Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 143 225

W naszym archiwum jest obecnie 143 225 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
POLSKA, medal pamiątkowy mołdawskiej loży masońskiej założonej przez barona Mikołaja Gartenberga Sadogórskie- go, Aw: Minerwa z insygniami masońskimi siedząca na obłoku; napis u góry VIRTUTE ET SAPIENTIA, niżej pejzaż ..II-1 600 zł24-02-2001
POLSKA, medal autorstwa J. F. Holzhaeussera wybity w latach 1777/78 z okazji rozpoczęcia budowy kościoła ewange- licko-augsburskiego w Warszawie, Aw: Widok świątyni i napis w otoku QVICVNQVE ORAVERIT IN LOCO ISTO EXADI..III640 zł24-02-2001
POLSKA, medal autorstwa D. Loosa wybity na zlecenie króla pruskiego z okazji inauguracji Sejmu Czteroletniego, który w 1788 r., uchwalił powiększenie wojska do 100 tysięcy, Aw: Pomnik króla Jana III w Łazienkach, po bo..III856 zł24-02-2001
POLSKA, Władysław Łokietek, medal z serii królewskiej autorstwa J. F. Holzhaeussera, Aw: Półpostać króla w zbroi i hełmie, napis VLADISLAUS LOCTICUS SEU CUBITALIS, Rw: Napis poziomy w jedenastu wierszach. H-Cz.3420, Ra..II-400 zł24-02-2001
POLSKA, medal autorstwa Jana Ligbera wybity w 1808 r. i dedykowany księciu warszawskiemu Fryderykowi Augus- towi przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Aw: Popiersie w mundurze w lewo i napis w otoku; u dołu sygn.J.L., Rw:..I-2 568 zł24-02-2001
POLSKA, medal nagrodowy Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie bez daty (1814 r) autorstwa Jana Ligbera, Aw: Minerwa w zbroi, z tarczą i włócznią siedząca w lewo i napis w otoku, w odcinku J. Ligber fecit, Rw: W koron..I2 033 zł24-02-2001
POLSKA, medal autorstwa J. Langa poświęcony Józefowi Ossolińskiemu wybity w 1817 r. z okazji utworzenia przez niego publicznej biblioteki we Lwowie, Aw: Popiersie Ossolińskiego w lewo i napis w otoku IOS MAX DE TĘCZYN..I-428 zł24-02-2001
POLSKA, medal autorstwa K. Baerenda wybity na pamiątkę pobytu w Królestwie Polskim cesarzowej Marii Fiodorowny matki cara Aleksandra I, Aw: Popiersie w diademie w lewo i napis w otoku MARYA MATKA ALEXANDRA, sygn. C. Ba..III461 zł24-02-2001
POLSKA, medal wybity w 1818 r. na otwarcie pierwszego sejmu w Królestwie Polskim, Aw: Głowa Aleksandra I nad rozpostartymi skrzydłami Orła Polskiego i napis w otoku ALEXANDER I CES. S. W. ROS. KRÓL POL., Rw: Otwarta ks..I578 zł24-02-2001
POLSKA, medal autorstwa E. Gatteaux wybity z okazji przeniesienia Akademii Zamojskiej do Szczebrzeszyna w 1822 r., Popiersie Jana Zamoyskiego w lewo i napis w otoku, Rw: Dwa połączone wieńce z napisem VTRASQVE CIVES, n..I578 zł24-02-2001
POLSKA, medalik wybity w 1830 roku na pamiątkę otwarcia ostatniego Sejmu Królestwa Polskiego, po trwającej 5 lat nielegalnej przerwie, Aw: Głowa Mikołaja I nad Orłem Polskim z rozpostartymi skrzydłami i napis w otoku M..II193 zł24-02-2001
POLSKA, pamiątkowy medalik dziękczynny 1831 r., Aw: Dwuzłotówka z 1831 roku oprawna w złotą ramkę, na niej emaliowany napis AN MALTITZ DIE DANCKBAREN POHLEN, Rw: Ozdobny ornament, u góry kulka, złoto 35 mm, 12 g (waga ..I1 659 zł24-02-2001
POLSKA, medalik autorstwa J. Majnerta wybity w 1839 r. w Warszawie na pamiątkę Unii Polsko-Litewskiej, Aw: Dwie połączone dłonie i napisy LUBLIN, a niżej MDCLXIX, Rw: Orzeł, niżej poziomy napis UNIA LITWY Z KORONĄ, niż..II439 zł24-02-2001
POLSKA, Towarzystwo Gospodarcze- medal autorstwa C. Radnitzky’ego bity przed 1850 r., Aw: Oracz z pługiem ciąg- niętym przez woły, w odcinku napis SZCZĘŚĆ BOŻE i sygn. C. RADNITZKY, Rw: Napis poziomy DOBRZE ZASŁUŻONEMU..I963 zł24-02-2001
POLSKA, medal autorstwa Minheymera poświęcony Iwanowi Paskiewiczowi 1850 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku JOHANNES PRINCEPS VARSAVIAE COMES PASKEVICZ DE ERIVAN, sygn.J. MINHEYMER, Rw: W wieńcu napis poziomy MEM..II482 zł24-02-2001
POLSKA, Aleksander Fredro- medal autorstwa A. Barre’a 1864 r., Aw: Popiersie poety w lewo i napis w otoku, u dołu A. BARRE, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy DOBRZE ZASŁUŻONEMU RODACY 1864, H-Cz.3890, brąz 57 mm, pat..II+200 zł24-02-2001
POLSKA, Alojzy Żółkowski- medal wybity w 1882 roku na 50-lecie pracy aktora, Aw: Popiersie trzy czwarte w prawo i napis ALOJZY ŻÓŁTOWSKI, Rw: Poziomy napis w wieńcu laurowym NA PAMIĄTKĘ PIĘĆDZIESIĘCIO- LETNIEJ PRACY 18..II160 zł24-02-2001
POLSKA, medal Franciszka Smolki wybity z okazji usypania we Lwowie kopca upamiętniającego 300-lecie Unii Polsko-Lite- wskiej, Aw: Popiersie Smolki trzy czwarte w lewo i napis, Rw: Widok kopca, napis w otoku W DOWÓD CZC..II160 zł24-02-2001
POLSKA, medal sygn. K. Bartoszewicz, poświęcony wybitnemu numizmatykowi E. Hutten-Czapskiemu 1896 r., Aw: Po- piersie w lewo i napis, na szyi sygn. w polu wklęsły napis ODBITO GERLACH I MEISSNER WARSZAWA, Rw: Cztery to..II+1 552 zł24-02-2001
POLSKA, medal projektu Władysława Gruberskiego wybity na pamiątkę rewolucji 1905 roku, Aw: Robotnik ze sztan- darem , z prawej napis PRECZ Z CARATEM, Rw: Napis w otoku REWOLUCJA W POLSCE; NIECH ŻYJE WALKA O WOLNOŚĆ; po..II166 zł24-02-2001

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583