Hild.4286, 1,2 g. pęknięty, bardzo rzadki III 257 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w hełmie na głowie i napis CNVT..., Rw: Podwójny krzyż i napis EDRINE ON DORF(Dover), Seaby 1159, Hild.317, 1,1 g. II 268 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w hełmie z berłem w lewo i napis CNVT RECX, Rw: Podwójny krzyż z kropką w środkui napis WVLSIGE ON HERE (Hereford), Seaby 1159, Hild.1218, 1,2 g. II- 268 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w ozdobnej rozecie w lewo i napis CNVT REX ANGLORVM, Rw: Podwójny krzyżz rozetą i napis SVMERLED MO LIN (Lincoln), Seaby 1157, Hild.1724, 1,5 g. II 279 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w hełmie z berłem i napis CNVT RECX..., Rw: Podwójny krzyż z rozetą i napisLEOFZTAN ON LV (Londyn), Seaby 1158, Hild.2544, 0,9 g. 2 dziury III+ 118 zł 21-05-1994
denar, Aw: Król w hełmie i z berłem, napis CNVT RECX A.., Rw: Krzyż i czterolistek, napis w otokuBRVNGAR ON LVND (Londyn), Seaby 1158, Hild.2081, 1,0 g. III+ 182 zł 21-05-1994
denar, Popiersie w koronie w prawo i napis EDREX ANI., Rw: Podwójny krzyż i napis, CODRIC ON LIN(Lincoln), Hild 327, 1,2 g. III 354 zł 21-05-1994
denar, Aw: Popiersie w hełmie w lewo i napis EDPINE RER.., Rw: Podwójny krzyż i rozeta z kulkami, napis+EPI ON LVNDE ( Londyn), Seaby 1174, Hild.487, 0,9 g. III 332 zł 21-05-1994
półgrosz, Aw: Stojący car, Rw: Popiersie Matki Boskiej z wyobrażeniem Chrystusa na piersi, Gerasimowstr.141, 0,6 g III 20 zł 21-05-1994
null image
półgrosz, Aw: Stojący car, Rw: Popiersie Matki Boskiej z wyobrażeniem Chrystusa na piersi, Gerasimowstr.141, 0,6 g III 30 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583