świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego na kwotę 5 złotych 1943

wszystkich pozycji: 281 369

« powrót do listy

207868

Sprzedaż: aukcja online WCN
Numer katalogowy: 207868
Opis: Polska, II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) - Asygnaty kontrybucyjne miasta Warszawy, świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego na kwotę 5 złotych 1943, Warszawa, bez oznaczenia serii, numeracja 717150, świadectwo za opłatę kontrybucji (odszkodowania wojennego lub zwrotu kosztów wojennych) należne płatnikowi za wykonanie obowiązku reperacji wojennej. , złamania w pionie, zagniecenia papieru, rzadkie, Lucow 954 (R3)
Stan: III+
Cena sprzedaży: 105 zł
Data sprzedaży: 07-01-2021

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583