Aukcja nr 2

USD/PLN: 1.360 | EUR/PLN: 1.640 | data: 23-05-1992
Jesteś w: A2  ANTYK
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
41 CESARSTWO RZYMSKIE / Septymiusz Sewer 193-211
denar, Aw: SEVERVS AVG PARTH MAX, Rw: P M TR P VIII COS II P P, B.M.C. 175-7.
III+
VF+
35 zł
32 zł
42 CESARSTWO RZYMSKIE / Septymiusz Sewer 193-211
denar, Aw: SEVERVS PIVS AVG, Rw: P M TR P XIII COS III T P, B.M.C. 471-3.
III
VF
30 zł
34 zł
null image
43 CESARSTWO RZYMSKIE / Septymiusz Sewer 193-211
denar, Aw: SEVERVS PIVS AVG, Rw: RESTITVTOR VRBIS, B.M.C. 360.
III
VF
25 zł
32 zł
null image
44 CESARSTWO RZYMSKIE / Septymiusz Sewer 193-211
denar, Aw: L SEPT SEV PERT AVG IMP X, Rw: VICT AVGG COS II P P, B.M.C. W 258-60.
III
VF
25 zł
36 zł
null image
45 CESARSTWO RZYMSKIE / Julia Domna, żona Septymiusza Sewera
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: FORTVNAE FELICI, B.M.C. S 29.
III
VF
25 zł
36 zł
46 CESARSTWO RZYMSKIE / Julia Domna, żona Septymiusza Sewera
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: HILARITAS, B.M.C. S 31.
III
VF
25 zł
20 zł
null image
47 CESARSTWO RZYMSKIE / Julia Domna, żona Septymiusza Sewera
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: PIETAS AVGG, B.M.C. S 62-7.
III
VF
25 zł
32 zł
null image
48 CESARSTWO RZYMSKIE / Julia Domna, żona Septymiusza Sewera
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: MATER DEVM, B.M.C. S 51.
III
VF
25 zł
32 zł
49 CESARSTWO RZYMSKIE / Karakalla 198-217
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG BRIT, Rw: P M TR P XV COS III P P, B.M.C. 44.
III
VF
30 zł
34 zł
50 CESARSTWO RZYMSKIE / Karakalla 198-217
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG BRIT, Rw: P M TR P XVI COS IIII P P, B.M.C. 50-2.
III
VF
30 zł
36 zł
51 CESARSTWO RZYMSKIE / Karakalla 198-217
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG GERM, Rw: P M TR P XVII COS IIII P P, B.M.C. 94.
III
VF
30 zł
28 zł
52 CESARSTWO RZYMSKIE / Karakalla 198-217
denar, Aw: ANTONINVS AVG, Rw: PONTIF TR P II, B.M.C. 179
III
VF
30 zł
32 zł
null image
53 CESARSTWO RZYMSKIE / Karakalla 198-217
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG, Rw: PONTIF TR P VIIII COS II, B.M.C. S 498.
III
VF
30 zł
28 zł
54 CESARSTWO RZYMSKIE / Karakalla 198-217
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG, Rw: VOTA SUSCEPTA X, B.M.C. S 524-6.
III+
VF+
35 zł
42 zł
55 CESARSTWO RZYMSKIE / Geta 209-212
denar, Aw: P SEPT GETA CAES PONT, Rw: PRINC IVVENTVTIS, B.M.C. S 234-9.
III
VF
30 zł
54 zł
56 CESARSTWO RZYMSKIE / Julia Maesa
denar, Aw: IVLIA MAESA AVG, Rw: PVDICITIA, B.M.C. 76-8.
III+
VF+
35 zł
42 zł
null image
57 CESARSTWO RZYMSKIE / Aleksander Sewer 222-235
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: PAX AETERNA AVG, B.M.C. 131-5
III
VF
25 zł
24 zł
null image
58 CESARSTWO RZYMSKIE / Aleksander Sewer 222-235
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: P M TR P COS P P, B.M.C. 1007-8.
III
VF
30 zł
28 zł
59 CESARSTWO RZYMSKIE / Aleksander Sewer 222-235
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: P M TR P VI COS II P P, B.M.C. 294-8.
III
VF
30 zł
null image
60 CESARSTWO RZYMSKIE / Aleksander Sewer 222-235
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: VICTORIA AVG, B.M.C. 269-73.
III+
VF+
30 zł
32 zł