Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 145 124

W naszym archiwum jest obecnie 145 124 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 złotych 1.07.1948, seria BN, numeracja 344451
Polska, Polska powojenna 1944-1952, 20 złotych 1.07.1948, seria BN, numeracja 3444512, delikatnie złamane w pionie, załamania w prawych rogach, ale bardzo ładna prezencja, Lucow 1269 (R2), Miłczak 137cII130 zł26-09-2013
50 złotych 1.07.1948, seria BR, numeracja 010267
Polska, Polska powojenna 1944-1952, 50 złotych 1.07.1948, seria BR, numeracja 0102673, delikatne ugięcie w pionie, ale pięknie zachowane, Lucow 1285b (R1), Miłczak 138gI/I-300 zł26-09-2013
100 złotych 1.07.1948, seria KI, numeracja 00379
Polska, Polska powojenna 1944-1952, 100 złotych 1.07.1948, seria KI, numeracja 0037961, parę ugięć i zagnieceń, ale bardzo ładnie zachowane, Lucow 1296d (R0), Miłczak 139fI-/II+90 zł26-09-2013
medal autorstwa J. Wysockiego, na 900. Rocznicę
Polska, II RP 1918-1939, medal autorstwa J. Wysockiego, na 900. Rocznicę Koronacji Bolesława Chrobrego, 1924 r, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku BOLESŁAW CHROBRY KRÓL POLSKI, Rw: Polonia stojąca na tle panoramy Gniezna, w polu dwi..III+150 zł26-09-2013
50 centymów 1917, srebro, pięknie zachowane, KM
Francja, III Republika 1871-1940, 50 centymów 1917, srebro, pięknie zachowane, KM 854I40 zł26-09-2013
5.000 marek polskich 7.02.1920, seria III-I, num
Polska, II Rzeczpospolita Polska 1918-1939, 5.000 marek polskich 7.02.1920, seria III-I, numeracja 835726, Lucow 418 (R2), Miłczak 31cI-/II+115 zł26-09-2013
medal wybity dla uczczenia demostracji rewolucjo
Polska, XIX-wieczna emigracja, medal wybity dla uczczenia demostracji rewolucjonistów w Paryżu na rzecz Polski, Aw: Czapka frygijska pomiędzy czterema flagami, napis LIBERTE EGALITE FRATERNITE PROBITE / 15 MAI 1848 / DEMONSTRATION / EN FAVEU..I/I-300 zł26-09-2013
medal wybity dla uczczenia Louisa Blanc - przewo
Polska, XIX-wieczna emigracja, medal wybity dla uczczenia Louisa Blanc - przewodniczącego rządowej komisji pracy we Francji, Aw: Popiersie Louisa Blans trzy-czwarte w lewo, LOUIS BLANC UN DES ORGANISATEURS DU TRAVAIL, Rw: Czapka frygijska p..I-250 zł26-09-2013
medal wybity dla uczczenia demostracji rewolucjo
Polska, XIX-wieczna emigracja, medal wybity dla uczczenia demostracji rewolucjonistów w Paryżu na rzecz Polski, Aw: Głowa Republiki w czapce frygijskiej pomiędzy czterema flagami, niżej orzeł, REPUBLIQUE FRANÇAISE, Rw: U góry 15 MAI 1848, ni..I/I-500 zł26-09-2013
medal wybity dla uczczenia demostracji rewolucjo
Polska, XIX-wieczna emigracja, medal wybity dla uczczenia demostracji rewolucjonistów w Paryżu na rzecz Polski, Aw: Głowa Republiki w czapce frygijskiej pomiędzy czterema flagami, niżej orzeł, REPUBLIQUE FRANÇAISE, Rw: U góry 15 MAI 1848, ni..I200 zł26-09-2013
medal Rosjanie Braciom Polakom 1914, medal z syg
Rosja, Mikołaj II 1894-1917, medal Rosjanie Braciom Polakom 1914, medal z sygnaturą A.ЖАКАРЪ, Aw: Stojący Rosjanin trzyma rękę na ramieniu siedzącego Polaka. W tle napis: ВЪ / БРАТСКОМЪ / EДИНЕНІИ / СИЛА, a wokoło W BRATERSKIEJ ŁĄCZNOŚCI S..II-150 zł26-09-2013
50 fenigów 15.04.1919, druk fioletowo-brązowy, s
Prusy Zachodnie, Gdańsk /Danzig/, 50 fenigów 15.04.1919, druk fioletowo-brązowy, seria 758850❉, piękny, Ros. 790, Podczaski WD-100.F.1.cI46 zł26-09-2013
10.000.000 marek 31.08.1923, seria A 141652, lek
Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939, 10.000.000 marek 31.08.1923, seria A 141652, lekko złamany, ale bardzo ładny, Rosenberg 804.b, Miłczak G13b, Podczaski WD-101.H.1.eII+410 zł26-09-2013
1 dolar  1.10.1979, seria HD 3644232, Miłczak B3
Polska, Bony towarowe - Bank Polska Kasa Opieki S.A., 1 dolar 1.10.1979, seria HD 3644232, Miłczak B30I280 zł26-09-2013
1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów 1.10.1979, 2 centy w
Polska, Bony towarowe - Bank Polska Kasa Opieki S.A., 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów 1.10.1979, 2 centy w stanie zachowania II-, pozostale wyśmienicie zachowane (I), łącznie 6 sztuk, Miłczak B24-B29I/II-150 zł26-09-2013
znaczki premiowe; na żelazo - 2 punkty, wino/wód
Polska, Generalna Gubernia 1939-1945, znaczki premiowe; na żelazo - 2 punkty, wino/wódka - 1/2 punktu 1942-1944, emitowane przez GG znaczki premiowe miały na celu zachęcić polskich rolników do dostaw produktów rolnych, Lucow - tom IV str. 124I38 zł26-09-2013
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotych  1.0
Polska, III Rzeczpospolita Polska 1989-, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotych 1.03.1990, seria A 0000000, z nadrukiem WZÓR/SPECIMEN, dodatkowa numeracja wzoru 0966, Miłczak 179-187I860 zł26-09-2013
50 złotych 9.05.1975, seria A 0000000, WZÓR/SPEC
Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989, 50 złotych 9.05.1975, seria A 0000000, WZÓR/SPECIMEN nr 0938, idealny stan zachowania, Miłczak 144aI180 zł26-09-2013
50 złotych 1.06.1979, seria BW 0000000, WZÓR/SPE
Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989, 50 złotych 1.06.1979, seria BW 0000000, WZÓR/SPECIMEN nr 0317, idealny stan zachowania, Miłczak 150I75 zł26-09-2013
100 złotych 17.05.1976, seria AM 0525359, WZÓR/S
Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989, 100 złotych 17.05.1976, seria AM 0525359, WZÓR/SPECIMEN nr 0558, idealny stan zachowania, Miłczak 146I110 zł26-09-2013

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583