Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 169 729

W naszym archiwum jest obecnie 169 729 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal autorstwa Barre’a wybity w 1831 na zlecenie Komitetu Brukselskiego, Aw: Personifikacje Belgii i Polski stojące na wprost i napis w otoku TU NE MOURRAS PAS, w odcinku data MDCCCXXXI i sygn. BARRE FECIT, Rw.. I 268 zł 03-06-2000
medal autorstwa Hallidaya wybity w 1833 r. na zlecenie Komitetu Londyńskiego, Aw: Personifikacje Bry- tanii i Polski stojące na wprost i napis w otoku POLAND THOU ART- NOT LOST, w odcinku HALLIDAY F., Rw: Napis.. III 145 zł 03-06-2000
medalik z uszkiem wybity na pamiątkę "zołotej gramoty" uwłaszczającej włościan na Rusi w okresie Powstania Styczniowego 1863 r., Aw: Chrystus błogosławiący w aureoli i napis, Rw: Pod krzyżem prawosławnym trójpo.. I 814 zł 03-06-2000
medal autorstwa Barre’a wybity w 1864 r., poświęcony Aleksandrowi Fredrze, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku ALEXANDER FREDRO POETA DRAMATYCZNY, u dołu A. BARRE, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy DOBRZE ZA.. I 225 zł 03-06-2000
medal pamiątkowy hrabiego Seweryna Mielżyńskiego 1872 r., Aw: Napis poziomy SEWERYN HR. MIELŻYŃ- SKI, UR. 21 PAŹDZ.1804. ZM. 17 GRUD.1872 R., Rw: W wieńcu dębowo-laurowym napis CNOCIE CZEŚĆ, H-Cz.6114, brąz 40 .. II 140 zł 03-06-2000
medal religijny 1872, Aw: Na szarfie data 1872, po bokach wieniec cierniowy i dębowy, u dołu kotwica i napis u góry PAMIĄTKA, Rw: Otwarta księga z napisem Módl się i pracuj, wyżej napis BÓG Z NAMI, cyna 33 mm I/II 240 zł 03-06-2000
medal autorstwa A. Schindla z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r., Aw: Popiersie Jan III w wieńcu i zbroi w prawo, u góry orzeł siedzący na dwóch lancach, po bokach zbroje i sygn. A. SCHINDL, Rw: Ryce.. II+ 396 zł 03-06-2000
medal z okazji Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie w roku 1885, sygn. F. Witkowski, Aw: Posta- cie robotnika i wieśniaczki podające sobie ręce nad kowadłem i napis w otoku PAMIĄTKA Z WYSTAWY ... w odcinku.. III 52 zł 03-06-2000
medal pamiątkowy Towarzystwa Przemysłowców w Gostyniu 1886 r., Aw; Herb trójpolowy pod koroną i na- pis w otoku PAMIĄTKA DZIESIĘCIOLETNIEGO JUBILEUSZU 1876-1886, Rw: Herb miasta i napis TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWCÓ.. I- 86 zł 03-06-2000
medal Jana Dekerta 1891 r. sygn. Lauer (medalier norymberski), Aw; Popiersie na wprost i napis w otoku JAN DEKERT PREZYDENT M. WARSZAWY, pod popiersiem W R.1789, Rw: Czteropolowa tarcza herbo- wa pod koroną, ni.. I- 375 zł 03-06-2000
medal autorstwa A. Schindlera wybity z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r., Aw: Trzy postacie przedstawiające rolnictwo, przemysł i sztukę, niżej tarcza ze snopkiem i sygn. A. SCHIND- LER, R.. II 289 zł 03-06-2000
medal Wystawy Jubileuszowej Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie 1902 r., Aw: Kobieta stojąca w prawo i napis poziomy WYSTAWA JUBILEUSZOWA..., Rw: Napis poziomy w ośmiu wierszach NA PA- MIĄTKĘ 25-LETNIEGO...,.. I- 236 zł 03-06-2000
