Aukcja nr 5

USD/PLN: 2.050 | EUR/PLN: 2.350 | data: 19-11-1993
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
588 bon wartości 1 feniga 1.01.1916 Obozu Jenieckiego w Merseburgu I
UNC
25 zł
589 bony wartości 1, 5, 10, 25 i 50 fenigów Obozu Jenieckiego w Neuhammer, I Seria I-
UNC-
125 zł
590 bon wartości 20 marek Obozu Jenieckiego w Pile (Schneidemühl) I-
UNC-
25 zł
591 bony wartości 2, 5 i 10 marek 1.12.1917 Oficerskiego Obozu Jenieckiego w Brod-nicy (Strasburg Wpr) I-
UNC-
75 zł
592 bon wartości 1 korony cukiernii Ludwika Zalewskiego we Lwowie II-
EF-
10 zł
10 zł
593 bon wartości 1 korony austro-węgierskiej 11.09.1914 miasta Lwowa I-
UNC-
10 zł
30 zł
null image
594 zestaw bonów Wschodniego Banku Handlu i Rzemiosła 20 (2 szt.) i 50 kopiejekoraz 1, 3, 10, 25 i 100 rubli Poznań 17.04.1916, Kow.OP1-OP7, razem 8 sztuk II/III
EF/VF
100 zł
85 zł
null image
595 zestaw bonów wartości 1/2, 1, 2, 5, 20, 50, 100 i 1.000 marek Wschodniej KasyPożyczkowej (Darlenhskassen Ost), Kowno 4.04.1918, Kow.OP8-OP15 II/III-
100 zł
100 zł
null image
596 Francja, asygnaty na 10 liwrów 24.10.1792 (Pick A66b) i na 15 soli 23.05.1793(Pick A71b) I-
UNC-
10 zł
8 zł
null image
597 Austria, 5 i 10 guldenów 1.06.1806, Pick A38 i A39 I/III
30 zł
32 zł
null image
598 Austria, 10 krajcarów 1.11.1860 (Pick A93b) i 10 krajcarów 1.11.1860 (Pick A94) II
EF
30 zł
24 zł
null image
599 zestaw bonów getta żydowskiego w Teresinie (Theresienstadt), 1, 2, 5, 10, 20, 50i 100 koron 1.01.1943 I
UNC
80 zł
50 zł
null image
600 odbitki fotograficzne banknotów powstania węgierskiego w 1849, dywersyjnejodmiany banknotu niemieckiego 5 marek z czasów II Wojny Światowej i projektubanknotu 10 złot.. I
UNC
10 zł
8 zł