Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 224 296

W naszym archiwum jest obecnie 224 296 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
półgrosz 1566, Tykocin, odmiana z dużym herbem Jastrzębiec, Kurp. 750 R4, Gum. 607, T. 12, w tym stanie zachowania bardzo rzadka moneta. II 878 zł 27-02-1999
półgrosz 1566, Tykocin, odmiana z dużym herbem Jastrzębiec, Kurp. 752 R4, Gum. 607, T. 12, rzadki. III+ 557 zł 27-02-1999
denar 1554, Gdańsk, Kurp. 925 R3, Gum. 640, T.8. III+ 204 zł 27-02-1999
null image
zestaw denarów litewskich 1555 i 1556, Wilno, Kurp. 642 R3, 643 R3, T. 6, razem 2 sztuki. II 214 zł 27-02-1999
denar 1555, Gdańsk, Kurp. 926 R3, Gum. 640, T.8. III+ 225 zł 27-02-1999
null image
denar 1555, Elbląg, Kurp. 989 R3, Gum. 654, T.7. II- 225 zł 27-02-1999
null image
zestaw denarów litewskich 1557, 1558, 1559, Wilno, Kurp. 644 R3, T. 10, Kurp. 645 R3, T. 4, Kurp. 646 R3, T. 8. II 214 zł 27-02-1999
null image
denar 1557, Elbląg, Kurp. 991 R4, Gum. 654, T. 7. III 102 zł 27-02-1999
null image
liczman z mennicy wileńskiej 1564 z monogramem króla Zygmunta Augusta, miedź, waga 1,96g, Demel 57, rzadki. IV 1 049 zł 27-02-1999
null image
frank 1577, Rouen, Duplessy 1130. III- 279 zł 27-02-1999
null image
frank 1582, Limoges, Duplessy 1130, rzadka, efektowna moneta. III+ 386 zł 27-02-1999
dukat dla Ziem Pruskich 1585, Malbork, Aw: Popiersie króla i napis wokoło STEPHAN D G REX, herb Przegonia, POL M D LITV, Rw: Tarcza herbowa, wokoło napis MONE NO AVR TERRA PRVS 85 i znak mincerza trójkąt, H-Cz... III 110 210 zł 27-02-1999
dukat 1586, Gdańsk, H-Cz. 770 R1, Fr. 3, T. 25, złoto, waga 3,52 g. II 3 478 zł 27-02-1999
dukat 1586, Gdańsk, drugi egzemplarz, złoto, waga 3,44 g. III 1 712 zł 27-02-1999
trojak 1580, Olkusz, rzadka odmiana z herbem Batorych rozdzielającym datę, Kurp. 101 R4, Gum. 692, T. 15, zanitowana dziurka. III 311 zł 27-02-1999
trojak 1581, Wilno, bardzo rzadka odmiana z listkiem poniżej cyfry III, Kurp. 298 R7, H-Cz. 5709 R7, T. 40. III+ 2 568 zł 27-02-1999
trojak 1582, Olkusz, Kurp. 155 R1, Gum. 704. ładnie zachowany egzemplarz. II+ 493 zł 27-02-1999
null image
trojak 1582, Wilno, Kurp. 301 R1, Gum. 756, patyna. II 172 zł 27-02-1999
trojak 1585, Olkusz, literki G-H po bokach herbów, Kurp. 183 R1, Gum. 713, uderzony na rancie, bardzo ładnie zachowany egzemplarz. I- 418 zł 27-02-1999
trojak 1585, Poznań, Kurp. 189 R1, Gum. 714. III+ 182 zł 27-02-1999
grosz 1578, Gdańsk, Kurp. 378 R1, Gum. 789. III 279 zł 27-02-1999
grosz 1579, Olkusz, Kurp. 627 R4, Gum. 683, T. 18, wykruszony krążek, rzadka moneta. III- 720 zł 27-02-1999
grosz 1580, Olkusz, odmiana z herbem Jastrzębiec i literkami P-Z, Kurp. 78 R7, H-Cz. 649 R6, T. 75, lekkko wykruszony krążek, ogromnie rzadka moneta. II- 3 317 zł 27-02-1999
szeląg pruski Albrechta z kontrasygnatą gdańską odbitą podczas oblężenia miasta przez wojska króla Stefana Batorego w 1577 roku, Marian Gumowski Mennica Gdańska poz. 944, Bahr. 8113. III 642 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1585, Poznań, nienotowana odmiana napisowa, na awersie: ST D G R - POLO i znak menniczy haki, na rewersie: SLID R - POLO 85, Kurp. -, Gum. 677. III 102 zł 27-02-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583