Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 227 214

W naszym archiwum jest obecnie 227 214 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 frank Anl3 (1804-1805), Paryż, Ga. 443. II 49 zł 23-11-1991
null image
5 franków 1812, Paryż, Ga. 584. III- 32 zł 23-11-1991
20 franków 1812, Paryż, Fr. 254, Ga. 1025. III 87 zł 23-11-1991
null image
50 centimów 1871, Paryż, Ga. 419. II 25 zł 23-11-1991
1 frank 1872, Paryż, Ga. 465a. II+ 20 zł 23-11-1991
8 reali br., Lima, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Tarcza herbowa, CC. 1590. III 48 zł 23-11-1991
20 peset 1892, Madryt, Fr. 197, CC. 13896, -RRR-. II 2 040 zł 23-11-1991
20 dinarów 1925, Paryż, Fr. 1. II- 143 zł 23-11-1991
1 peso 1915, Filadelfia, Fr. 7., 6850 egz. II 148 zł 23-11-1991
null image
2 peso 1916, Filadelfia, Fr. 6. II 64 zł 23-11-1991
null image
4 peso 1915, Filadelfia, Fr. 5., 6300 egz. II 144 zł 23-11-1991
null image
4 peso 1916, Filadelfia, Fr. 5. II 123 zł 23-11-1991
1/2 batzena 1753, Monachium, Hahn. 290, Sch. 91. III 20 zł 23-11-1991
null image
talar 1756, Monachium, Hahn. 306, Sch. 90. III+ 33 zł 23-11-1991
null image
talar 1871, Monachium, Aw: Głowa i napis, Rw: Madonna i napis, Th. 105, Arn. 176. II- 51 zł 23-11-1991
null image
1/3 talara 1690, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Św. Andrzej i napis. III+ 52 zł 23-11-1991
1/3 talara 1695, Aw: Monogram i napis, Rw: Św. Andrzej i napis. III+ 48 zł 23-11-1991
odbitka dukata w srebrze, 1792, Aw: Popiersie i napis, Rw: Insygnia cesarskie na postumencie i napis, Sch. 105. III 26 zł 23-11-1991
null image
2 talary 1866, Aw: Popiersie kobiety i napis, Rw: Orzeł i napis, Th. 145, Arn. 4. III 62 zł 23-11-1991
null image
16 gute groschen 1829, Aw: Koń i napis, Rw: Nominał i napis, Arn. 38. III 28 zł 23-11-1991
null image
3 krajcary 1796, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Schr. 82. II 20 zł 23-11-1991
ort 1684, Królewiec, Aw: Popiersie i monogram GR po prawej stronie miecza i napis, Rw: Orzeł i napis, Schr. 1704 -RR-. II- 40 zł 23-11-1991
ort 1684, Królewiec, Aw: Popiersie i monogram GR po lewej stronie miecza i napis, Rw: Orzeł i napis, Schr. 1705 -RR-. II 49 zł 23-11-1991
dukat 1719, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza i data, Schr.116, Fr. 2188. III 816 zł 23-11-1991
null image
talar 1862, Monachium, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Arn.12, Th. 395. III 54 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583