Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 212 210

W naszym archiwum jest obecnie 212 210 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
antoninian bity w Mediolanie lub Antiochii, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP C C VIBVOLVSIANVS AVG, Rw: Stojąca Virtus oparta o tarczę, z włócznią w dłoni, napis: VIRTVS AVGG,Seaby 133, RI.. III+ 97 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej na głowie w prawo i napis: IMP C POSTVMVS PF AVG,Rw: Na dziobie okrętu stojący Neptun z trójzębem i napis: NEPTVNO REDVCI, Seaby 205, RIC 76, 3,7 g. II 102 zł 19-11-1994
1 1/2 solidusa, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: D N CONSTAN..S MAX AVG, Rw: Cesarz na koniuw prawo i napis: EQVIS ROMANVS, w odcinku SMN (Nikomedia), Coh.139, RIC 100, rzadka i ciekawamoneta niekiedy na.. III- 3 317 zł 19-11-1994
Au- hyperpyron, Aw: Chrystus na tronie, Rw: Cesarz koronowany przez Matkę Boską, Seaby 2073, 4,1 g III 557 zł 19-11-1994
1/2 dirhema, Aw: Głowa w tiarze w prawo i napisy arabskie, Rw: Ołtarz Ognia i strażnicy po bokach, napisyarabskie, Walker 263, 2,0 g. II- 43 zł 19-11-1994
1/2 dirhema, j.w., 2,0 g. II- 43 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie z krzyżem, w otoku napis AEDELRED REX ANGLOX, Rw: Ręka błogosławiąca,w otoku napis, Seaby 1147 (wycena 500 funtów- bardzo rzadki), 1,6 g. III 1 124 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis: EDELRED REX ANGL, Rw: podwójny krzyż, w polu napisCRVX, w otoku: DOGAMOSVDOP, Seaby 1148, 1,32 g. II 321 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis: EDELRED REX ANGLOI, Rw: Podwójny krzyż, w polu napisCRVX, w otoku: ELEGET MO LVND, Seaby 1148, 1,35 g. III 279 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie z krzyżem w lewo, w otoku napis: AEDELRED REX, Rw: Podwójny krzyż, w polu napis:OSCYTEL MO LVND, Seaby 1148, 1,63 g. II 354 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie z krzyżem, Rw: Podwójny krzyż, w polu napis CRVX, Seaby 1148, 0,52 g., obcięty III 64 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis: EDELRED REX ANGI, Rw: Krzyż, w otoku napis: ELENODMION LVNDI, Seaby 1154, 1,21 g. II 332 zł 19-11-1994
noble, Aw: Król z mieczem i tarczą stoi na pokładzie okrętu, w otoku napis: EDWARD DEI GRA REXANGLIE..., Rw: Krzyż równoramienny w ozdobnej rozecie, w otoku napis: IHE AVTEM TRANSIENS PERMEDIVM ILLORVM IBAT, Se.. III- 1 498 zł 19-11-1994
Windischgraz, książę Berthold IV von Meranien 1188-1204, denar, Aw: Książe z mieczem i sztandarem,Rw: Mury obronne i wieże, nad nimi gwiazda, Lu. Fr.1, 0.8 g. III 35 zł 19-11-1994
denar, Aw: Krzyż, w polu trzy kulki i korona, w otoku napis, Rw: Głowa, w otoku napis, C.87, 1,22g III 396 zł 19-11-1994
denar, Aw: Miecz, w otoku napis, Rw: Miecz, krzyż, w otoku napis, C.92, 1,35 g. II 557 zł 19-11-1994
denar, Aw: Dłoń, po bokach litery omega i alfa, w otoku napis: BOELZL..., Rw: Popiersie w prawo i napis:OMERIZ PRAGA C..., C.127 (odmiana), 1,33 g. III 140 zł 19-11-1994
denar, Aw: Dłoń, po bokach litery omega i alfa, w otoku napis mocno zbarbaryzowany ( BOLEZLAS DVX),Rw: Popiersie w prawo i napis: OMERRIZ PRAGA, C.127 (podobny) 1,27 g. III 289 zł 19-11-1994
denar, Aw: Dłoń, po bokach litery omega i alfa, w otoku napis: BOLEZLAVS DVX, Rw: Popiersie w prawo,w otoku napis: OMERIZ PRAGA CIV, C. 127, 128 g. III 279 zł 19-11-1994
denar, Aw: Dłoń, po bokach strzałka w dół i litera alfa, w otoku napis: BOLEZLAVS DVX, Rw: Krzyż, w polu3 kulki i korona, w otoku napis: MIZLETA PRAGA, C.137, 1,116 g. III+ 247 zł 19-11-1994
denar, Aw: Dłoń, po bokach strzałka w dół i litera alfa, w otoku napis: BOLEZLAVS DVX, Rw: Krzyż, w polutrzy kulki i korona, w otoku napis MIZLETA RPAGA, C.137, 1,23 g. II 375 zł 19-11-1994
denar, Aw: Krzyż, w polu trzy kulki, dwa kółka i krzyżyk, w otoku napis: VLADIVOI DVX, Rw: Krzyż, w polutrzy kółka, korona, w otoku napis: MIZLETI PRAGA, C. 217, 0,82 g. pęknięty III 396 zł 19-11-1994
denar, Aw: Król w koronie, z berłem i jabłkiem, Rw: Gryf (lew) w koronie, C.819, 0,73 g. III 43 zł 19-11-1994
brakteat, Morawy, dwa stojące lwy zwrócone do siebie grzbietami, C.944 (podobny ale bez krzyża) unikat ?,0,61 g. III 236 zł 19-11-1994
gruby halerz, Aw: Lew, Rw: Korona, Smolik 66, 0,48 g. III 39 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583