1/2 grosza 1797/B

wszystkich pozycji: 251 790

« powrót do listy

2478

Sprzedaż: sklep
Numer katalogowy: 2478
Opis: Polska, Zabór pruski - Prusy Południowe - Fryderyk Wilhelm II 1786-1797, 1/2 grosza 1797/B, Wrocław
Stan: II/III
Cena sprzedaży: 13 zł
Data sprzedaży: 20-01-2004

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583