Aukcja nr 77

USD/PLN: 3.950 | EUR/PLN: 4.580 | data: 13-11-2021
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Jesteś w: A77
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
21 CESARSTWO RZYMSKIE / Tytus (79–81)
Sestercja, 80, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP T CAES VESP AVG P M TR P P P COS VIII; Rw: Spes krocząca w lewo, trzymająca kwiat i rąbek sukni..
III
VF
750 zł
22 CESARSTWO RZYMSKIE / Emisje jako cezar (71–79)
As, 72, Rzym; Aw: Głowa cezara w wieńcu laurowym w prawo, T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II; Rw: Uściśnięte dłonie, w tle kaduceusz, FIDES PVBLICA, w odcinku SC; RI..
III+
VF+
300 zł
23 CESARSTWO RZYMSKIE / Julia Titi (79–90/91) – Augusta – córka Tytusa
Cystofor, 81–82, Efez; Aw: Popiersie Augusty w prawo, IVLIA AVGVSTA DIVI TITI F; Rw: Westa siedząca w lewo, trzymająca palladium i berło, w odcinku VESTA; C. 15, RIC..
III/III-
VF/VF-
2 000 zł
24 CESARSTWO RZYMSKIE / Nerwa (96–98)
Kwinar, 97, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P; Rw: Wiktoria krocząca w prawo, trzymająca wieniec i gałązkę p..
III
VF
1 250 zł
25 CESARSTWO RZYMSKIE / Nerwa (96–98)
As, 97, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, [IMP NERVA] CAES AVG P M TR P COS III P P; Rw: Uściśnięte dłonie, poniżej SC, CONCORDIA EXERCITVM; C. 21, ..
II-/III+
EF-/VF+
300 zł
26 CESARSTWO RZYMSKIE / Trajan (98–117)
Cystofor, 98–99, Efez (?); Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M; Rw: Sześć związanych kłosów zboża, TR POT COS II; C. 607,..
III
VF
700 zł
27 CESARSTWO RZYMSKIE / Trajan (98–117)
Denar, 98–99, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM; Rw: Abundantia siedząca w lewo, trzymająca berło oraz róg obfitości ..
III+
VF+
400 zł
28 CESARSTWO RZYMSKIE / Trajan (98–117)
Denar, 114–117, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC; Rw: Virtus stojący w prawo, trzymający włócznię i par..
II-
EF-
400 zł
29 CESARSTWO RZYMSKIE / Trajan (98–117)
Sestercja, 116–117, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO [P M TR P COS VI P P]; Rw: Cesarz siedząc..
III
VF
750 zł
30 CESARSTWO RZYMSKIE / Hadrian (117–138)
Denar, 119–122, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG; Rw: Roma siedząca w lewo, trzymająca Wiktorię i włócznię, u boku ..
II/II-
EF/EF-
300 zł
31 CESARSTWO RZYMSKIE / Hadrian (117–138)
Denar, 134–138, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P; Rw: Roma siedząca w lewo, trzymająca gałązkę oliwną oraz berło, ROMA FE..
II+
EF+
500 zł
32 CESARSTWO RZYMSKIE / Hadrian (117–138)
Sestercja, 119–122, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG; Rw: Cesarz siedzący na tronie, wyciągający dłoń do kobi..
III
VF
750 zł
33 CESARSTWO RZYMSKIE / Hadrian (117–138)
As, 133–135, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P; Rw: Annona stojąca w lewo, trzymająca kłosy zboża nad modiusem oraz ster n..
II-/III+
EF-/VF+
300 zł
34 CESARSTWO RZYMSKIE / Antoniusz Pius (138–161)
Denar, 145–161, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P; Rw: Świątynia, w której posągi Augusta i Liwii, TEMPLVM DIV AVG REST, w od..
II-/III+
EF-/VF+
350 zł
35 CESARSTWO RZYMSKIE / Antoniusz Pius (138–161)
Denar, 159–160, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXIII; Rw: Pax stojąca w lewo, trzymająca gałązkę oliwną oraz berło, P..
II+/I-
EF+/UNC-
600 zł
36 CESARSTWO RZYMSKIE / Antoniusz Pius (138–161)
Denar pośmiertny, po 161, Rzym; Aw: Głowa cesarza w prawo, DIVVS ANTONINVS; Rw: Ołtarz, DIVO PIO; C. 357, RIC (M. Aureliusz) 441; srebro, 17.7 mm, 3.40 g.
II/II+
EF/EF+
750 zł
37 CESARSTWO RZYMSKIE / Antoniusz Pius (138–161)
Denar pośmiertny, po 161, Rzym; Aw: Głowa cesarza w prawo, DIVVS ANTONINVS; Rw: Stos pogrzebowy złożony z czterech kondygnacji, CONSECRATIO; C. 164, RIC 438 (M. Aure..
II+/I-
EF+/UNC-
750 zł
38 CESARSTWO RZYMSKIE / Marek Aureliusz (161–180)
Denar, 166, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, M ANTONINVS AVG ARM PARTH MAX; Rw: Pax stojąca na wprost, z głową w lewo, trzymająca gałązkę oliwną i ..
II-
EF-
500 zł
39 CESARSTWO RZYMSKIE / Marek Aureliusz (161–180)
Denar pośmiertny, po 180 roku, Rzym; Aw: Głowa cesarza w prawo, DIVVS M ANTONINVS PIVS; Rw: Orzeł stojący na ołtarzu, CONSECRATIO; C. 84, RIC 272 (Kommodus); srebro,..
II/II-
EF/EF-
500 zł
40 CESARSTWO RZYMSKIE / Marek Aureliusz (161–180)
Sestercja, 174–175, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, M ANTONINVS AVG GERM TR P XXIX; Rw: Mars kroczący w lewo, trzymający Wiktorię oraz trofeum..
III+
VF+
500 zł