Aukcja nr 18

USD/PLN: 3.880 | EUR/PLN: 4.009 | data: 19-06-1999
Jesteś w: A18  MONETY OBCE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
868 Kuba
10 pesos 1916, Fr. 3, złoto, 16,79 g.
II+
EF+
700 zł
700 zł
869 Kuba
5 pesos 1915, Fr. 4, złoto, 8,35 g.
I-
UNC-
350 zł
350 zł
870 Kuba
4 pesos 1915, Fr. 5, złoto, 6,68 g., rzadkie
II+
EF+
400 zł
420 zł
871 Kuba
4 pesos 1916, Fr. 5, złoto, 6,68 g.
III+
VF+
300 zł
300 zł
872 Kuba
2 pesos 1915, Fr. 6, złoto, 3,34 g., rzadkie
I-
UNC-
300 zł
350 zł
873 Kuba
2 pesos 1916, Fr. 6, złoto, 3,34 g.
I-
UNC-
200 zł
240 zł
874 Kuba
1 peso 1915, Fr. 7, złoto, 1,67 g., rzadkie
I-
UNC-
250 zł
270 zł
null image
875 Litwa
kompletny zestaw monet, 10 litów 1936 i 1938 /Smetona/, 5 litów 1925 i 1936, 2 lity 1925, 1 lit 1925, 50 centów 1925, 20 centów 1925, 10 centów 1925, 5 centów 1925 i ..
I/II+
125 zł
190 zł
null image
876 Łotwa
zestaw monet, 5 łatów 1929, 1931 i 1932, 2 łaty 1925 i 1926, 1 łat 1924, 50 santimów 1922, 20 santimów 1922, 10 santimów 1922, 5 santimów 1922, 2 santimy 1922, 1926, ..
I/III+
250 zł
360 zł
877 Niderlandy
1/10 ecu 1572, Utrecht, Aw: Popiersie, poniżej data, Rw: Krzyż burgundzki i napis w otoku, G.H. 213.16.c
III
VF
150 zł
220 zł
878 Niderlandy
dwudukat 1649, Zelandia, Delm. 881, Fr. 306, złoto, 6,50 g., ślad po zawieszce
IV
F
800 zł
879 Niderlandy
dukaton 1784, Utrecht, Delm. 982
III+
VF+
200 zł
880 Niderlandy
10 guldenów 1825, Bruksela, Delm. 1184, Fr. 327, złoto, 6,73 g., rzadkie
II
EF
1 000 zł
1 150 zł
881 Niderlandy
10 guldenów 1897, Delm. 1232, Fr. 347, złoto, 6,72 g.
I
UNC
400 zł
620 zł
882 Niderlandy
5 guldenów 1912, Delm. 1236, Fr. 350, złoto, 3,36 g.
II
EF
300 zł
280 zł
883 NIEMCY / Augsburg - miasto
talar 1765, Aw: Herb miasta, Rw: Popiersie cesarza Franciszka I, Dav. 1930
III+
VF+
500 zł
600 zł
884 Brandenburgia - Prusy / Jan Jerzy 1571-1598
1/4 talara 1587, Berlin, Aw: Półpostać, data w polu, napis w otoku, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Bahr. 488 - ale nie notuje takiej odmiany napisowej..
III+
VF+
2 000 zł
13 000 zł
null image
885 Brandenburgia - Prusy / Fryderyk Wilhelm 1640-1688
szóstak 1685, Berlin, literki L.C.S. poniżej popiersia, Schr. 1822
III
VF
60 zł
886 Brandenburgia - Prusy / Fryderyk III książe - Fryderyk I król 1688-1701/1701-1713
gulden 1689, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, literki LC-S, Schr. 58
II-
EF-
500 zł
460 zł
887 Brandenburgia - Prusy / Fryderyk III książe - Fryderyk I król 1688-1701/1701-1713
gulden 1692, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, literki LC-S, Schr. 105
III
VF
300 zł
410 zł