Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 224 296

W naszym archiwum jest obecnie 224 296 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dukat 1641, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.16.II.2b -rrr-, Fr.86(16), T.400,moneta niezmiernie rzadko spotykana w handlu III- 4 120 zł 20-05-1995
talar 1634, Bydgoszcz, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.l2.I.2a -r-, Dav.4326 III- 493 zł 20-05-1995
talar 1638, Toruń, Aw: Popiersie i napis. Rw: Herb Torunia i napis, Kop.27.1.6 -r-, Dav.4374 III 640 zł 20-05-1995
półtalar b.d. , Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.7.IIa -rr-, H-Cz. 1881 R4, T.60,piękny plastycznie półtalar medalowy, prawdopodobnie autorstwa Jana Höhna, wykonany na zlecenie .. III+ 2 408 zł 20-05-1995
półtalar 1640, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.34.1.2 -rr-, H-Cz.9719 R5, T.100. monetarzadko występująca w handlu III 3 264 zł 20-05-1995
2 dukaty 1651, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.80.11.1 -rrr-, moneta nie znanaZ innych źródeł i zbiorów; awers jak dwudukatówka wschowska 1652, nietypowy napis na rewersie: MONET.. III 5 457 zł 20-05-1995
dukat 1663, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.221,II.14 -r-, Fr.24, T.14 III+ 1 605 zł 20-05-1995
talar 1649, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.218.I1.la -r-, Dav.4358 III 720 zł 20-05-1995
ort 1651, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.88.VII -rr-, Gum.1729, T.30, typ ortaniezmiernie rzadko występujący w handlu; moneta nieumiejętnie czyszczona III 418 zł 20-05-1995
ort 1654, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.90.VIII.3 -r-, Gum. 1738 III 65 zł 20-05-1995
ort 1654, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.71,V.5 -r-, Gum.1737 III 54 zł 20-05-1995
ort 1655, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.l37.X.lb, Gum.1743 III 48 zł 20-05-1995
null image
ort 1655, Kraków, j.w., odmiana z kwiatkiem zamiast SCH, Kop.l37.X.la, Gum.1743, lekko wyszczerbiony rant III 49 zł 20-05-1995
ort 1656, Kraków, j.w., Kop.l37.X.2b, Gum.1745, odmiana z literami IC na rewersie III+ 81 zł 20-05-1995
ort 1657, Kraków, j.w. odmiana z literami SCH na rewersie, Kop.137.X3a, Gum. 1750 III+ 48 zł 20-05-1995
ort 1658, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.215.II.8 -r-, Gum.1911, w dacie 8 przerobionaz 7 III+ 225 zł 20-05-1995
null image
ort 1658, Gdańsk, j.w., Kop.215.II.8, Gum.1911 III 156 zł 20-05-1995
ort 1659/1660, Toruń, Aw: j.w., Rw: Herb Torunia i napis, Kop.206.1.7 -r-, Gum. 1945 III 150 zł 20-05-1995
ort 1662, Toruń, j.w., Kop.206.1.9 -r-, Gum.1945 III 198 zł 20-05-1995
null image
ort 1662, Toruń, j.w., Kop.206.1.9 -r-, Gum.1945, na rewersie napis: MONETA NOVA CI 18..., drobne wyłuszczeniablachy III 86 zł 20-05-1995
ort 1662, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.215.11.12b -rrr-, Gum.-, odmiana: lewek beztarczy; nieumiejętnie czyszczony III 172 zł 20-05-1995
ort 1663, Gdańsk, j.w., Kop.215.II.13 -r-, Gum.1914 III 166 zł 20-05-1995
ort 1664, Kraków, Aw: j.w., Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.138.XVIII.4a -r-, Gum. 1762, rocznik rzadziej spotykanyw handlu III 64 zł 20-05-1995
ort 1667, Kraków, j.w., Kop.l38.XVIII.5, Gum.1763 III 48 zł 20-05-1995
null image
ort 1668, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.138.XVIII.6a, Gum. 1764 III 40 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583