Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 183 192

W naszym archiwum jest obecnie 183 192 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
20 krajcarów 1846/B III+ 35 zł 14-11-2003
null image
5 marek Cesarz w uniformie 1914/A, Berlin, J. 114 III 60 zł 14-11-2003
null image
5 marek 1913, 25-lecie panowania, cesarz w mundurze Garde du Corps, Jaeger 114 III+ 70 zł 14-11-2003
null image
trojak 1557, Gdańsk III+ 2 000 zł 14-11-2003
null image
trojak 1783/ E.B., Warszawa III+ 100 zł 14-11-2003
null image
3 marki 1908, Jaeger 135 III- 50 zł 14-11-2003
null image
1/2 marki 1565, Ryga, rzadkie III 800 zł 14-11-2003
null image
10 marek 1943, aluminium, Parchim. 15.a III 70 zł 14-11-2003
null image
10 marek 1943, magnez, Parchim. 15.c III+ 120 zł 14-11-2003
null image
ort 1622, Bydgoszcz, bardzo wyraźny II+ 200 zł 14-11-2003
null image
ort 1623, Bydgoszcz, bardzo ładny II+ 200 zł 14-11-2003
null image
ort 1621, Bydgoszcz III 110 zł 14-11-2003
null image
ort 1617, Gdańsk, bardzo ładny z dużym połyskiem menniczym II+ 500 zł 14-11-2003
null image
ort 1616, Gdańsk, bardzo ładny II+ 500 zł 14-11-2003
null image
ort 1615, Gdańsk, bardzo wyraźny, na rewersie częściowo ciemna patyna II+ 620 zł 14-11-2003
null image
3 marki 1912, J. 47 II 70 zł 14-11-2003
null image
3 marki 1911, J. 49 II+ 140 zł 14-11-2003
null image
3 marki 1914, J. 52 I-/II+ 200 zł 14-11-2003
null image
5 marek 1891, J. 29 III 240 zł 14-11-2003
null image
5 marek 1903, J. 33 III/III- 130 zł 14-11-2003
null image
3 marki 1911, J. 64 III+ 65 zł 14-11-2003
null image
2 marki 1888, J. 98 III 140 zł 14-11-2003
null image
2 marki 1905, J. 102 II+ 70 zł 14-11-2003
null image
3 marki 1911, J. 175 II+ 80 zł 14-11-2003
null image
2 marki 1903, J. 174 III 70 zł 14-11-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583