wydawnictwa polskie, Borys Paszkiewicz, Silesiorum moneta czyli mennictwo śląskie w późnym śred..

wydawnictwa polskie, Borys Paszkiewicz, Silesiorum moneta czyli mennictwo śląskie w późnym śred..
pozycja niedostępna
Cena: 250,00 zł
Numer: 92113
Opis: wydawnictwa polskie, Borys Paszkiewicz, Silesiorum moneta czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419-1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526, Wrocław-Warszawa 2021, 465 s., ok. 2000 zdjęć. ISBN 9788395967504
Stan zachowania: I, Uncirculated
Dodatkowe informacje: Opracowanie naukowe i katalog pióra najwybitniejszego obecnie znawcy średniowiecznego mennictwa śląskiego, wydane we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego jako trzeci tom w serii „Bibliotheca Nummaria Leopoldina”. Książka na nowo rozpoznaje i porządkuje monety śląskie z XV i początku XVI wieku, przede wszystkim anonimowe halerze. Szczegółowej analizie poddane są przedstawienia monet, ich wzorce i znaczenie, oraz skomplikowana historia reform monetarnych — zwłaszcza Macieja Korwina i Władysława Jagiellończyka. Książka zawiera nową klasyfikację i szczegółową chronologię brakteatów świdnickich oraz w nowym świetle przedstawia emisję świdnickich półgroszy. Po raz pierwszy w polskiej literaturze zostało omówione mennictwo zgorzeleckie. Rezultaty studiów pozwalają dostrzec przemiany gospodarcze i polityczne późnośredniowiecznego Śląska, a także rolę, jaką odegrała moneta śląska w formowaniu się śląskiej tożsamości. Cytaty z kronik i dokumentów umieszczają monetę w życiu codziennym miasta i wsi śląskiej. Szczegółowy, bogato ilustrowany katalog rejestruje podstawowe odmiany monet śląskich i określa ich chronologię. Wiele typów monet jest katalogowanych (a nawet w ogóle publikowanych) po raz pierwszy. />
Treść:

Wstęp: „Istna stajnia Augiasza błędów i zmyśleń”
Rozdział I. Między inflacją a deflacją w 2. ćwierci XV wieku
Rozdział II. Od Jerzykowego halerza do Matiaszowego grosza, 1455-1484
Rozdział III. Drobna moneta w latach 1485-1504
Rozdział IV. Złote, białe grosze i halerze stanowe, 1504-1526
Ekskurs 1. Brakteaty świdnickie
Ekskurs 2. Rzekome półgrosze wschowskie Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego
Ekskurs 3. Pieforty śląskie i okołośląskie
Zakończenie. Silesiorum moneta
Aneks 1. Skarb z Pichorowic. Opis badanej próby
Aneks 2. Skarb halerzy z nieznanej miejscowości w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Opis wstępny
Aneks 3. Skarb z nieznanej miejscowości na południe od Wrocławia
Aneks 4. Skarb z okolicy Widnawy
Katalog monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526 (obejmuje m.in. Wschowę, Żary i Zgorzelec, fałszerstwa i naśladownictwa)
Konkordancja typologiczna

(…) Mamy przed sobą nie dość, że dzieło pomnikowe, to perfekcyjnie przygotowane, o wartości naukowej i praktycznej wykraczającej poza zakres zwyczajnych wytworów działalności badawczej archeologów i historyków. Po mniej więcej stuleciu, jakie minęło od czasów aktywności klasyka numizmatyki śląskiej, Ferdinanda Friedensburga, doczekaliśmy się wreszcie pracy ujmującej szczegółowo zmiany stanu wiedzy, jaki dokonał się w zakresie rozpoznania późnośredniowiecznej produkcji i obiegu monet w rozległym regionie, uchodzącym za najlepiej ówcześnie rozwinięty pod względem gospodarczym na obszarze dawnych ziem polskich. Autorowi przy tym udała się rzecz wręcz (okazuje się, że pozornie) niemożliwa — skoordynowanie drobnych zabytków kultury materialnej ze źródłami
pisanymi. />
(z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Mateusza Golińskiego)
Literatura:
Data wstawienia do oferty: 02-03-2021
Ilość odsłon: 12114

Galeria