Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 228 997

W naszym archiwum jest obecnie 228 997 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
j.w., brakteat Adlerpfennig, Bahr.II.6g II 91 zł 20-05-1995
j.w., brakteat- Stendal, Bahr.II.19k III 48 zł 20-05-1995
j.w., brakteat- Stendal, Bahr.II.19 IV 32 zł 20-05-1995
brakteat typu Vinkenaugen, XVI w., dotychczas znany 1 egz. ze skarbu w Lieberose, zob. E. Bahrfeldt- Festschrift derNumismatischen Gesellschaft zu Berlin s.120, nr 6 II 332 zł 20-05-1995
arcybiskup Williger, denar, Aw: Popiersie biskupa na wprost i napis: MOC, Rw: Krzyż, w polu kulki i napis: M..,Dbg.802 III- 140 zł 20-05-1995
Berthold II/III i IV (1261-1286), brakteat: Opat siedzący na wprost z pastorałem i księgą, po bokach 2 wieże, na kołnierzunapis: B.R.H.T. Berger 2295, Bonhoff 1372, 0.6 g. II 386 zł 20-05-1995
brakteat: Apostołowie Szymon i Juda, Berger 1209, 0.24 g. II 70 zł 20-05-1995
brakteat (1201-1225): Brama z wieżą, po bokach dwie wieże zwieńczone kopułami, Berger 145, 0.2 g. III 70 zł 20-05-1995
brakteat (około 1400): Głowa króla, Bonhoff 165 III 40 zł 20-05-1995
brakteat (XIV/XV w.): Orzeł, Löbbecke 273 III 40 zł 20-05-1995
brakteat (XIV w.): Lew, podobny do Slg Gaettens 58 lecz z promieniami na kołnierzu III 40 zł 20-05-1995
denar, Aw: Kapliczka, Rw: Szeroki krzyż, CNP 443, 1.0 g. II 27 zł 20-05-1995
denar, j.w., CNP 429, 1.1 g. III 27 zł 20-05-1995
denar, j.w., CNP 407, 1,3 g. III 27 zł 20-05-1995
denar, Aw: Litera S, chorągiew i krzyż, Rw: Krzyż, CNP 920, 1,2 g III 49 zł 20-05-1995
null image
denar, Aw: Kapliczka, Rw: Krzyż i polach kulki, CNP 344 i 345 (podobne), 0.6 i 0.6 g., razem 2 sztuki II 49 zł 20-05-1995
null image
denar nieokreślony, połamany III 16 zł 20-05-1995
denar, naśladownictwo denara typu Ottona i Adelajdy, 1,3 g. II 86 zł 20-05-1995
brakteat (2. poł. XIII lub pocz. XIV w.): Pół lilii i łabędź lub gęś. Inny egzemplarz z perełkami na kołnierzu, opisałH. Dannenberg w Archiv für Brakteatenkunde 3, 1894-1897, str.83, nr 16. Moneta zagadkowa, mo.. III 236 zł 20-05-1995
brakteat (1325-75), Oertzen 159-160 III 40 zł 20-05-1995
brakteat (1325-75), Oertzen 159 III 40 zł 20-05-1995
brakteat (XV w.), Oertzen 176 III 40 zł 20-05-1995
brakteat (koniec XIV w.): W środku korony kółko, Oertzen 182 odm., rozpłaszczony i ułamany III 32 zł 20-05-1995
Konrad II jako cesarz (1027-1039), denar z nieokreślonej miejscowości HEVONACVM lub NEVONACVM-prawdopodobnie Nijmegen, Dbg 1194 III 354 zł 20-05-1995
j.w., denar j.w., Dbg 1194 III 439 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583