Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 212 210

W naszym archiwum jest obecnie 212 210 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym w prawo i napis: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG, Rw: PAX natronie zwrócona w lewo, z gałązką w dłoni i napis: PON MAX TR P COS VI, Seaby 366, RIC 90, 3,2 g. III 120 zł 19-11-1994
as bity w latach 69-79 za czasów Wespazjana, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie i napis: T CAES VESPASIANIMP P TR P COS, Rw: Stojąca Aequitas i napis AEQVITAS AVGVSTI S C, Seaby 837, Coh.6, 9,8 g. III 220 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym na głowie i napis: IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, Rw: Nagapostać z włócznią na kolumnie, w otoku napis TR P VIIII IMP VIIII COS VII PP, Seaby 272, RIC 10, 3,40 g. III 225 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie i napis: IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II PP,Rw: Połączone dłonie i napis: CONCORDIA EXERCITVM, Seaby 16, RIC 2, 3,0 g. II 214 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym na głowie i napis: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P,Rw: Stojący jeniec za stosem oręża i napis: COS V P P SPQ OPTIMO PRINC, w odcinku DAC CAP,Seaby 118b, BMC 388, 3,20 g. III- 72 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: IMP CAES NERVA TRAIANO OPTIM AVG GER DACPAR..., Rw: PM TR P COS VII PP SPQR, stojąca Prowidencja, po bokach PRO-VID, Seaby 315, RIC 364, 3,2 g. III- 96 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym w prawo i napis: IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS PIVS P P,Rw: Stojąca Pietas, wokół napis TR POT XV COS IIII, w odcinku PIETAS, Seaby 617, RIC 217, 3,0 g. III 69 zł 19-11-1994
sesterc, Aw: Popiersie Antonina Piusa i napis: ANTONINVS AVG P..VS PP TR P COS III, Rw: PopiersieMarka Aureliusza w lewo i napis: AVRELIVS CAESAR AVG P II F COS, S C, Seaby 1333, Coh.15, 27,5 g. III+ 200 zł 19-11-1994
denar, Aw: Głowa w prawo i napis: AVRELIVS CAES-AR AVG P II F, Rw: COS II i stojąca Honos z gałązkąi rogiem obfitości, Seaby 110, RIC 1429a, 3,35 g. II- 64 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w lewo i napis: AVRELIVS CAESAR AVG PII F, Rw: Stojąca Minerwa z włóczniąi tarczą i napis: TR POT III COS II, Seaby 618, RIC A444, 3,20 g. III 64 zł 19-11-1994
denar, Aw: Głowa w wieńcu w prawo i napis: ..S... IVLIAN AVG, Rw: Fortuna stojąca w lewo, trzymająca steri róg obfitości, napis: P M.. COS, Seaby 10, RIC 2, 2,3 g., wykruszony IV 428 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie w prawo i napis: SEVERVS AVG PART MAX, Rw: Cesarz w strojuwojskowym w lewo z ręką nad ołtarzem, z Włócznią w drugiej dłoni i napis: RESTITVTOR VRBIS, Sear 599,RIC 167(a),.. III 59 zł 19-11-1994
Moesia Inferior- Markianopolis, AE-29 (5 assaria), Aw: Popiersia cesarza i jego babki zwrócone do siebiei napis: AVT K M AVP ANT..EINOC..IOV§IA MAICA, Rw: Stojąca Hygieia i napis: V¶ IO§A ANTCE§EVKOV MAPKIANO¶O.. III- 50 zł 19-11-1994
AE-25 (5 assaria), Aw: Popiersie w prawo i napis: IOV§IA MAICA AV°, Rw: Stojąca Nike z posążkiemw dłoni i napis: OCVVA§ONICE, 8,7 g. III 56 zł 19-11-1994
sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym na głowie i napis: IMP ALEXANDER PIVS AVG, Rw: Stojący nagiSol i napis: P M TR P XIIII COS III PP i litery SC po bokach, Seaby 2261, Coh.454, 22,8 g. III+ 225 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: StojącaSecuritas i napis SECVRITAS PERP, Seaby 327, RIC 151, 3,9 g. II 69 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej na głowie i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: NagiHerkules oparty na maczudze i napis: VIRTVTI AVGVSTI, Seaby 403, RIC 116, 4,9 g., stara patyna II- 69 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym na głowie i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Dianaz włócznią w prawo i napis: DIANA LVCIFERA, Seaby 69, RIC 127, 3,1 g. III+ 78 zł 19-11-1994
MOESIA INFERIOR, Markianopolis, AE-25 (5 assaria), Aw: Popiersia Gordiana i Sarapisa zwrócone do siebiei napis: AVT K M ANT °O°IĘIANOC, w odcinku AV°, Rw: Stojąca Tyche i napis V¶ MHNOºI§OVMAPKIANO¶O§ITEøN.., P.. III+ 93 zł 19-11-1994
MOESIA INFERIOR, Istrus, AE-25 (5 assaria), Aw: Popiersia Gordiana i Trankiliny zwrócone do siebiei napis: °OPĘIANOX AV° CEB, w odcinku TRANKIV§§IHA, Rw: Mithras na koniu i napis ...IĘ..NøNA,Seaby 3794, 11,0 g. III- 88 zł 19-11-1994
MOESIA INFERIOR, Markianopolis, AE-25 (5 assaria), Aw: Popiersia Gordiana i Trankiliny zwrócone dosiebie, wokół napis: AVT K M ANT °OPĘIANOC AV°... w odcinku TPANK, Rw: Stojąca Nemesis i wokółnapis: V¶ TEPTV§§I.. IV 56 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: StojącaAnnona z rogiem obfitości i modiusem, napis ANNONA AVGG, Seaby 25, RIC 28(c), 3,9 g. III 64 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: Stojącaw lewo Felicitas i napis: FELICITAS TEMP, Seaby 43, RIC 31, 4,1 g. III 86 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP CAE Q TRAIANVS DECIVS AVG,Rw: Stojąca Dacja z głową osła na kiju i napis: DACIA, Seaby 16, RIC 12(b), 4,1 g. II 86 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie na półksiężycu i napis: HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Siedząca Pudicitia i napisPVDICITIA AVG, Seaby 19, RIC 59(b), 4,9 g. III+ 91 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583