Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 218 893

W naszym archiwum jest obecnie 218 893 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1621, Królewiec, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. I. 1. b., -RR-, B. 1399. III 142 zł 23-11-1992
null image
ort 1622, Królewiec, Aw: Półpostać w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. II. 1. b., -R-. III 40 zł 23-11-1992
ort 1622, Królewiec, Aw: Półpostać bez korony i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. I. 2. b., -RR-. III 61 zł 23-11-1992
null image
ort 1624, Królewiec, Aw: Półpostać w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. II. 3. II- 55 zł 23-11-1992
talar 1636, Królewiec, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Dav. 6151. III 630 zł 23-11-1992
null image
ort 1679, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Schr. 1640-R-. III 26 zł 23-11-1992
null image
6 groszy, 1704, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Monogram i napis, Schr. 319. III 57 zł 23-11-1992
null image
6 groszy, 1709, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Monogram i napis, Schr. 324. III 57 zł 23-11-1992
ort 1717, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Schr. 430, ale w szacie literka M - nie znana w literaturze odmiana. III 924 zł 23-11-1992
null image
3 grosze (trojak) 1763, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Schr. 1740, Olding 362. III 20 zł 23-11-1992
null image
talar 1788, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzełi napis, Dav. 2597, Schr. 28, moneta nie spotykana w tym stanie zachowania, stan gabinetowy. I 2 016 zł 23-11-1992
1/3 talara 1788, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł w tarczy i napis, Schr. 63., rzadka w tym stanie zachowania. I- 357 zł 23-11-1992
null image
1 greszel 1787, B, 1 fenig 1788, A, 1 krajcar 1787, Schr. 148, Schr. 97, Schr. 121. II 51 zł 23-11-1992
null image
1/2 krajcara 1788, Wrocław, Schr. 160, bardzo rzadki w tym stanie zachowania. II 68 zł 23-11-1992
null image
friedrichsdor 1809, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł, Fr. 2421. AKS. 3., nie spotykana w tym stanie zachowania - stan gabinetowy. I 2 100 zł 23-11-1992
talar 1809, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis w wieńcu, AKS 11, niespotykana w tym stanie zachowania - stan gabinetowy. I 567 zł 23-11-1992
talar 1824, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, AKS 14. I- 452 zł 23-11-1992
1/3 talara 1809, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis w wieńcu, AKS 21. III 294 zł 23-11-1992
1/6 talara 1809, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis w wieńcu, AKS 24. I 195 zł 23-11-1992
1/6 talara 1825, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł w tarczy i napis, AKS 26. I 64 zł 23-11-1992
1 grosz srebrny 1825, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napisy, AKS 27. I 24 zł 23-11-1992
null image
1/2 grosza srebrny 1825, Berlin, j.w., AKS 30. I 16 zł 23-11-1992
null image
1 greszel 1808, Kłodzko, Aw: Monogram, Rw: Nominał i data, AKS 50. I 82 zł 23-11-1992
4 fenigi 1825, Wrocław, Aw: Nominał i napis, Rw: Orzeł w tarczy i napis, AKS 32., -RRR-. II 221 zł 23-11-1992
null image
3 fenigi 1825, A, 2 fenigi 1822, A, i 1 fenig 1825, A, AKS 33, 34, 35. II 26 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583