Aukcja nr 63

USD/PLN: 3.930 | EUR/PLN: 4.320 | data: 27-02-2016
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
389 Władysław IV Waza 1633-1648 / miasto Toruń
talar 1637, Toruń; Aw: Półpostać króla w prawo i napis w otoku ...LIT RVS PR, Rw: Herb Torunia, po bokach data 16 - 37 i litery I - I, napis otokowy zakończony krzyże..
III+
VF+
6 000 zł
8 500 zł
390 Władysław IV Waza 1633-1648 / miasto Toruń
talar 1639, Toruń; Aw: Półpostać króla w prawo i napis wokoło, interpunkcja w formie krzyżyków, Rw: Herb Torunia z literkami I-I i napis wokoło, interpunkcja w formie..
III+
VF+
12 500 zł
12 000 zł
391 Władysław IV Waza 1633-1648 / miasto Toruń
talar 1640, Toruń; Aw: Półpostać króla w prawo i napis wokoło, Rw: Herb Torunia, po bokach data 16-40, u dołu M-S (Melchior Schirmer) i napis wokoło; CNCT 1528 (R4) -..
III/III+
VF/VF+
10 000 zł
0 zł
392 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1650, Wschowa; odmiana z napisem IOAN CASIM - D G REX P & S / MONET ARGE - REGN PO; Kop. 1695; bardzo ładny.
II
EF
500 zł
1 000 zł
393 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1652, Poznań; litery A-T po bokach tarczy herbowej, tarcza herbowa owalna, w otoku POSNAN-FAC; Kop. 1715 (R5); Tyszkiewicz 18 mk; dość ładnie zachowany, rzadki ro..
III+
VF+
1 500 zł
4 600 zł
394 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1653, Wschowa; odmiana z napisem IOAN CASIMI - D G REX P & S / MONET ARGEN - REGNI PO; Kop. 1720a (R1); ładnie zachowany.
II-
EF-
500 zł
1 500 zł
395 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1653, Poznań; wariant z prostą tarczą herbową, w otoku POSNAN-FAC; Kop. 1723 (R1), Tyszkiewicz 4 mk; wybity na krążku z krawędzi blaszki.
III
VF
400 zł
650 zł
396 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1655, Kraków; IT na awersie, na rewersie pod tarczą litery S C H administratora mennicy Stanisława Chrząstowskiego i końcówką napisu w otoku POL; Kop. 1737.
III+
VF+
400 zł
950 zł
397 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1655, Kraków; IT na awersie, na rewersie pod tarczą litery S C H i końcówką napisu w otoku PO; Kop. 1737; ciemna patyna.
III+
VF+
300 zł
700 zł
398 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1656, Lwów; Aw: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, po bokach nominał 1-8, u dołu w napisie otokowym Lew − znak mennicy lwowskiej, Rw: Tarcza herbowa, po ..
II
EF
2 500 zł
5 500 zł
399 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1656, Lwów; Aw: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, po bokach nominał 1-8, u dołu w napisie otokowym Lew, Rw: Tarcza herbowa, po bokach data 16-56 i napis..
III+/II-
VF+/EF-
1 250 zł
3 200 zł
400 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1663, Kraków; na rewersie herb Ślepowron; Kop. 1770; ładny i z blaskiem menniczym.
II/II+
EF/EF+
750 zł
1 100 zł
401 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
ort 1668, Bydgoszcz; litery T.L.B. i Ślepowron pod popiersiem, na rewersie ozdobniki po bokach tarczy herbowej, interpunkcja w formie krzyżyków; Kop. 1774; dość ładny.
III+
VF+
200 zł
1 250 zł
402 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1656, Kraków; pod popiersiem litery I.T., z obwódką na rewersie; Kop. 1612 (R1); moneta wybita w czasie okupacji szwedzkiej.
III+
VF+
250 zł
330 zł
403 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1658, Kraków; odmiana z literami T.L.B. pod tarczami herbowymi i datą w otoku; Kop. 1615 (R5), Tyszkiewicz 15 mk; na awersie ciemna patyna, dość ładnie zachow..
III+
VF+
300 zł
3 800 zł
404 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1660, Kraków: na awersie IOAN CASI... i herb Ślepowron bez obwódki, na rewersie inicjały T.L-.B., obwódki po obu stronach monety; Kop. 1622; miejscowa ciemna ..
II+
EF+
250 zł
460 zł
405 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1661, Kraków; herb Ślepowron na awersie, wariant bez obwódek; Kop. 1630; bardzo ładny.
II
EF
200 zł
1 050 zł
406 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1661, Poznań; na rewersie litery N-G, obwódki po obu stronach; Kop. 1627; bardzo ładnie zachowany.
II
EF
150 zł
1 100 zł
407 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1661, Poznań; na rewersie litery N-G, bez obwódek; Kop. 1628 (R1); bardzo ładny.
II-
EF-
250 zł
300 zł
408 Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1661/GB-A, Lwów; z herbem Ślepowron bez obwódki na awersie; Kop. 1642 (R); drobne mennicze wady krążka na rewersie, ale bardzo ładny.
II-
EF-
250 zł
400 zł