Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 224 242

W naszym archiwum jest obecnie 224 242 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szeląg 1586, Ryga II- 95 zł 02-02-2012
trojak 1583, Wilno, L / LIT, Iger V.83.1.a III 270 zł 02-02-2012
trojak 1582, Olkusz, Iger O.82.2.p (R1) III 540 zł 02-02-2012
szeląg 1579, Gdańsk III 110 zł 02-02-2012
denar 1594, Gdańsk, T.1 III 125 zł 02-02-2012
szeląg 1619, Ryga, blask menniczy, bardzo ładny II+ 85 zł 02-02-2012
szeląg litewski 1627, Wilno, Ivanauskas 2SV122-59 III+ 50 zł 02-02-2012
szeląg 1620, Ryga, herb Lis na rewersie, blask menniczy II+ 80 zł 02-02-2012
szeląg 1598, Ryga III 24 zł 02-02-2012
szeląg 1623, Bydgoszcz II- 60 zł 02-02-2012
szeląg 1615, Ryga, krążek z końca blachy III 18 zł 02-02-2012
szeląg 1615, Wilno III 65 zł 02-02-2012
szeląg 1524, Ryga III- 16 zł 02-02-2012
dwudenar 1620, Wilno, widoczne lustro mennicze III 65 zł 02-02-2012
szeląg 1592, Malbork III 50 zł 02-02-2012
szeląg 1592, Poznań III+ 160 zł 02-02-2012
szeląg 1614, Wilno III 20 zł 02-02-2012
szeląg 1590, Olkusz III 75 zł 02-02-2012
szeląg 1625, Bydgoszcz, ciemna patyna III 34 zł 02-02-2012
szeląg 1626, Wilno III+ 36 zł 02-02-2012
szeląg 1596, Wschowa, na rewersie I-F III 175 zł 02-02-2012
szeląg 1601/K, Kraków III+ 250 zł 02-02-2012
szeląg 1615, Wilno, ślady lustra menniczego II+ 30 zł 02-02-2012
szeląg 1616, Ryga, pięknie zachowany, lustro mennicze I/I- 100 zł 02-02-2012
szeląg 1596, Ryga, resztki lustra menniczego, bardzo ładny II+ 95 zł 02-02-2012

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583