niedokończony druk banknotu 50 złotych 11.11.1936

wszystkich pozycji: 288 482

« powrót do listy

208542

Sprzedaż: aukcja online WCN
Numer katalogowy: 208542
Opis: Polska, II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) - emisje po reformie Władysława Grabskiego, niedokończony druk banknotu 50 złotych 11.11.1936, seria AD, numeracja 2006984, strona główna bez druku stalorytniczego, tylko poddruk i numeracja, strona odwrotna kompletna, złamania, ugięcia i masowe zmarszczenia papieru, zabrudzenie na awersie, Lucow 688 (R4), Miłczak 77b
Stan: III/IV
Cena sprzedaży: 160 zł
Data sprzedaży: 29-04-2021

« powrót do listy

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583