niedokończony druk banknotu 50 złotych 11.11.1936

wszystkich pozycji: 291 369

« powrót do listy

208717

Sprzedaż: aukcja online WCN
Numer katalogowy: 208717
Opis: Polska, II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) - emisje po reformie Władysława Grabskiego, niedokończony druk banknotu 50 złotych 11.11.1936, strona główna bez druku stalorytniczego, tylko poddruk i numeracja, strona odwrotna kompletna, seria AB, numeracja 1676984, złamania, ugięcia, zmarszczenia na całym papierze, lekkie zabrudzenie na awersie, Lucow 688 (R4), Miłczak 77b
Stan: III/IV
Cena sprzedaży: 120 zł
Data sprzedaży: 10-06-2021

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583