Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 787

W naszym archiwum jest obecnie 251 787 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szóstak 1755, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis, Schr.1067 II 70 zł 21-05-1994
3 krajcary 1753, Wrocław, Schr.1495 II 107 zł 21-05-1994
6 groszy 1761, Moskwa (okupacja rosyjska), Aw: Popiersie Elżbiety i napis, Rw: Orzeł Pruski i napis,Schr.1906 III 86 zł 21-05-1994
talar 1791, Berlin, Aw: Popiersie i napis w otoku, Rw: Dwaj dzicy mężowie trzymający ukoronowaną tarczęherbową, Schr.35 II 289 zł 21-05-1994
talar 1793, Berlin, j.w., Schr.37 II- 247 zł 21-05-1994
4 grosze (1/6 talara) 1797, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Schr.67 II+ 113 zł 21-05-1994
talar 1803, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Dwaj dzicy mężowie trzymający ukoronowaną tarczę herbową,Schr.61 III+ 225 zł 21-05-1994
1 szyling 1801 A, Gdańsk, Aw: Monogram pod koroną, Rw: Napis, Schr.124, bardzo rzadki w tym staniezachowania I- 150 zł 21-05-1994
null image
3 marki 1913, Berlin, J.110 I 65 zł 21-05-1994
null image
2 marki 1901, Berlin, J.105 I 54 zł 21-05-1994
null image
2 marki 1913, Berlin, J.109 I 81 zł 21-05-1994
null image
2 marki 1913, Berlin, J.111 I 59 zł 21-05-1994
talar 1611, Aw: Ozdobna tarcza herbowa i w otoku napis, Rw: Dziki człowiek i napis, Dav.6285 II 321 zł 21-05-1994
null image
16 dobrych groszy 1786, Brunszwik, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Napis poziomy i w otoku III 52 zł 21-05-1994
talar 1624, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Dav.5856 II- 1 006 zł 21-05-1994
półgulden 1847, Monachium, AKS 5 III+ 129 zł 21-05-1994
8 groszy 1634, klipa- moneta oblężnicza z kontrmarką - 2 skrzyżowane klucze, Brause 19.4 III 120 zł 21-05-1994
ćwierćdukat 1700, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Baranek trzymający flagę z napisem PAX, Kellner 94,Fr.1891 (1758) I 289 zł 21-05-1994
null image
1/24 talara 1616, Rietberg, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Jabłko z krzyżem, powyżej skrócona data 6-16i napis III+ 40 zł 21-05-1994
talar 1540, Annaberg, Aw: Popiersie Jan Fryderyka i napis, Rw: Popiersie Henryka i napis, Merseb.484,Dav.9728 III 214 zł 21-05-1994
talar 1543, Annaberg, Aw: Popiersie Jana Fryderyka i napis, Rw: Popiersie Maurycego i napis, Merseb.511,Dav.9730 III+ 214 zł 21-05-1994
talar 1610, Aw: Popiersie Jan Filipa z bratem i napis, Rw: Popiersie dwóch pozostałych braci i napis, Merseb.-,Dav.7361 III+ 214 zł 21-05-1994
talar 1764, Aw: Popiersie i napis, Rw: Ozdobna tarcza herbowa, Merseb.4243, Dav.2722 III 214 zł 21-05-1994
talar 1597, Aw: Popiersia i napis, Rw: Tarcza herbowa Saksonii w wieńcu złożonym z 12 tarcz herbowych,Merseb.-, Dav.9758 II- 354 zł 21-05-1994
talar 1596, Aw: Półpostać Fryderyka Wilhema, w otoku napis i tarcze herbowe, Rw: Półpostać Jana, w otokunapis i tarcze herbowe, Merseb.-, Dav.9777 III 279 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583