Aukcja nr 35

USD/PLN: 2.840 | EUR/PLN: 3.790 | data: 02-12-2006
Jesteś w: A35  ŚREDNIOWIECZE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
94 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386-1434
półgrosz koronny, Aw: Korona poniżej litera O, w otoku napis, Rw: Orzeł i napis, Kubiak typ XII, 1.12 g, interesująca moneta - na awersie na górze przy krawędzi znak ..
III
VF
150 zł
120 zł
95 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386-1434
półgrosz koronny, Aw: Korona poniżej litery SA w otoku napis, Rw: Orzeł i napis, Kubiak typ IV.3, 1.60 g
III
VF
100 zł
130 zł
96 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386-1434
trzeciak koronny, Aw: Podwójny krzyż w tarczy, nad tarczą litera W w otoku napis, Rw: Orzeł w otoku napis, Kubiak typ VI.2, 0,73 g
III
VF
200 zł
280 zł
97 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446-1492
półgrosz koronny, Aw: Orzeł i napis MONETA.KAZIMIRI, Rw: Korona i napis REGIS+POLONIE, bardzo ładny
II
EF
100 zł
240 zł
98 POLSKA / Jan Olbracht 1492-1501
półgrosz koronny, Aw: Orzeł i napis MONETA ALBERTI, Rw: Korona i napis w otoku REGIS - O - POLONIE, rzadka odmiana napis przedzielony literą O, piękny
II+
EF+
200 zł
360 zł
99 POLSKA / Jan Olbracht 1492-1501
półgrosz koronny, Aw: Orzeł i napis, Rw: Korona i napis przedzielony rozetą, bardzo ładny egzemplarz
II
EF
80 zł
100 POLSKA / Aleksander Jagiellończyk 1501-1506
półgrosz koronny, Aw: Orzeł w otoku napis, Rw: Korona w otoku napis, bardzo ładny egzemplarz
II
EF
80 zł
220 zł
101 POLSKA / Aleksander Jagiellończyk 1501-1506
półgrosz litewski, Aw: Pogoń w otoku napis ALEXAND, Rw: Orzeł w otoku napis, Sajauskas 82, ładna moneta, rzadsza odmiana napisu
II-
EF-
100 zł
180 zł
102 RUŚ KIJOWSKA
Sztabka typu kijowskiego (2. połowa XI wieku - 1. połowa XIII wieku) srebro 77x35.5 mm, 161.66 g, na spodniej stronie ryt z epoki \K\"(?)
III+
VF+
3 500 zł
10 500 zł
103 ŚLĄSK / Księstwo Głogowskie - Szprotawa
halerz miejski (ok. 1450 r.), Aw: Litera S, Rw: Budowla z trzema wieżami, Fbg. 292
III
VF
150 zł
230 zł
104 ŚLĄSK / Księstwo Wrocławskie
Maciej Korwin 1469-1490, grosz, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Stojąca postać św. Jana i napis, Fbg. 112, okazała ładna moneta, dobrze zachowana
II-
EF-
500 zł
740 zł
105 WĘGRY / Zygmunt 1387-1437
goldgulden, Krzemnica, Aw: Czteropolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Św. Ładysław w polu litery V - k, w otoku napis, Pohl D 2-11, Fr. 10, złoto 3.50 g
III+
VF+
1 500 zł
1 350 zł
106 WĘGRY / Zygmunt 1387-1437
goldgulden, Krzemnica, Aw: Czteropolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Św. Ładysław w polu litery K - L w otoku napis, Pohl D 2-35, Fr. 10, złoto 3.56 g
II
EF
1 500 zł
1 500 zł
107 WĘGRY / Zygmunt 1387-1437
goldgulden, Krzemnica, Aw: Czteropolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Św. Ładysław w polu litery K - R w otoku napis, Pohl D 2-31, Fr. 10, złoto 3.52 g
II
EF
1 500 zł
1 550 zł
108 WĘGRY / Zygmunt 1387-1437
goldgulden, Krzemnica, Aw: Czteropolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Św. Ładysław w polu litery K - h w otoku napis, Pohl D 2-30, Fr. 10, złoto 3.50 g
III
VF
1 250 zł
1 450 zł
109 WĘGRY / Albrecht 1437-1439
goldgulden, Krzemnica, Aw: Czteropolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Św. Ładysław w polu litery K - P w otoku napis, Pohl E 2-5, Fr. 12, złoto 3.55 g, rzadki
II-
EF-
2 500 zł
3 700 zł
110 WĘGRY / Maciej Korwin 1458-1490
goldgulden, Krzemnica, Aw: Czteropolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Św. Ładysław, w polu litera K i tarcza herbowa, w otoku napis, Pohl K 1-7, Fr. 20, złoto 3.48 g
III
VF
1 000 zł
1 400 zł
111 WĘGRY / Władysław II Jagiellończyk 1490-1516
denar, Krzemnica, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Madonna, w polu litery K - h, Huszar 806
II
EF
125 zł
112 WŁOCHY-Wenecja
Andrea Cantarini 1368-1382, cekin, Aw: Doża klęczący przed św. Markiem, Rw: Stojący Chrystus w owalnej obwódce, po bokach gwiazdki, Fr. 1227, CNI vol.VII s.100 nr 45,..
III+
VF+
750 zł
1 050 zł
113 ZAKON KRZYŻACKI
brakteat; Mała tarcza zakonna, powyżej trzy kule, Waschinski 80 d, 0.17 g
III+
VF+
100 zł
80 zł