50. rocznica utworzenia pierwszego rządu w Lublinie 1968

wszystkich pozycji: 317 514

« powrót do listy

344351

Sprzedaż: aukcja online WCN
Numer katalogowy: 344351
Opis: Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952–1989), 50. rocznica utworzenia pierwszego rządu w Lublinie 1968, Aw: 1918 / •UTWORZENIE / W LUBLINIE PIERW / SZEGO RZĄDU LUDO / WEGO•, obok wizerunek Odznaki Pamiątkowej Polskiej Republliki Ludowej, Rw: Schematyczna panorama Lublina, W 50 ROCZNICĘ / POLSKIE TOWARZY / STWO ARCHEOLO / GICZNE - LUBLIN / 1968, medal projektu Jóźwiaka (?), brąz lany, 62.6 mm, 125.70 g
Stan: II+
Cena sprzedaży: 60 zł
Data sprzedaży: 21-07-2022

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583