świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego na kwotę 30 złotych 1944

wszystkich pozycji: 281 369

« powrót do listy

207869

Sprzedaż: aukcja online WCN
Numer katalogowy: 207869
Opis: Polska, II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) - Asygnaty kontrybucyjne miasta Warszawy, świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego na kwotę 30 złotych 1944, Warszawa, bez oznaczenia serii, numeracja 714887, kwit niewypełniony ale z pieczęcią komisariatu przy Placy Wilsona, świadectwo za opłatę kontrybucji (odszkodowania wojennego lub zwrotu kosztów wojennych) należne płatnikowi za wykonanie obowiązku reperacji wojennej. , złamane w pionie, zagniecenia papieru, rzadkie, Lucow 957 (R3)
Stan: II-
Cena sprzedaży: 135 zł
Data sprzedaży: 07-01-2021

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583