medalik pamiątkowy Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich 1906 r., Aw: Obraz Matki Boskiej Często- chowskiej i napis w otoku STOWARZYSZENIE.., Rw: Herb trójpolowy pod koroną i napis wokół JEDEN ZA WSZYSTKIC.. II 182 zł 03-06-2000
medal z okazji 500-letniej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem 1910 r., Aw: W czterołukowej rozecie postać króla Władysława Jagiełły, po bokach herby Korony, Litwy, Smoleńska i Rusi Czerwonej i napis w otoku I STARŁ... II 428 zł 03-06-2000
medal autorstwa Cz. Makowskiego wybity z okazji 50-lecia Szkoły Głównej w Warszawie 1912 r., Aw: Po- piersie w lewo i napis JÓZEF MIANOWSKI REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ WARSZAWSKIEJ 1862 1869, Rw: Napis poziomy w dzie.. I/II 172 zł 03-06-2000
plakietka z okazji otwarcia Politechniki Warszawskiej sygn. W. Wiśniewski, 1917 r.; Orzeł z herbem uczelni i napis poziomy UNIV.POLIT.WARSZAW., w dolnej płaszczyźnie Satyr grający na trąbce i napis D.O.M. 15-XI.. II- 364 zł 03-06-2000
null image
medal poświęcony księciu Zdzisławowi Lubomirskiemu, Aw: Popiersie księcia w lewo i napis w otoku KSIĄŻE ZDZISŁAW LUBOMIRSKI, sygn. pod popiersiem Cz. Makowski, Rw: W ozdobnym otoku napis PREZYDENT M.ST. WARSZAW.. II 621 zł 03-06-2000
medal wybity z okazji odsłonięcia pomnika księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie 1923 r., Aw: Pomnik w lewo i napis w otoku NACZELNY WÓDZ WOJSK POLSKICH, poziomo ODSŁONIĘCIE POMNIKA W WARSZAWIE i data 3/V-19.. I/II 503 zł 03-06-2000
medal na pamiątkę setnej rocznicy śmierci Stanisława Staszica 1926 r., Aw: Popiersie Staszica trzy czwarte w lewo i napis w otoku, Rw: Widok pałacu Staszica w Warszawie i napis u dołu W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU STA.. I- 514 zł 03-06-2000
Głowa Chrystusa- plakieta autorstwa J. Aumillera 1926 r; Głowa Chrystusa w koronie cierniowej z długimi włosami, Strzał.-Plakiety 11, brąz 40x27 mm, rzadka II 182 zł 03-06-2000
null image
Władysław Reymont- plakieta autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie na wprost i napis WŁ.ST. REYMONT Strzał.-Plakiety 8, brąz 40x27 mm II 70 zł 03-06-2000
null image
Stanisław Staszic-plakieta autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie w lewo i napis u dołu STANISŁAW STASZIC, Strzał.-Plakiety 9, brąz 40x27 mm II 70 zł 03-06-2000
Matka Boska Częstochowska- plakieta niesygn., autor S.R. Koźbielewski; Podobizna obrazu Matki Boskiej i napis u dołu KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI, Strzał.-Plakiety 13, brąz 40x27 mm II 91 zł 03-06-2000
plakieta dwustronna autorstwa Jana Raszki wybita w 1927 r. z okazji Unii Chemii Czystej i Stosowanej, Aw: Postać kobieca z kagankiem na tle aparatury chemicznej, po obu stronach napisy poziome VIII KONFE- RENCJ.. I 2 729 zł 03-06-2000
medal wyk. przez Jana Knedlera z okazji powrotu obrazu Matki Boskiej do Kodnia 1927 r, Aw: Widok obrazu Matki Boskiej i napis wokół MATKO BOSKA KODEŃSKA..., Rw: W wieńcu napis poziomy w siedmiu wier- szach PAMI.. III 354 zł 03-06-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583