Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 193 364

W naszym archiwum jest obecnie 193 364 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/2 marki polskiej 9.12.1916, \Generał, nr B.8065335 I 8 zł 19-11-1993
1/2 marki polskiej 9.12.1916, \Generał, wzór awersu z czerwonym nadrukiem MUSTER i perforowanym napisem DRUCKPROBE,"I,1 I 221 zł 19-11-1993
1 marka polska 9.12.1916, \Generał, nr B.6297757 I 9 zł 19-11-1993
1 marka polska 9.12.1916, \Generał, nr B.0000000 I 504 zł 19-11-1993
2 marki polskie 9.12.1916, \Generał, nr B.5356421 I- 8 zł 19-11-1993
2 marki polskie 9.12.1916, \Generał, nr B.0000000 I 483 zł 19-11-1993
5 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.9457422 I 36 zł 19-11-1993
5 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr 0000000 I 389 zł 19-11-1993
5 marek polskich 9.12.1916, \Generał, wzór awersu z czarnym nadrukiem MUSTERi perforowanym napisem DRUCKPROBE I 221 zł 19-11-1993
10 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.3294868 II 17 zł 19-11-1993
10 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.0000000 I 462 zł 19-11-1993
10 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.0000000 I 399 zł 19-11-1993
20 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.6660004 II 24 zł 19-11-1993
20 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.0000000 I 420 zł 19-11-1993
100 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.3151530 II 26 zł 19-11-1993
100 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.000000 I 389 zł 19-11-1993
1.000 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.345347 III+ 105 zł 19-11-1993
1.000 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.000000 zestaw wzorów awersu i rewersuz czerwonym nadrukiem MUSTER i perforowanym napisem DRUCKPROBE I 536 zł 19-11-1993
1/2 marki polskiej 9.12.1916, \Generał, z pieczątką propagandową GOTT STRAFE ENGLAND,"III,1 III 28 zł 19-11-1993
odbitka fotograficzna awersu projektu banknotu 1.000 markowego z 9.12.1916,podpisy: Konowski i Metrowicz I 9 zł 19-11-1993
projekt awersu i rewersu banknotu 5 rublowego 1917, Kow.-, Pick - I 536 zł 19-11-1993
null image
3 asygnaty Skarbu Polskiego 1.11.1918 wartości 100 (1 szt.) i wartości 100 marekpolskich (2 szt.-różne) III 160 zł 19-11-1993
500 marek polskich 15.01.1919 nr 213529, Kow.68, Pick 17 II 221 zł 19-11-1993
500 marek polskich 15.01.1919 nr 000000, czerwony nadruk WZÓR na awersiei rewersie, Kow.68, Pick 17 I 462 zł 19-11-1993
zestaw 4 banknotów 100 marek polskich 15.02.1919 a/ Ser.AI Nr 325860, b/ IIISer.A No 537521, c/ Ser.N Nr 004420, d/ Ser.BF No 353888, Kow.69, Pick 18 II 64 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583