medal z serii królewskiej koszalińskiego oddziału PTAiN – Bolesław Kędzierzawy 1989

wszystkich pozycji: 320 302

« powrót do listy

350077

Sprzedaż: aukcja online WCN
Numer katalogowy: 350077
Opis: Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952–1989), medal z serii królewskiej koszalińskiego oddziału PTAiN – Bolesław Kędzierzawy 1989, Warszawa, Aw: Półpostać władcy z mieczem, trzymająca lewą dłoń na makiecie kościoła, 1146 - 1173 BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY, Rw: Widok katedry w Tumie, TUM POD ŁĘCZYCĄ, medal projektu Ewy Olszewskiej-Borys, tombak srebrzony i oksydowany (odlew?), 40.0 mm, 35.64 g, Paszkowycz 73/89A
Stan: I/II
Cena sprzedaży: 26 zł
Data sprzedaży: 22-09-2022

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583