Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 220 853

W naszym archiwum jest obecnie 220 853 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1754/E-C, Lipsk, duże popiersie III- 50 zł 24-05-2012
ort 1756/E-C, Lipsk III 65 zł 24-05-2012
1/6 talara 1763/F.W.ôF., Drezno, ciemna patyna III 140 zł 24-05-2012
1/24 talara 1754/EDC, Drezno III+ 55 zł 24-05-2012
1/24 talara 1756/F.W.ôF., Drezno, patyna III 55 zł 24-05-2012
zestaw groszy różne lata, w zestawie: 2x1754 (H), 1755 (3) i 1755 (H), razem 4 sztuki III 34 zł 24-05-2012
zestaw szelągów różne lata, w zestawie: 1751, 1752 (D), 1753 (S), 1753 (L), 1753 (V), 1754 (A) i 1754 (H), razem 8 sztuk III 90 zł 24-05-2012
zestaw 1/12 talara 1763 (3 różne odmiany), razem 3 sztuki III/III+ 55 zł 24-05-2012
dwuzłotówka (8 groszy) 1794/MV, Warszawa, Plage 347 III- 280 zł 24-05-2012
złotówka (4 grosze) 1789/EB, Warszawa, Plage 297 III+ 210 zł 24-05-2012
złotówka (4 grosze) 1790/E.B., Warszawa, Plage 298 III+ 220 zł 24-05-2012
półzłotek (2 grosze srebrne) 1774/A.P., Warszawa, Plage 260 III+ 200 zł 24-05-2012
10 groszy miedzianych 1790/E.B., Warszawa, Plage 235 III+ 105 zł 24-05-2012
10 groszy miedzianych 1792/M.W., Warszawa, Plage 237 III 125 zł 24-05-2012
trojak 1790/E.B., Warszawa, Iger WA.90.1.a III 155 zł 24-05-2012
trojak 1792, Warszawa, Iger WA.92.1.a III 60 zł 24-05-2012
trojak 1793, Warszawa, Iger WA.93.1.a III+ 280 zł 24-05-2012
grosz miedziany 1765, Kraków, litery VG pod monogramem, Plage 36 III 40 zł 24-05-2012
grosz 1765, Kraków, litery VG pod monogramem, Plage Miedź 48 III 38 zł 24-05-2012
grosz 1767, Kraków, Plage Miedź 95 III+ 48 zł 24-05-2012
grosz 1767, Kraków, Plage Miedź 94 III+ 32 zł 24-05-2012
grosz 1776, Warszawa, Plage Miedź 144 III+ 90 zł 24-05-2012
zestaw groszy 1792 EB, 1792 MV i 1794 MV, Warszawa, razem 3 sztuki, Plage Miedź 183, 185, 192 III+ 140 zł 24-05-2012
lot: trojak 1769, 2x grosz 1767, razem 3 sztuki, Plage Miedź 229, 82, 100 III 105 zł 24-05-2012
falsyfikat bardzo rzadkiego grosza 1767 III 30 zł 24-05-2012

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583