denar Aw: Krzyż

wszystkich pozycji: 333 683

« powrót do listy

350832

Sprzedaż: sklep
Numer katalogowy: 350832
Opis: Niemcy, Frankonia - Moguncja – arcybiskupstwo - Otto III (983–1002), denar, Aw: Krzyż, w każdym kącie kulka, …TTO + CVACII, Rw: Kapliczka z krzyżem wewnątrz, …MCGIAC, srebro, 18.8 mm, 1.29 g, patyna na awersie, podgięty, Dbg 783a
Stan: III/III+
Cena sprzedaży: 80 zł
Data sprzedaży: 16-03-2023

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583