Aukcja nr 41

USD/PLN: 2.750 | EUR/PLN: 4.090 | data: 14-11-2009
Jesteś w: A41  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
999 POLSKA
medal autorstwa P.Tasseta na 300-lecie Unii Polski, Litwy i Rusi, 1869 r, Aw: Trójpolowy herb polsko-litewsko- ruski pod koroną królewską i napis w otoku WOLNI Z WOLN..
II
EF
600 zł
1 150 zł
1000 POLSKA
medalik z uchem na 300-lecie Unii Lubelskiej 1869 r, Aw: Herb trójpolowy pod koroną, w otoku napis; NA PAMIĄT: 300 LET UNII LUBELSKIEJ WE LWOWIE, Rw: Popiersie w praw..
I-
UNC-
200 zł
620 zł
1001 POLSKA
medal wybity dla upamiętnienia rusinów pomordowanych przez carat w 1874 r, Aw: Tarcza herbowa polsko- litewsko-wołyńska na tle krzyża z koroną cierniową i napis w oto..
II
EF
750 zł
840 zł
1002 POLSKA
medal autorstwa C. Radnitzkiego z Krajowej Wystawy Rolniczej i Przemysłowej we Lwowie w 1877 r., Aw: W wieńcu głowa kobieca w lewo, Rw: W wieńcu napis poziomy, H-Cz. ..
I
UNC
750 zł
2 100 zł
1003 POLSKA
medal autorstwa W. A. Malinowskiego na 50 rocznicę Powstania Listopadowego 1880 r., Aw: Stojąca Polonia w kolczudze, z mieczem i sztandarem, napis w otoku USQUE AD FI..
I-
UNC-
600 zł
1 250 zł
1004 POLSKA
medal autorstwa W. Głowackiego na 200-lecie Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r., Aw: Popiersie Jana III w wieńcu w prawo i napis w otoku, Rw: Obraz Matki Boskiej na Piasku p..
I/I-
UNC/UNC-
750 zł
1 600 zł
1005 POLSKA
Franciszek Duchiński - medal autorstwa W. A. Malinowskiego 1885 r., Aw: Popiersie historyka w lewo i napis w otoku, Rw: Mapa Europy Środkowo-Wschodniej z podziałem na..
I-/II+
UNC-/EF+
800 zł
700 zł
1006 POLSKA
medal na 200 rocznicę poświęcenia kościoła św. Kazimierza w Warszawie 1888 r, Aw: Widok na zespół budynków na Rynku Nowego Miasta w Warszawie, powyżej w półkolu napis..
II-
EF-
750 zł
1007 POLSKA
Franciszek Smolka - medal autorstwa A. Scharfa wybity w 1888 r na pamiątkę 40-lecia prezesury w Sejmie Krajowym i przewodniczenia Komitetowi budowy upamiętniającego 3..
I
UNC
1 000 zł
1 650 zł
1008 POLSKA
medal 100 - lecie Konstytucji 3-go Maja autorstwa L. Ch. Lauera z Norymbergi 1891 r, Aw: W wieńcu w czterech wierszach i w otoku napisy, Rw: Tarcza herbowa polsko-lit..
II+
EF+
1 000 zł
1 750 zł
1009 POLSKA
medal na 25-lecie Sokoła Lwowskiego 1892 r, Aw: Sokół z rozpostartymi skrzydłami siedzący na ciężarkach i napis w otoku W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH, Rw: Napis JUBLEUS..
II+
EF+
200 zł
560 zł
1010 POLSKA
Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie, 1894 r, medal autorstwa Cypriana Godebskiego i Henri Nocq’a, Aw: U stóp skrzydlatego geniusza siedzące personifikacje przemysłu ..
I
UNC
300 zł
560 zł
1011 POLSKA
medal z Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie 1894 r, Aw: Pawilon wystawy, powyżej napis POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA, poniżej LWÓW 1894, Rw: Postacie wieśniaków w st..
II-
EF-
150 zł
180 zł
1012 POLSKA
Tadeusz Kościuszko - medal na 100- Rocznicę Powstania Kościuszkowskiego autorstwa Wiesława Zarzyckiego, wykonany w zakładach Gerlacha w 1894 r, Aw: Popiersie Kościusz..
II+
EF+
250 zł
320 zł
1013 POLSKA
Emeryk hr. Hutten-Czapski, medal \Dobrze zasłużonemu w numizmatyce, Aw: Poziomy napis EMERYK Hr. HUTTEN CZAPSKI
I-
UNC-
250 zł
580 zł
1014 POLSKA
Konstanty Górski - medal autorstwa Piusa Welońskiego wykonany w zakładzie Gerlacha i Meissnera w Warszawie 1897 r, Aw: Popiersie w lewo, u dołu sygn., Rw: U góry napi..
I-
UNC-
1 500 zł
1 200 zł
1015 POLSKA
Adam Mickiewicz - medal autorstwa Wacława Szymanowskiego (1898 r), Aw: Głowa poety w prawo i napis w otoku, Rw: Postać poety siedzącego na skale, przed nim dwa genius..
II
EF
150 zł
260 zł
1016 POLSKA
medal Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu, bez daty (przełom XIX-XX w), Aw: Herb Poznania w dekoracyjnym kartuszu, w otoku napis KOENIGS PRAEMIE - PREMIA KRÓLEWSKA, Rw: ..
I
UNC
150 zł
420 zł
1017 POLSKA
medalik religijny bez daty (przełom XIX -XX w), Aw: Matka Boska Ostrobramska, Rw: Matka Boska z Dzieciątkiem i napis POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, srebro 26 mm, 9.95 g
II
EF
125 zł
660 zł
1018 POLSKA
Joachim Lelewel - medal 1901 r, Aw: Głowa w prawo i napis w otoku, Rw: Z lewej gałązka wawrzynu i napis poziomy SOCIETE ROYALE DE NUMIZMATIQUE DE BELGIQUE ASAMBLEE GE..
I-
UNC-
125 zł
680 zł