Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 202 913

W naszym archiwum jest obecnie 202 913 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
trojak 1594, Ryga, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kop. I 7, rzadsza odmiana z napisem LIV na awersie. III 35 zł 22-11-1997
null image
trojak 1595, Wschowa, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. IXWs 3a-R-, Wal. Vb, odmiana z rusztem koło korony. III 43 zł 22-11-1997
trojak 1595, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. XXV 1-R-, Wal. XVII. III+ 86 zł 22-11-1997
trojak 1595, Lublin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, H-Cz. 5044 R5, Kop. XXX-RRR-, Wal. LXXI R6, T. 30, niezmiernie rzadka moneta z h. Topór oraz datą koło h. Wazów. III+ 664 zł 22-11-1997
trojak 1595, Lublin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. XXXII 1-R-, Wal. LXXII-R-. III+ 150 zł 22-11-1997
null image
trojak 1595, Ryga, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kop. I 8, rzadsza odmiana z napisem LIV na awersie. III 43 zł 22-11-1997
null image
trojak 1596, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XVII b-R-, Wal. XXI, patyna. II 150 zł 22-11-1997
null image
trojak 1596, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. XXVIII 1b, Wal. XVIII. III+ 86 zł 22-11-1997
null image
trojak 1596, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. III 4-R-. III+ 86 zł 22-11-1997
trojak 1596, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. II 1a-RRR-, H-Cz. 5052 R6, T. 18, Sk 2028 R6, bardzo rzadki trojak z gałązkami obok h. Chalecki. III 428 zł 22-11-1997
trojak 1596, Wilno, j.w., Kop. II 1b-RR-, Sk 2033 R2, odmiana z lewkiem koło h. Chalecki. II- 172 zł 22-11-1997
null image
trojak 1597, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. XX 2b-R-, Wal. XXXII. I/II 70 zł 22-11-1997
trojak 1597, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. III 5-R-. III+ 91 zł 22-11-1997
trojak 1598, Lublin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. LIII L a-R-, Wal. LXXXVI. III+ 129 zł 22-11-1997
trojak 1598, Lublin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. XLVIIIL 1-R-, Wal. LXXXI. III 91 zł 22-11-1997
trojak 1598, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. III 6a-R-, T. 2, Sk 2049 R2, odmiana z głową wołową obok h. Chalecki. III+ 268 zł 22-11-1997
trojak 1598, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. III 6b-RRR-, Sk 2064 R6, T. 20, bardzo rzadka odmiana trojaka z h. Łabędź po prawej stronie głowy wołowej. III+ 771 zł 22-11-1997
null image
trojak 1600, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. LIX P 1b, Wal XXIII, odmiana z literą P przy Orle, ładny egzemplarz. II 129 zł 22-11-1997
null image
trojak 1600, Poznań, j.w., różnice w interpunkcji. II 236 zł 22-11-1997
trojak 1600, Kraków, Aw: Popiersie w koronie w lewo i napis, Rw: Herby i napis, Kop. LII 1b-R-, Wal. XCI. I/II 204 zł 22-11-1997
trojak 1601, Kraków, j.w., Kop. LII 2-R-, Wal. XCI. I/II 204 zł 22-11-1997
trojak 1601, Kraków, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. LIVK 2-R-, Wal. XCII, ładna patyna. I 214 zł 22-11-1997
trojak 1601, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. III 9a-RR-, T. 15, Sk 2081 R4, odmiana z h. Łabędź i literą W, patyna. III+ 771 zł 22-11-1997
trojak 1601, Wilno, j.w., Kop. III 9e-RR, T. 8, Sk 2104 R2, odmiana z h. Łabędź i literą V. III 439 zł 22-11-1997
trojak 1602, Kraków, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop. LIVK 3b-R-, Wal. XCII, I- 214 zł 22-11-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583