Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 225 760

W naszym archiwum jest obecnie 225 760 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
pfundner 1527, Wiedeń, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, powyżej data, w otoku napis, Markl -. III+ 428 zł 22-11-1997
talar 1605, Hall, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Voglhuber 96/V, Dav. 3005. III 493 zł 22-11-1997
null image
6 krajcarów 1675, Wrocław, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 1205. I- 54 zł 22-11-1997
null image
6 krajcarów 1678, Wrocław, j.w., Her. 1208. I 70 zł 22-11-1997
6 krajcarów 1677, Brzeg, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 1238, FuS. 726, literki CB. I 120 zł 22-11-1997
null image
6 krajcarów 1676, Wrocław, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 1206. I- 59 zł 22-11-1997
talar 1714/13, Wrocław, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 402, Dav. 1090. II 1 659 zł 22-11-1997
talar 1714, Wrocław, j.w., Her. 402, Dav. 1090, odmiana popiersia. II 1 284 zł 22-11-1997
null image
talar 1733, Krzemnica, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 448, Husz∫r 1605. II+ 439 zł 22-11-1997
null image
talar 1786, Krzemnica, Aw: Herb Królestwa Węgier, w otoku napis, Rw: Madonna, w otoku napis, Her. 149, Husz∫r 1872. II 257 zł 22-11-1997
null image
talar 1823, Krzemnica, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 308. III+ 140 zł 22-11-1997
null image
talar 1825, Krzemnica, j.w., Her. 349. III+ 161 zł 22-11-1997
talar 1828, Wiedeń, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 346. III+ 140 zł 22-11-1997
null image
gulden 1824, Wiedeń, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 409. II- 140 zł 22-11-1997
null image
talar 1843, Wiedeń, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Orzeł, w otoku napis, Her. 140. III+ 236 zł 22-11-1997
2 talary 1867, Wiedeń, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 418. II- 1 338 zł 22-11-1997
2 guldeny 1859, Krzemnica, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 491. III 172 zł 22-11-1997
2 guldeny 1889, Wiedeń, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 518. II- 172 zł 22-11-1997
null image
talar 1857, Wiedeń, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 442. III 96 zł 22-11-1997
talar 1858, Wiedeń, j.w., Her. 443. II 96 zł 22-11-1997
null image
talar 1859, Wiedeń, j.w., Her 444. III+ 96 zł 22-11-1997
null image
talar 1863, Wiedeń, j.w., Her. 448. III+ 96 zł 22-11-1997
20 krajcarów 1852, Wiedeń, Aw: Głowa w lewo, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Her. 667. II- 225 zł 22-11-1997
talar 1624, Aw: Madonna, w otoku napisy, Rw: Św. Rudbert, w otoku napis, Probst 1197, Dav. 3504. III+ 386 zł 22-11-1997
3 krajcary 1629 Jicin, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis przedzielony znakiem mennicy-słoneczkiem, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis. III+ 129 zł 22-11-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583