Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 228 997

W naszym archiwum jest obecnie 228 997 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Popiersie w wieńcu i napis: IMP ANTONINVS PIVS AVG, Rw: Victoria w lewo, tarcze po bokach i napis:VICTORIA AVG, Sear 299, RIC 158, 3.5 g. II 150 zł 20-05-1995
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IVLIA MAESA AVG, Rw: Siedząca Pudicitia i napis: PVDICITI.., Sear 36, RIC268, 3.1 g. II- 70 zł 20-05-1995
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IVLIA SOAEMIAS AVG., Rw: Venus siedząca na tronie w lewo, przed niądziecko, w dłoniach jabłko i berło, wokół napis: VENVS CAELESTIS, Sear 14, RIC 243, 2.9 g. II 204 zł 20-05-1995
denar, Aw: Popiersie w wieńcu i napis: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: Annona z rogiem obfitości, u stópmodius ze zbożem i napis: ANNONA AVG, Sear 23, RIC 133, piękny egzemplarz, 2.9 g. II+ 113 zł 20-05-1995
sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG, Rw: Aleksander stojący w lewoi napis: PM TR P V COS..PP oraz SC, Coh.278, 19.0 g. III 91 zł 20-05-1995
sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP ALEXANDER PIVS AVG, Rw: Annona z rogiem obfitości i modiusem,napis: PROVIDENTIA AVG i SC, Sear 2265, Coh.509, 19.3 g. III 70 zł 20-05-1995
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IVLIA MAMAEA AVG, Rw: Stojąca Junona z paterą i berłem i napis: IVNOCONSERVATRIX, Sear 35, RIC 343, 3.4 g. II 70 zł 20-05-1995
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: IMP MAXIMINVS PIVS AVG, Rw: Pax stojąca w lewo, w dłoniachgałązka i berło, napis: PAX AVGVSTI, Sear 31, RIC 12, 3.3 g. II 236 zł 20-05-1995
denar, Aw: j.w., Rw: Victoria z wieńcem w dłoni krocząca w prawo i napis: VICTORIA AVG, Sear 99, RIC 16, pięknyegzemplarz, 3.2 g. II+ 225 zł 20-05-1995
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: NagiHerakles stojący w prawo, oparty na maczudze wspartej o skałę i napis: VIRTVTI AVGVSTI, Sear 403, RIC 116, 4.4 g. II 161 zł 20-05-1995
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Securitas siedząca w lewo z berłemw dłoni i napis: SECVRITAS PVBLICA, Sear 340, RIC 130, 3.0 g. II- 70 zł 20-05-1995
sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Sol stojący w prawo,w ręce glob i napis: AETERNITATI AVG i litery SC, Sear 2482, Coh.43, 19.14 g. III 86 zł 20-05-1995
sesterc, Aw: j.w., Rw: Securitas oparta o kolumnę z berłem w dłoni i napis: SECVRIT PERPET, SC, Sear 2505,Coh.337, 19.2 g. III- 96 zł 20-05-1995
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: M IVL PHILIPPVS CAES, Rw: Filip w strojuwojskowym stojący w prawo, w rękach jabłko i włócznia, napis: PRINCIPI IVVENT, Sear 54, RIC 216(c), 3.9 g. III- 64 zł 20-05-1995
AV- solidus. Aw: Popiersie w zbroi i diademie na głowie i napis w otoku: FL IVL CONSTANTIVS PERP AVG, Rw:Personifikacje Rzymu i Konstantynopola z tarczą z napisem: VOT XX MVLT XXX, napis w otoku: GLORIAREIPVBLI.. II- 1 498 zł 20-05-1995
null image
AE- centenionalis, Aw: Popiersie w zbroi i diademie na głowie, napis: DN CONST..IVS PF AVG, Rw: DużyChristogram, po bokach litery A i ˆ i napis: ...NOSTRI, Sear 4007, Coh. 176, 5.8 g. III 70 zł 20-05-1995
AV- 1 1/2 scripulum- triens, Aw: Popiersie w zbroi i diademie na głowie w prawo i napis: DN VALENS P F AVG, Rw:Victoria z wieńcem i gałązką oliwną krocząca w lewo i napis: VICTORIA AVGVSTORVM, w odcinku TROB(Tr.. II 792 zł 20-05-1995
Henryk III (1216-1272), denar, Aw: Głowa w koronie na wprost i napis: HENRICVS...X, Rw: Podwójny krzyżz koniczynkami w polach między ramionami i napis: RAVF ON LVND (Londyn), Seaby 1357A (1355), 1,4 g. III 247 zł 20-05-1995
Brzetysław I (1037-1055), denar, Aw: Popiersie księcia, w otoku napis, Rw: Popiersie świętego Wacława, w otoku napis,Cach 322, 0.97 g. II+ 100 zł 20-05-1995
Władysław I książę w Czechach (1109-1118 i 1120-1125), denar, Aw: Książe z mieczem na wprost i napis: VLADISLAVSDVX, Rw: Żyd w prawo i napis: SCS VVENCEZLAVS, Cach 539a, 0.5 g. II+ 86 zł 20-05-1995
Pedro I (1350-1369), real, Aw: Duży monogram P pod koroną i napis: ..DOMINVS MICHI ADIVTOR...,Rw: Czteropolowa tarcza herbowa Kastylii i Leonu, niżej litera C, w otoku napis: PETRVS REX CASTELLEE LEGIONIS, Cayo.. III 225 zł 20-05-1995
Baldwin III (1143-1163), denar, Aw: Krzyż równoramienny i napis: BALDVINVS REX, Rw: Wieża Dawida i napis: DEIERVSALEN, Metcalf NC 13(1978), 0.9 g. III+ 54 zł 20-05-1995
Witold (1401-1430), kopiejka, Aw: Grot włóczni, Rw: Kolumny Gedymina, 0.27 g. III 43 zł 20-05-1995
brakteat: Margrabia z mieczem i sztandarem, Berger 1751, Bahr.24, 0.3 g. III- 27 zł 20-05-1995
Fryderyk II (1440-1470), brakteat- Frankfurt: Hełm, Bahr. 16 III 43 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583