Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 228 997

W naszym archiwum jest obecnie 228 997 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
talar historyczny w kształcie medalu 1793, Warszawa, Aw: W wieńcu dębowychnapis w 9 wierszach, wokół napis, Rw: Napis w 6 wierszach i wokół napis, Plage410, Dav.1622, piękny gabinetowy egzemplarz I 1 176 zł 20-11-1993
null image
talar 1794, Warszawa, Aw: Głowa, wokół napis, Rw: Tarcza herbowa, poniżej 6 złi w otoku napis, Plage 373, Dav.1623 II- 210 zł 20-11-1993
null image
talar 1795, Warszawa, j.w., Plage 374, Dav.1623 III 144 zł 20-11-1993
null image
półtalar 1778, Warszawa, Aw: Głowa w opasce na włosach, Rw: Tarcza herbowaw wieńcu, poniżej litery E.B., wokół napis, Plage 364 III+ 153 zł 20-11-1993
null image
półtalar 1788, Warszawa, Aw: Głowa z lokiem, wokół napis, Rw: Tarcza herbowa,wokół napis, Plage 371 III+ 126 zł 20-11-1993
null image
dwuzłotówka 1767, Warszawa, Aw: Głowa, wokół napis, Rw: Tarcza herbowaw wieńcu, wokół napis, Plage 311 III+ 42 zł 20-11-1993
null image
dwuzłotówka 1781, Warszawa, j.w., Plage 333 III 38 zł 20-11-1993
null image
dwuzłotówka 1789, Warszawa, Aw: j.w., Rw: Tarcza herbowa prostokątna, pobokach data, wokół napis, Plage 341 II 74 zł 20-11-1993
null image
dwuzłotówka 1792, Warszawa, Aw: j.w., Rw: Tarcza herbowa prostokątna, pobokach data, poniżej litery M.V., wokół napis, Plage 345 II- 49 zł 20-11-1993
null image
trojak 1766, Warszawa, Aw: Głowa, wokół napis, Rw: Tarcza herbowa w wieńcu, poniżej litera G, wokół napis, Plage 157 III+ 13 zł 20-11-1993
null image
ciężarek dukata 1768, Warszawa, Aw: Tarcza z orłem na tle skrzyżowanego mieczai klucza, Rw: Napis poziomy i w otoku, Plage 478 III+ 263 zł 20-11-1993
null image
ciężarek dukata 1791, Warszawa, Aw: Orzeł trzymający w łapach klucz i miecz, Rw: j.w., Plage 480 III+ 252 zł 20-11-1993
null image
trojak 1794, Aw: Nad sztandarami orzeł habsburski, wokół napis, Rw: Nominałi data nad gałązkami, Plage 12, bardzo rzadki w tym stanie zachowania II 231 zł 20-11-1993
null image
grosz 1809, Gdańsk, Aw: Herb Gdańska i data, Rw: Napis w obwódce i w otoku, Plage 48 II- 111 zł 20-11-1993
null image
szeląg 1812, Gdańsk, Aw: j.w., Rw: Nominał, poniżej gałązki, Plage 47 II- 74 zł 20-11-1993
null image
dukat 1812, Warszawa, Aw: Głowa, wokół napis, Rw: Tarcza herbowa między gałązkami palmowymi, w otoku napis, Plage 117, Fr.68 II 1 281 zł 20-11-1993
null image
talar 1811, Warszawa, Aw: j.w., Rw: Tarcza herbowa pomiędzy gałązkami palmowymi, poniżej nominał, Plage 114, Dav.247, piękny gabinetowy egzemplarz II+ 1 071 zł 20-11-1993
null image
talar 1812, Warszawa, j.w., Plage 115, Dav.247 II- 326 zł 20-11-1993
null image
1/3 talara 1812, Warszawa, j.w., Plage 111 III+ 42 zł 20-11-1993
null image
1/3 talara 1814, Warszawa, j.w., Plage 113, piękny gabinetowy egzemplarz I- 473 zł 20-11-1993
null image
1/6 talara 1814, Warszawa, j.w., Plage 107 III+ 121 zł 20-11-1993
null image
10 groszy 1813, Warszawa, Aw: Tarcza herbowa pomiędzy gałązkami palmowymi, Rw: Nominał i data, Plage 103, moneta niespotykana w tym stanie zachowania I- 137 zł 20-11-1993
null image
5 groszy 1811, Warszawa, j.w., Rw: Nominał, data i litery I.B., Plage 96, moneta przebijana z 1/24 talara pruskiego II 30 zł 20-11-1993
2 złote 1813, Zamość, Aw: Napis w 3 wierszach, Rw: Nominał w wieńcu, w otoku napis, Plage 125 III+ 263 zł 20-11-1993
50 złotych 1820, Warszawa, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł carski, w otoku napis,Plage 5, Fr.107 III+ 1 218 zł 20-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583