Aukcja nr 43

USD/PLN: 3.470 | EUR/PLN: 4.180 | data: 05-06-2010
05-06-2010
sobota, godz. 09:30
Miejsce aukcji
Hotel Holiday Inn
sale Scherzo i Ballada
ul. Złota 48/54
Warszawa
Przejdź do pozycji:  
ilość pozycji: 1 189, wartość szacunkowa pozycji: 2 290 485 zł