szeląg elbląski 1656 Aw: Inicjały CG w enklawie

wszystkich pozycji: 317 514

« powrót do listy

2/481

Sprzedaż: aukcja stacjonarna (2)
Numer katalogowy: 2/481
Opis: MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE Z POLSKĄ ZWIĄZANYCH - KRAJE NADBAŁTYCKIE - Okupacja szwedzka, szeląg elbląski 1656, Aw: Inicjały CG w enklawie pod koroną, napis nieczytelny, Rw: 3 korony i napis: SOLIDVS PRVSSIAE 56. Ahlström str. 64 nr 18 XR, Kop. 32, jeszcze nie znał tego rocznika ale tylko 1657 (-RRR-),
Stan: V
Cena szacunkowa: 50 zł
Cena wywoławcza: 40 zł
Cena sprzedaży: 250 zł   cena zawiera 2% opłaty aukcyjnej
Data sprzedaży: 23-05-1992

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583